background preloader

Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film]

Vad är Creative Commons? [Animated whiteboard film]
Related:  alassus

Tekijänoikeuslaki lyhyesti :: Gramex Johdanto Luemme lehtiä ja kirjoja, katselemme televisiota ja videoita, käymme elokuvissa, teatterissa ja näyttelyissä, kuuntelemme musiikkia, käytämme tietokonetta ja Cd-rom-levyille tallennettuja tuotteita. Tietoverkkojen välityksellä pääsemme maanosasta toiseen tutkimaan erilaisia luovan työn tuotteita. Jokapäiväisiä asioita ja tapahtumia. Aina emme ehkä tule ajatelleeksi, että näiden aineistojen tekijöillä on oikeuksia - tekijänoikeuksia. Ihmisten luova työ mahdollistaa sen, että voimme nauttia näistä tuotteista: teoksista ja tapahtumista. Tämä julkaisu esittelee lyhyesti tärkeimmät tekijänoikeuteen liittyvät asiat. 1. Tekijänoikeus syntyy, kun teos tehdään. 2. Teos on itsenäinen ja omaperäinen tekijänsä henkisen luomistyön tulos. 3. Tekijänoikeussuoja kuuluu teoksen tekijälle. Tekijänoikeuslaissa säädetään myös ns. lähioikeuksista. 4. Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa sekä koti- että ulkomaisten tekijöiden teoksia. Tekijänoikeussuoja on ulkomuodon suojaa. Lähioikeudet 5. Suoja-aika 6.

Mikä on nettietiketti? Nettietiketti tarkoittaa käyttäytymissääntöjä tietoverkossa. Alla on lueteltu asioita, jotka oppilaan olisi hyvä muistaa, kun hän lähettää koulusta, kirjastosta tai kotoa sähköpostia tai muita viestejä Internetissä. Opettaja voi monistaa nämä säännöt oppilailleen tai suurentaa ne julisteeksi luokkahuoneen seinälle. Lähde: Tässä on kokoelma samasta aiheesta kertovista internetsivustoista: Tässä on 24 sivuinen sähköinen opus (PDF-muodossa) Nettietiketti - Internetin käyttäytymissäännöt selkokielellä - Tämä on yleiskattava netikettiopas - Tämä on Elisan tekemä selvitys netin käytöstä kahdenkeskisessä viestinnässä. Tämä pieni nettietiketti opas antaa vinkkejä mobiili-palveluissa käyttäytymiseen -

Netiketti - Suomen Internetopas Internet eli netti on monin tavoin omalaatuinen media. Sen kautta voit tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Verkko on täynnä hyödyllisiä tiedostoja, ohjelmia, kuvia, ääntä ja multimediaa. Tiedon lisäksi verkossa on runsaasti viihdettä, hupia ja siellä voi lisäksi tehdä ostoksia ja hoitaa pankkiasioita. Ole kohtelias sähköpostia kirjoittaessasi Älä kirjoita sähköpostissa mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan henkilölle kasvotusten. Kunnioita vastaanottajan sähköpostilaatikkoa Älä tarkoituksella kuormita vastaanottajan postilaatikkoa. Ole oma itsesi Kytkeydy nettiin aina omalla tunnuksellasi ja salasanallasi. Kirjoita harkiten keskusteluryhmiin Jos kirjoitat viestejä julkisiin keskusteluryhmiin varmista, että viestisi liittyy ryhmän aiheeseen. Noudata operaattorin antamia ohjeita Jos säilytät sähköpostiviestejä operaattorin palvelimella, poista tarpeettomiksi käyneet viestit ja noudata käyttäjäkohtaisia tilakiintiöitä. Sivun alkuun

ClipArt ETC: Free Educational Illustrations for Classroom Use Alphabets The Alphabets ClipArt collection offers 1,193 illustrations arranged in 43 galleries including decorative letters and numerals, complete alphabet sets, and several sign language systems. If you are looking… American History and Government The American History and Government ClipArt collection offers 2,513 illustrations arranged in 26 galleries. Ancient and Medieval History The Ancient and Medieval History ClipArt collection offers 1,456 illustrations in 18 galleries from ancient Egypt, the Middle East, Greece, Rome, and Byzantine cultures. Animals The Animals ClipArt collection offers 10,528 illustrations arranged in 96 galleries, including amphibians, birds, crustaceans, fish, insects, mammals, and reptiles. Arts and Architecture The Arts and Architecture ClipArt collection offers 6,314 illustrations in 149 galleries, including architecture, crafts design elements, drawing, heraldry, historic styles, painting, printmaking, and… Business and Industry Community Flags and Emblems Home

Digipolut - Webinaarisarja: Opettajan tekijänoikeuspaketti I Perustietoa opettajan ja oppilaan näkökulmista Verkkovälitteisessä koulutuksessa (webinaarissa) käsitellään tekijänoikeuksien huomioimista opetuksessa ja ohjataan tekijänoikeuksia kunnioittavaan opetukseen ja oppimiseen. Saat käytännöllisiä esimerkkejä oikeista toimintatavoista, luvista ja avoimista materiaalilähteistä (CC). Sivutaan myös yksityisyydensuojaa ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä. Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta webinaarista á 90 minuuttia. Paketti on tarkoitettu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta. Webinaari 1: Mitä opettajan pitäisi tietää tekijänoikeuksista ma 3.11.2014 klo 14:15 – 15:45 Kouluttajat: Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen Johdatus tekijänoikeusasioihin opettajan näkökulmasta. Webinaari 2: Mitä oppilaille pitäisi opettaa tekijänoikeuksista to 13.11.2014 klo 14:15 – 15:45 Kouluttajat: Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen Mitä saa käyttää opetuksessa ja mitä ei?

Webbplatsen underhålls | Bedömning för lärande Oivalluksia oppimiseen Verktyg som underlättar min lärarvardag Att arbeta som lärare är oerhört roligt och inspirerande. Att också få lov att arbeta med den digitala tekniken i lärandet och undervisningen gör att ens arbete blir än roligare. Det tycker i alla fall jag. Jag försöker hålla mig uppdaterad i den nya tekniken och jag försöker lära mig olika program och appar som på olika sätt kan bidra till att min undervisning skapar ökade förutsättningar för alla att lyckas. Jag tänkte här nedan kommer med några tips på program och appar som jag har stor nytta av i min undervisning och som jag hoppas du också kan ha nytta av. För alla de som har läs- och skrivsvårigheter är det guld värt att kunna använda LEGIMUS. I min historieundervisning använder jag en hel del tidslinjer. I undervisningen kan det också vara av intresse att ibland köra röstningar eller kanske omröstningar. När undervisningen ska utvärderas kan det ibland vara bra att göra utvärderingen digital. Ibland vill man skapa en gemensam samarbetsyta och till detta använder jag PADLET.

Bloggen Läsambassaden - Läsambassadören 1424866020Publicerad 25.02.2015 kl. 14:07 Vi är många lärare på olika stadier som vill att våra elever ska läsa valfri skönlitteratur i koppling till undervisningen. Och ofta vill vi naturligtvis också att eleverna ska redovisa för läsningen på något sätt. Men vilka metoder tillämpar vi egentligen då – och varför? Vi kan börja med att föreställa oss att en lärare delar ut följande frågor till eleverna då de ska berätta eller skriva om en bok de läst: Vem har skrivit boken? Och vad har de här frågorna gemensamt? Men inte heller de som har läst sina böcker får redskap för att presentera sina läsupplevelser på ett intressant sätt, om ramarna bara utgörs av den ovannämnda typen av frågor. Så hurdana frågor kan man ställa för att hjälpa eleven att komma mera in på djupet i sin redovisning av läsningen? Om man vill att eleven ska fokusera på sin upplevelse kan man exempelvis ställa följande frågor: Vilket ställe i boken gav dig den tydligaste inre bilden?

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Inför utvecklingssamtal I målboken har de fått fundera över hur det har gått att nå målen. När vi fyller i målboken gör vi det i helklass. Så har de också fått fundera över hur det går med förmågorna. Självbedömning The big five. De har slutligen fått välja något som de är stolta över för att visa för sina föräldrar. Kändes som ett bra upplägg idag när jag gjort mitt första samtal. Det är en av de saker jag tycker är så fantastiskt med mitt jobb. Se min lilla film om min målmedvetna undervisning.

Samspelet - Hem och Skola - redskapet för kommunikation på föräldramöten Förbundet Hem och Skola lanserar ett diskussionsunderlag för föräldrar och lärare. ”Samspelet” är ett spel som innehåller olika påståenden om vad som är viktigt i samarbete mellan hemmen och skolan. Samspelet innehåller fyra uppsättningar med påståendekort som man tar ställning till i mindre grupper. - Är påståendet som finns på kortet viktigt, mindre viktigt eller inte alls viktigt för samarbetet mellan hemmet och skolan? Diskussionen kring de påståenden som finns på korten väcker en diskussion som utmynnar i att sålla fram de allra viktigast frågorna för samarbetet mellan hem och skola just i vår klass. ”Ett bra sätt att få igång en diskussion, ”Lockar mer tystlåtna föräldrar att delta i diskussionen” var kommentarer som fälldes i samband med testningen av Samspelet. Samspelet är ett konkret verktyg som förbättrar kommunikationen mellan hem och skola och lyfter fram de förväntningar man har på samarbetet. Här kan du skriva ut Samspelet:

Vecka 13 - förberedelser inför utvecklingssamtal Denna vecka har det varit full aktivitet i 1-3:ans klassrum. Det har nämligen förberetts och fixats inför utvecklingssamtalen. För oss är utvecklingssamtalet ett fantastiskt tillfälle för eleverna att få rå om sina föräldrar och visa allt vi gör i skolan. Det är också ett tillfälle för reflektion och att medvetandegöra kunskapsutveckling. Förberedelserna tar sin början några veckor före själva samtalet då eleverna får göra sin egen fina inbjudan till sina föräldrar med text och bild. Efter att vi gjort alla dessa förberedelser är det dags för finalen - själva utvecklingssamtalet. Eleven leder samtalet fram till det är dags att titta igenom en trivselenkät (som fyllts i på hemmaplan), omdöme och IUP.

Utvecklingssamtal Jag har jobbat med elevledda utvecklingssamtal i åk 1-3 i ca 8 år. Det var något som vi tog ett gemensamt beslut om på min dåvarande skola (tjl därifrån detta läsår). Vi startade första året med åk 3-6 för att sedan övergå att alla elever i åk 1-6 hade sådana samtal. Det var en hit redan första gången vi genomförde det. Innan vi hade samtal fick eleverna skriva utvärderingar i alla ämnen hur de tyckte att det gick för dem i ämnena och vad de behövde utveckla mer. Under åren har checklistorna som vi använt sett ungefär likadana ut. Vilket upplägg vi ska ha framöver när samtalen ska ligga har vi inte gjort riktigt klart med än. Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Eftersom jag har haft åldersblandade klasser har det gått väldigt bra även om vissa elever inte kunnat läsa och skriva själva. Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest.

Related: