background preloader

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås

Kunskap och kvalitetstrappa - frokenlundgren, Borås
Kunskaps- och kvalitetstrappa På en av väggarna i klassrummet har vi satt upp en kunskaps- och kvalitetstrappa. Den är användbar till mycket inom formativ bedömning. Som man hör på namnet kan den visa olika kvalitet på kunskap men också framförallt olika kvalitet på förmågor. Med hjälp av den kan vi diskutera och få en ökad förståelse över vart vi ska i vår utveckling. Det har arbetssättet är väldigt konkret för eleverna.

Digital i skolan Furutorp goes digital Cirkbloggen

Related: