background preloader

MIK

Facebook Twitter

Med bilden som källa. – Hur kan vi egentligen veta hur det var för 500 år sedan?

Med bilden som källa

Hade de samma tankar som vi? Går det att veta?

Granskare

Bilder. Nätbeteende + juridik. Standards for the 21st-Century Learner. Fake News. Internetguider. Statens medieråd - Barn, unga och medier. Stärkt digital kompetens – för alla. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker.

Stärkt digital kompetens – för alla

Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Cialdinis sex principer för påverkan - VD-BLOGG. Robert Cialdini är en av de främsta forskarna kring påverkan.

Cialdinis sex principer för påverkan - VD-BLOGG

I sina experimentstudier har han identifierat sex typer av grundläggande påverkningsmönster hos människor. (Nedanstående är ett bitvis redigerat inlägg från 25 januari 2005, se bakgrunden till det här). Lärportalen. Nyhetsvärderaren 2017 - ForskarFredag. Hjälp forskare att ta reda på hur trovärdiga ungas nyhetsflöden är!

Nyhetsvärderaren 2017 - ForskarFredag

Vilka nyheter rör sig i ungas digitala flöden? Och hur trovärdiga anser ungdomarna att nyheterna är? Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren. ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren, handlar om ett högaktuellt ämne: källkritik i digitala medier. ”Gör eleverna till nyhetsgranskare”

Blåsenhus campus ligger precis vid utkanten av Linnés botaniska trädgård i Uppsala.

”Gör eleverna till nyhetsgranskare”

Från den hypermoderna skapelsen i glas, stål och betong ser man ut mot de gamla 1700-talshusen. Byggnaden har fått pris för att den vitaliserat den historiska miljön på ett respektfullt sätt. Här jobbar Thomas Nygren, forskare i historiedidaktik, som har specialiserat sig på källkritik i digitala medier. Högt upp under taket tar vi plats, som i en rund rymdfarkost, med fri utsikt över den stora glasade entréhallen.

Terms of Service; Didn't Read. The Critical Thinking Skills Cheatsheet [Infographic] Delete Your Online Accounts - Popular. Elza Dunkels forskningsblogg om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. Jack Werner. Omvärldsbloggen – Skolans digitalisering.