background preloader

Sezenmert

Facebook Twitter

Sezen Mert

Noveller

Elevexempel. Elevexempel. Random Picker. Hem - Elevexempel - sambedömning på nätet. Språkinriktad undervisning om Matsmältningen. "Genom undervisningen skall eleven få möjlighet att ställa frågor om människan utifrån egna händelser och upplevelser.

Språkinriktad undervisning om Matsmältningen

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. " "Eleverna skall använda biologins begrepp, modeller och teorier för att förklara biologiska samband i människokroppen. " "Undervisningen skall innehålla människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

" (Lgr 11) Använd läsförståelsestrategier för att läsa sakprosa. Välkommen till Acedu! Url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fbedomning%2Fnationella-prov-bedomningsstod%2Fgrundskoleutbildning%2Fbedomning-i-arskurs-7-9%2Famnesproven-i-arskurs-9%2Fresultat-av-amnesproven-i-arskurs-9%2Famnes.

Verksamhetsförlagd utbildning. Ämneslärarprogrammet i dans Utveckling och bedömning under VFU Detta dokument beskriver den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) vid Dans och Cirkushögskolans lärarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning

Skriften vänder sig till studenter, VFU handledare och högskolelärare och utgör därmed ett gemensamt underlag inför den handledning, utveckling och bedömning av utvecklingen mot läraryrket, som äger rum i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Grundtanken med dokumentet är att det ska ge stöd, styrning och struktur åt de verksamhetsförlagda studierna under utbildningen. Det gäller såväl inför, under som efter avslutad VFU. Vid flera av landets lärarutbildningar har olika modeller och matriser för professionsutveckling och bedömning utarbetats.

Att utveckla och bedöma lärarprofessionens centrala förmågor under VFU Läraruppdraget är komplext och sammansatt av en mängd förmågor som griper in i och överlappar varandra. Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Jag intervjuades av Ålands Radio när jag var där och föreläste. Dessutom har jag med i radioprogrammet Skolministeriet när det handlade om det flippade klassrummet. Här kommer Aaron Sams och Jonathan Bergmanns föreläsning från BETT 2013. Här är ett blogg inlägg som heter The Flipped Classroom Guide for Teachers.Flippat London - del 2.

Mrs Tigerte(a)ch: elever. Många elever kommer till mig och säger, liksom i förtroende, "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva".

Mrs Tigerte(a)ch: elever

Eller "Du vet, Katarina, jag kan liksom inte skriva en saklig text. Jag kan bara berätta. ". Eller "Du vet, Katarina, jag kan inte läsa böcker och prata om dem. Det går bara inte". Omvärldsbloggen. Kategorier - Kvartssamtal.se. Flexspan. Photos de la publication de Liselotte... - Liselotte Skoglund.

Kommunikatörens digitala verktygslåda - Mynewsdesk. Det finns två utmaningar som alla kommunikatörer och PR-proffs slåss mot varje dag; för mycket information och för lite tid.

Kommunikatörens digitala verktygslåda - Mynewsdesk

Därför har vi sammanställt en digital verktygslåda som hjälper dig att bli effektivare och sålla i det ständiga informationsbruset. En stor del av din vardag på en kommunikationsavdelning eller PR-byrå är att hålla dig uppdaterad om vad som både händer i den egna branschen och i dina kunders bransch. Tyvärr är detta i princip omöjligt, det tar även på krafterna att gå igenom till synes oändliga strömmar av ointressant innehåll för att hitta guldkornen.

Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer. Appar.pdf. 8 Questions Teachers Should Ask When Giving Assessments. In a blog post earlier this year, Justin Tarte offered 10 questions to ask yourself before giving an assessment.

8 Questions Teachers Should Ask When Giving Assessments

In a four part blog series, we identified five characteristics of quality educational assessments. In my blog post here I thought it would be interesting to do a mash-up of the two and provide those questions I’d ask myself about prior to giving an assessment. Ny i svenska skolan: Att tydliggöra språkliga mål. Vikten av att tydliggöra mål och kunskapskrav är något som vi ofta lyfter som en framgångsfaktor, speciellt alla vi som på ett eller annat sätt arbetar med bedömning för lärande och de olika nyckelstrategierna.

Ny i svenska skolan: Att tydliggöra språkliga mål

Men hur ofta lyfter vi vikten av att tydliggöra de språkliga mål som eleverna ska nå och de språkliga förmågor som undervisningen ska träna eleverna i? Språkliga mål, tänker ni. Formativ bedömning – glöm inte det andra benet! Formativ bedömning kan sägas vila på två ben. 1) Det första benet, med eleven som agent, handlar om att synliggöra vad som ska läras och att som lärare stödja lärandet genom att ge kontinuerlig feedback.

Formativ bedömning – glöm inte det andra benet!

Här handlar det främst om att eleven ska agera utifrån till exempel feedback. 2) Det andra benet, med läraren som främsta agent, handlar om att lärare söker återkoppling från eleverna för att ta reda på hur det går i undervisningen för att få ett bättre underlag för fortsatt planering och undervisning. Här är läraren främsta agent, som ska agera utifrån gjorda kontinuerliga bedömningar. Båda benen framgår även av Dylan Wiliams definition: “An assessment functions formatively to the extent that evidence about student achievement elicited by the assessment is interpreted and used to make decisions about the next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions that would have been taken in the absence of that evidence.”

Svenska B. Läs igenom dikten flera gånger!

Svenska B

Skriv gärna ned ditt spontana intryck av den (de tankar den väcker). Slå upp svåra ord, begrepp och annat som är oklart, till exempel mytologiska figurer! Frågebatteri - Google Docs. Blås nytt liv i Powerpoint. Har du också tröttnat på Powerpoint och upplever att det är ett ganska stelt och dött redskap?

Blås nytt liv i Powerpoint

Fick en energikick av Åsa Kronkvist som visade mig hur jag kan använda PowerPoint på ett nytt sätt i undervisningen. Kolla in denna film och är du inte lika peppad som jag efter den, kommentera gärna så jag får se hur du upplevde tipset. Jag såg flera bra användningsområden både för yngre och äldre elever, ett sätt att arbeta digitalt, med instruktioner tillgängliga för eleverna under tiden de arbetar. Ett sätt att hjälpa eleverna att strukturera arbetet och lättare komma igång med en uppgift. På detta sätt kan de läsa instruktionerna flera gånger och slipper fråga, eller missuppfatta uppgiften, det blir ett stöd för de elever som har koncentrationsproblem men också ett stöd för de elever som behöver ramar och guidning under arbetets gång.

Presentationer och redovisningar - Monicas tankar om IKT i skolan. Elever skall i olika sammanhang göra muntliga framföranden för att redovisa sina inhämtade kunskaper eller lära av varandra. I min klass har vi arbetat med detta på många olika sätt. De har gjort Powerpointpresentioner, pjäser, traditionella redovisningar och mycket annat, här kommer lite hur jag och mina elever tänker om detta. Powerpoint Powerpoint är ganska populärt men kan bli lite tråkigt om det är utan ljud och bild när det är många som skall redovisa under kort tid.

Vi har därför försökt att variera och testat oss fram. Referat & KÄllhÄnvisning. Talarskola kompendium. Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion.pdf. Del 16. Mindmaps (tankekartor) är temat för del 16. Mindmaps kan bl a användas till att anteckna, att skapa en struktur innan man skriver en text eller till att brainstorma idéer. Popplet är ett lättanvänt verktyg. Finns som app till iPhone/iPad. Rekommenderas! Bubbl.us Gratistjänst. Coggle Gratistjänst. Mind42 Gratistjänst. Freemind Gratistjänst. Wisemapping Webbaserad tjänst. Mindnode För Mac, iPad och iPhone. Sv1 - utredande uppsats, web junkie - Google Документы. Att forma sin uppfattning om formativ bedömning (och om formidabla missförstånd) Det finns nog inte en lärare i detta land som inte har hört talas om den Nya Zeeland-födde professorn John Hattie och hans bok Visible Learning som gavs ut första gången i slutet av 2008.

Även om inte alla har läst boken själv så har alla någon gång mött påståenden om att ”Hattie visar att” eller ”enligt Hattie så borde vi”. Min erfarenhet (rätta mig om jag har fel) är dock att många av de som slänger sig med dessa uttryck inte heller själva har läst boken. Just detta fenomen – hur olika saker börja leva sitt eget liv – har jag skrivit om i ett tidigare inlägg här, då om det eventuella orsakssambandet mellan hög likvärdighet och höga resultat. Detta inlägg ska handla om samma fenomen – hur olika forskningsresultat börjar leva sina egna liv – men denna gång om den kanske största nutida modeflugan i svenska skolsammanhang: Formativ bedömning. På X arbetar vi med formativ bedömning. Feta öppna frågor. Truth Tiles 2 - Kul Matematik HB. Laborativ matematik - Matematikverkstad.com. LPP-mall: Lgr 11. Charlotta Wastesons bollplank: Det flippade klassrummet ger utrymme för mer elevaktiva arbetssätt.

Sedan några år har det varit populärt att tala om det "flippade" eller "omvända klassrummet" och vad man då menar har ändrats är hur man använder tiden i klassrummet. I det traditionella klassrummet använder läraren en stor del av sin undervisningstid till att föreläsa och förklara viktiga företeelser och begrepp. Eleverna förväntas sedan, ofta själva och i form av läxor, jobba vidare hemma med materialet t ex genom att lösa uppgifter som kan kopplas till föreläsningen. I det "flippade klassrummet" vänder man på när eleverna får läxor. Istället för att få läxa efter genomgången, får de sin läxa före. De ska helt enkelt förbereda sig inför lektionen. Strategier.jpg (JPEG Image, 960 × 717 pixels)

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter. Sp10 läser svenska c – Ett exempel på disposition och referenshantering i utredande uppsats. Learn More. Make Your Images Interactive - ThingLink. Super Teacher Tools. Evernote Clearly. Läsning utan störande moment. IKT och digitalt lärande i Örnsköldsvik. Digitala Verktyg - Blogg. OneNote for Teachers - Interactive Guides. Lär Om Lärande: LOL på Nordlyckeskolan. Jan Hylén om it i skolan och 1:1 satsningen. Jan Hylén - Skolans digitala utveckling Del 1. Språksociologi. Bo Hejlskov Elvéns blogg. Jenny på Wendes: Fel, fel, fel eller tänk om, tänk rätt! Idag blev det fel, fel, fel och det var absolut inte meningen. SO Kungsbacka : Transfererande frågor. SO Kungsbacka : Att planera ett arbetsområde: Analysmodeller.

Pojkar kan visst skriva! Elever syns på nätet. Multimodala texter och autentiska mottagare - SkolportenSkolporten. Tülays IKT-sida: WorkFlowy: Organize your brain. Svenska som andraspråk. Ledarskap i klassrummet - föreläsning med Thomas Nordahl. Svenska starka verb Hangman. LPP – hur gör man? Referat. IKT i vår vardag: Formativ bedömning muntligt. Ett halvt ark papper – Svenska som andraspråk 2. Charlottas klassrum: Grammatik i Svenska 2 på nytt sätt.