background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Minecraft. Landslag — svenskfotboll.se. Hoppa till innehåll Facebook SvFF Play Instagram Blågult inifrån Widgets RSS Huvudnavigering Hem / Landslag Kategori: U21 herr Avgörandet väntar för herrarna i OS-fotbollens grupp B.

Landslag — svenskfotboll.se

Lärlabbet: Digital didaktik - UR Skola. Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan. Skolverket har nu tagit fram ett förslag för hur skolans uppdrag att stärka elevers digitala kompetens ska tydliggöras i läroplanerna.

Så ska elevernas digitala kompetens stärkas i skolan

Detta för att förbereda eleverna för ett alltmer digitaliserat samhälle. – Tanken med vårt förslag är att digital kompetens och programmering tydligare skrivs fram i kurs- och ämnesplaner och kopplas till det aktuella ämnet. Vi föreslår också ändringar i läroplanernas del 1 och 2 som rör alla ämnen och utbildningen som helhet, säger Ylva Rosing, undervisningsråd på Skolverket. Behov av kompetensutveckling Förslaget har till stor del mottagits positivt. . – Vi vet att många i skolan behöver mer kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet. Viktigt att tillvarata möjligheterna Skolverkets förslag till förändringar i läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och examensmål utgår från visionen att alla barn och elever ska ha möjlighet att utveckla en digital kompetens. Fakta om förslaget Kontakt Om programmering i förskolan och skolan: Framtidens lärande » DIU i Almedalen 2016.

DIU i Almedalen 2016 Stiftelsen DIU och Guldäpplet i Almedalen 2016 Digitala nycklar för integration och bättre lärande Integration och arbete med it, medier och film samt digitala nycklar för bättre lärande och effektivare skola står i fokus vid två seminarier med DIU och partners i Almedalen.

Framtidens lärande » DIU i Almedalen 2016

Tisdag 5 juli kl 9.00-9.50, frukost serveras från kl 8.40 Bättre lärande och effektivare skola med digitala prov Plats: Grasp studio, Norra kyrkogatan 3E, VisbyAnmälan: Skicka ett mail till admin@diu.se Snabb återkoppling till elever är avgörande för lärandet, det vet elever och lärare och de har stöd i forskning bland annat från John Hattie. I detta seminarium belyses hur digitala prov, både lokalt och nationellt, kan bli en spjutspets i digital utveckling.

Medverkande: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU Truls Bøhm, vd Inspera Fredrik Pantze, vd, Tieto Healthcare & Welfare Nordic Arrangör: Stiftelsen DIU och Tieto.

Flipped Classroom

Att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete. I princip alla studier som finns om strategiskt digitalt utvecklingsarbete nämns skolledarens förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete som en viktig framgångsfaktor.

Att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete

Att leda digitalt utvecklingsarbete skiljer sig inte från annat skolutvecklingsarbete. Det handlar om att leda lärande och att utveckla undervisningen genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. I den processen ingår också att ta ansvar för och hantera de utmaningar som lärande i en digital värld kan innebära. Precis som i allt förbättringsarbete inom skolan kräver det ett aktivt pedagogiskt ledarskap. Att man fastställer sitt nuläge, ”gräver vidare där man står” och tar sikte på visionen. Men… Jag tänker att det också går att urskilja några specifika och viktiga ”add-ons” när man ledar strategiskt, digitalt utvecklingsarbete. Obs! Malin Frykman. Classroom. Europeiska skoldatanätet och New Skills Agenda for Europe – Omvärldsbloggen. 10 juni presenterade EU-kommissionen en ny kompetensagenda för EU:s medlemsländer – New Skills Agenda for Europe.

Europeiska skoldatanätet och New Skills Agenda for Europe – Omvärldsbloggen

En förbättrad ekonomisk konkurrenskraft och en positiv samhällsutveckling i en global och digital värld förutsätter att medborgarnas kunskaper och förmågor stärks, breddas och fördjupas. Samtidigt lanserades tio åtgärder för att höja kompetensen i Europa. Dels handlar det om att lyfta fram de kompetensområden som blir allt viktigare när samhälle och ekonomi befinner sig i snabb förändring – inte minst digitala förmågor, entreprenörskap och goda kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik.

Det gäller också att göra det möjligt för befolkningen i Europa att utvecklas till engagerade medborgare med ett meningsfullt och självständigt liv. Den nya kompetensagendan betonar skolans centrala roll. I sitt position paper tar Europeiska skoldatanätet upp fyra områden: 1. 2. Det krävs breda insatser inom en rad olika områden för att få fart på utvecklingen. 3. 4.

Gafe