background preloader

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget
På spaning efter det omdefinierade lärandet – del 1 Den digitala utvecklingen i skolan går fort just nu och glädjerop blandas med farhågor i takt med att en till en och andra koncept införs på skolor runt om i landet. Att uppdraget till skolan är att införa IKT är glasklart men däremot är det inte lika entydigt hur den digitala tekniken bäst kommer till användning i det konkreta skolarbetet. Om detta delar jag med mig av några reflektioner till Skollyftets läsare, bland annat kommer jag att diskutera om det inte saknas ett steg i den ofta citerade SAMR-modellen. SAMR-modellen När skolutveckling med IKT diskuteras används ofta Ruben Puenteduras SAMR-modell som utgångspunkt. S – Substitution/ersättning – tekniken ersätter andra verktyg utan funktionell förbättring, t ex när en dator används som en skrivmaskin. D – ett femte steg i SAMR? Omdefinierade uppgifter eller omdefinierat lärande? Mitt spontana svar på frågan är ja, men troligtvis behöver SAMR-modellen omdefinieras först. Glosinlärning Related:  ITDigitalisering

Nationella strategi-bloggen | Bloggen för nationell strategi för skolans digitalisering Filmer Och Stödmaterial Det finns en liten filmserie kring verktyget som utökas allt eftersom. Film 1 gjordes i samband med lanseringen av LIKA-verktyget för skolan så en del innehåll kan verka ”förlegat”, men grundprinciperna och tankarna bakom verktyget förklaras där. Vi fortsätter att komplettera med fler filmer och annat stödmaterial efter hand här på bloggen, se t.ex. Bibliotek med mätbara mål! Nyheter för kommunansvariga, januari 2016En film för framför allt kommunansvariga, eftersom den visar några nya funktioner som kommit för att förenkla det kommunövergripande arbetet. Film 1, LIKA, it-tempen för skolan – varför då? Film 2, LIKA, it-tempen för skola och förskola – hur då? Film 3, LIKA, it-tempen för skola och förskola – sen då? Film 4, LIKA, it-tempen för skola och förskola – arbetsmodellEn film som beskriver några tankar och idéer kring arbetsmodell. Film 5, LIKA, it-tempen för skola och förskola – kommunansvarigEn film för framför allt kommunansvarig. Bibliotek med mätbara mål Helsingborg: Trelleborg:

Skapligt Enkelt matematiskt Questions and Transitions SAMR Emil Janssons Blogg Morguefile- fria bilder på nätet Morguefile innehåller gratis högupplösta digitala fotografier och referensbilder för antingen företag eller offentlig användning. Syftet med denna webbplats är att ge gratis bildreferensmaterial för illustratörer, serietecknare, formgivare, lärare och alla kreativa sysselsättningar. Här kan du hitta bilder uppladdade av andra fotointresserade personer. Sidan är på engelska så din sökning av bildkategorier behöver därför också vara på engelska. Bilderna är fria att använda men det står att när det är möjligt ska man ange fotografens namn som kredit för att man lånar bilden. Här finns en stor skatt att utforska! Så här kan det se ut på sidan, längst ner till vänster hittar du fotografens namn du ska ange om möjligt Tryck på symbolen nere till höger på bilden som ser ut som en låda med en grön pil som pekar nedåt för att ladda ner bilden i din dator. Robot av Seemann Morguefile.com Relaterade Fria bilder i undervisningen I "Bilder" Oxford Owl- en skattkista fylld med guld! I "Allmänt"

Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare Den amerikanske skolforskaren Dr. Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Det är just kring skolors datorsatsningar som Puentedura har forskat. Erfarenheter från Maine I delstaten Maine , USA, påbörjade man för snart 10 år sedan en satsning kallad MLT, Maine Technology Initative, som innebär att elever utrustades med egen dator. Skiftande 1-1-resultat i Maine När Dr Ruben Puentedura studerade en-till-en-satsningen i Maine såg han att vissa skolor lyckades bättre än andra. Ett verktyg – ingen metod. Puenteduras SAMR-modell är ingen pedagogisk metod. Tekniken bidrar till att transformera uppgifter och lärprocesser. Puentedura förklarade sin SAMR-modell genom att börja nerifrån (se bild överst). SAMR-modellens olika steg – Substitution / Ersättning Ingen förändring. SAMR applicerad på olika ämnesområden och tekniska verktyg.

"Det handlar om att omdefiniera lärandet" Eva Billert handleder Amanda och Felicia En ung kvinna – Marilyn Spencer – har blivit mördad och eleverna i årskurs 9 är i full färd med att avslöja mördaren. På BBC:s hemsida får de ledtrådar genom dramatiserade vittnesmål och flera grupper har redan påbörjat sina rapporter där de ska lägga fram och motivera sina teorier om vem mördaren är. Laptopparna står uppfällda på bänkarna medan engelskläraren Eva Billert går runt och handleder eleverna. Arboga kommun är en av många kommuner som satsat på en dator per elev. Hösten 2010 startade man sitt en-till-en-projekt för grundskolans och grundsärskolans elever årskurs 7-9. Införandet har inneburit ett ökat intresse för forskning kring hur det bäst bör ske. Teknikanvändadet inte en framgång i sig Puenteduras arbete bygger på studier av en-till-en-skolor i delstaten Maine i USA. Digitalt berättande ger fler möjligheter − Det var en elev som hade svårt att uttrycka sig skriftligt. Eleverna gör egna radioprogram Roligt med kunniga lärare

Forskaren Ruben Puentedura föreläser i Växjö om datorn som redskap för ökat lärande | en-till-en I fredags, den 17 augusti 2012, var den amerikanske forskaren Ruben Puentedura i Växjö och föreläste om dator och teknik som ett pedagogiskt verktyg. Föreläsningen riktade sig i första hand till en-till-en-skolorna på grundskolan och de kommunala gymnasieskolorna. Ruben Puentedura har arbetat fram modeller för hur man kan använda datorn så att den verkligen kan bli ett redskap för ökat lärande. Han har bland annat studerat en av de tidiga och riktigt stora en-till-en-satsningarna i den amerikanska delstaten Maine och bland annat därefter utarbetat en modell för användningen av en-till-en-datorer. För att knyta de modeller som han presenterade till den svenska skolan föreläste även Kristina Björn, som bland annat har varit verksam som IT-strateg i Falkenberg med skolutveckling i fokus. Nedan finns inbäddade filmklipp och länkar till mer information om: Puenteduras första föreläsningspass om SAMR-modellen: Kristina Björn kopplar SAMR-modellen till svenska läroplaner och styrdokument: Länk: by

Hem - Digitala Skollyftet IKT-skafferiet Edpuzzle -steg för steg hur du skapar interaktiva filmer – Fröken Jingfors När jag använder film för att flippa min undervisning vill jag veta vad min elever har lärt sig, om de förstår, vilka slutsatser och reflektioner de gör. Jag vill även kunna planera nästa lektion efter deras förkunskaper och frågor och ge dem personlig återkoppling. Med EDpuzzle kan man göra allt detta och mycket mer! När Zaption stängde ner i somras blev jag så besviken då jag tyckte mig ha hittat det perfekta verktyget men EDpuzzle är helt klart en bra ersättare. Hur gör man? Först skapar du dig ett konto på På bilden är klipp-verktyget markerat. Berättarröst-verktyget är perfekt då man kan använda filmer på andra språk och lägga in sin egen röst istället. Verktyget för muntlig kommentar kan man använda då man i efterhand vill förtydliga något i sin egen film eller för att lägga in egna kommentarer till någon annans film. Inspelade kommentarer syns som små högtalare ovanför det blå fältet som du ser på bilden ovan. trycka ”save” för att sparar den. kryss.

Related: