background preloader

Om Webbstjärnan

Om Webbstjärnan
Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla internet och internetanvändandet. I korthet går det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan. Webbstjärnan är en skoltävling om att publicera sitt skolarbete på Internet, och såväl grundskole- som gymnasieelever kan delta. Webbstjärnan också erbjuder kostnadsfria workshops och seminarium för lärare som vill komma igång med webbpublicering och lära mer om webbens möjligheter, så som vilket material du får använda och hur du hittar det. Det finns även många antal guider att ta del av inom webbpubliceringsverktyget WordPress, vilket Webbstjärnan har support för via mejl och telefon. Materialet på denna webbplats är licenserat under Creative Commons-licensen CC (by sa). Du kan även göra ändringar i innehållet förutsatt att du licenserar det nya materialet på samma sätt som det gamla (share alike). Related:  PlaneringIkt1IKT

Gott klimat höjer resultaten Det sociala klimatet i skolan är en viktig faktor som påverkar elevernas välmående och resultat. Ett positivt och välkomnande klimat är också ett skydd för elever i behov av särskilt stöd. Det har framkommit genom en rad empiriska studier under senare år. En av dem står Mara Westling Allodi för. Hon är professor vid specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, och hon presenterade nyligen några resultat från studien vid Vetenskapsrådets Resultatdialog. I studien gör hon en sammanställning av vilka faktorer i de sociala relationerna som har betydelse för lärandemiljön. Det senare har hon gjort i form av fallstudier av två högstadieskolor. I den första skolan uppskattade lärarna forskningssamarbetet. Mara Westling Allodi.Bild: Eva Dalin. Målsättningen för interventionen var att förbättra det sociala klimatet och därmed elevernas resultat. – Jag blev förvånad över den stora och snabba förändringen och förbättringen, berättar Mara Westling Allodi. – Ja, det finns hopp, säger hon.

Videokurs - Berättande bildspel | Moderskeppet Guld Mikael Björk Fånga din publik Du älskar att fotografera och vill gärna dela med dig av dina bilder till andra. Kronologi och högvis med bilder staplade på varandra skapar inte de bästa förutsättningarna för att din berättelse ska nå fram. I den här kursen ger berättarartisten och pedagogen Mikael Björk dig de redskap du behöver för att fånga din bildpublik. Han visar dig hur du med inspiration från Hollywoods stora regissörer kan använda dig av klassiska dramaturgiska modeller för att bygga upp en fängslande berättelse av dina bilder. Om läraren Mikael Björk är sagoberättare och lärarutbildare. Läs mer om Mikael Textad av: Kerstin Andersson Hanochi, Johanna Funkquist, Camilla Grönbladh, Jonas Hallgren, Mats Larsson, Kenneth Lind, Barbro Lindkvist, Sanna Lund, Mije Lundberg Jensen, Jessica Nilsson, Anna Olsson, Mari Roos, Titti Tindvall, Åsa Wessand, Max Witt, Ann-Christin Wuolo Junros

”Man ska arbeta kreativt men medvetet” − Ibland kan jag stanna upp och tänka: ”Oj! Tänk att just jag blev it-pedagog!”, säger Christina Löfving och skrattar varmt och länge. Men så inflikar hon att det egentligen inte handlar så mycket om själva tekniken utan mer vad man gör med den. − Den digitala tekniken ger eleverna chansen att vara med i skapandet av kunskap, säger hon och betonar hur viktigt det är att ta tillvara ungdomarnas inre motivation, något som enligt många forskare är nyckeln till att vilja lära. Christina Löfving har arbetat som lärare i grundskolans alla stadier i över 16 år. − I början försökte jag använda informationsteknik i klassrummet så gott jag kunde, säger hon. Bloggande elever kräver verkliga mottagare Genom klassbloggandet fick eleverna nya och verkliga mottagare för sina texter och tankar. − Jag tror att det som hände var att de verkligen kände att de lärde sig saker de hade användning av, säger Christina Löfving. − När man skriver på nätet är det skarpt läge, säger hon. Lärarens viktiga roll

How to draw funny cartoons. Simple guide to improve your drawing skills. Bli en schysst stjärna på nätet - Lektionsmaterial kring nätetikett I arbetet med internet och webbpublicering i skolan så kommer du som lärare i kontakt med frågor som: Hur ska man vara mot andra på nätet, hur ska man "prata" på nätet, vad får och får man inte göra på nätet? Frågor som rör nät-etikett. På Webbstjärnan har vi tagit fram ett lektionsmaterial som du som lärare kan använda tillsammans med dina elever för att arbeta och prata om frågor som rör just nät-etikett, och ni får verktyg för att bli schyssta stjärnor på nätet. Lektionsövningarna är skapade av Filippa Mannerheim och är tillgängliga under en Creative Commons Erkännande licens. Har du några frågor eller funderingar kring materialet eller hur det kan användas i undervisningen?

Smedingeskolans blogg Learn to Draw Animals Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages. Kids can use our step by step illustrations to discover how to draw all sorts of animals and build up their skills and confidence in the process...plus they are just good fun! You could build up a whole folder of these printable pages for rainy days - teachers might even want to laminate them and keep them ready as a time-filler or reward. By special request, save yourself a lot of clicking and grab all our learn to draw animals, birds, bugs and sea creatures in one easy download! Learn to draw this cute chimpanzee just by following the steps and copying carefully. Whether you are looking at African animals, primates or even Ancient Egyptian Gods, use our learn to draw a baboon guide to add some fun. Have you ever wanted to learn how to draw a badger? Whether for Halloween or any time, kids can learn how to draw a bat with our fun step by step tutorial to print and copy. Bees are favourite summertime project.

Öppna digitala lärresurser - OER - goeasy Läsa på internet kräver speciella förmågor – Läsförståelse av digitala texter har unika aspekter jämfört med läsförståelse av traditionella texter. Det handlar om multimodal läsförmåga, som till exempel att förstå symboler, tecken och kunna hantera kombinationer av text; en förmåga att navigera för att kunna hitta information; att kunna hantera och tolka information källkritiskt samt mer generella IT-förmågor som att hantera datorn, veta hur en webbläsare fungerar, men även om traditionell läsförmåga som att skriva, stava och förstå pappersbaserade texter, säger Maria Rasmusson. Digital läsning i relation till annat Syftet med Maria Rasmussons studie var att dels undersöka och beskriva läsförståelse av digitala texter i sig, i relation till läsförståelse av traditionella texter och dels göra det utifrån bland annat könsskillnader, datorspelande och socioekonomiska bakgrundsfaktorer. – Som universitetslärare på lärarutbildningen har jag delvis arbetat med hur digitala redskap kan användas i undervisningen. Övriga referenser:

Hjälp:Pedagoger - Wikimini, encyclopedin för barn Från Wikimini, encyclopedin för barn En varelse från den grekiska MYTOLOGIN ? En fotbollspelare i det portugisiska landslaget ? En flod i ditt LANDSKAP ? En grupp med franska RAPPARE ? En författare ? Era elever har så många saker att berätta om... Encyklopedin Wikimini, det är DE som bygger upp den, genom sin egen kunskap, sin forskning och sina upptäckter. Det finns mer än en miljon insekter i världen som ännu inte fått en artikel i Wikimini. Upptäck Wikimini Om Wikimini #Videopresentation Använd Wikimini i klassrummet Tekniska aspekter Vänligen använd Wikiminis hjälpsidaHitta hjälp i Wikiminiforumet. Stöd projektet Gillar du Wikimini? Sprid Wikimini i din närhet, till dina elever och dina kollegor.

Related: