background preloader

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget

Digitala verktyg, SAMR och det saknade steget
På spaning efter det omdefinierade lärandet – del 1 Den digitala utvecklingen i skolan går fort just nu och glädjerop blandas med farhågor i takt med att en till en och andra koncept införs på skolor runt om i landet. Att uppdraget till skolan är att införa IKT är glasklart men däremot är det inte lika entydigt hur den digitala tekniken bäst kommer till användning i det konkreta skolarbetet. Om detta delar jag med mig av några reflektioner till Skollyftets läsare, bland annat kommer jag att diskutera om det inte saknas ett steg i den ofta citerade SAMR-modellen. SAMR-modellen När skolutveckling med IKT diskuteras används ofta Ruben Puenteduras SAMR-modell som utgångspunkt. S – Substitution/ersättning – tekniken ersätter andra verktyg utan funktionell förbättring, t ex när en dator används som en skrivmaskin. D – ett femte steg i SAMR? Omdefinierade uppgifter eller omdefinierat lärande? Mitt spontana svar på frågan är ja, men troligtvis behöver SAMR-modellen omdefinieras först. Glosinlärning

Skapligt Enkelt matematiskt Questions and Transitions SAMR "Det handlar om att omdefiniera lärandet" Eva Billert handleder Amanda och Felicia En ung kvinna – Marilyn Spencer – har blivit mördad och eleverna i årskurs 9 är i full färd med att avslöja mördaren. På BBC:s hemsida får de ledtrådar genom dramatiserade vittnesmål och flera grupper har redan påbörjat sina rapporter där de ska lägga fram och motivera sina teorier om vem mördaren är. Laptopparna står uppfällda på bänkarna medan engelskläraren Eva Billert går runt och handleder eleverna. Arboga kommun är en av många kommuner som satsat på en dator per elev. Hösten 2010 startade man sitt en-till-en-projekt för grundskolans och grundsärskolans elever årskurs 7-9. Införandet har inneburit ett ökat intresse för forskning kring hur det bäst bör ske. Teknikanvändadet inte en framgång i sig Puenteduras arbete bygger på studier av en-till-en-skolor i delstaten Maine i USA. Digitalt berättande ger fler möjligheter − Det var en elev som hade svårt att uttrycka sig skriftligt. Eleverna gör egna radioprogram Roligt med kunniga lärare

Forskaren Ruben Puentedura föreläser i Växjö om datorn som redskap för ökat lärande | en-till-en I fredags, den 17 augusti 2012, var den amerikanske forskaren Ruben Puentedura i Växjö och föreläste om dator och teknik som ett pedagogiskt verktyg. Föreläsningen riktade sig i första hand till en-till-en-skolorna på grundskolan och de kommunala gymnasieskolorna. Ruben Puentedura har arbetat fram modeller för hur man kan använda datorn så att den verkligen kan bli ett redskap för ökat lärande. Han har bland annat studerat en av de tidiga och riktigt stora en-till-en-satsningarna i den amerikanska delstaten Maine och bland annat därefter utarbetat en modell för användningen av en-till-en-datorer. För att knyta de modeller som han presenterade till den svenska skolan föreläste även Kristina Björn, som bland annat har varit verksam som IT-strateg i Falkenberg med skolutveckling i fokus. Nedan finns inbäddade filmklipp och länkar till mer information om: Puenteduras första föreläsningspass om SAMR-modellen: Kristina Björn kopplar SAMR-modellen till svenska läroplaner och styrdokument: Länk: by

Kunskapsvägg åk 1-3 För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Klicka på bilden för att komma till respektive ämne där pdf finns att ladda ner. För dig som har kunskapsväggen sedan tidigare finns här en förteckning på vad som är ändrat. Uppdatering av kunskapsväggen för åk 4-6 anpassad efter revideringarna i Lgr 11 kommer inom kort. Har blivit uppmärksammad på att det är fel på svenskan för åk 1-3 på den version som legat ute. Flera har hört av sig och önskat få mallen som jag har använt när jag har gjort kunskapsväggen.

Furutorp goes digital Kunskapsplattan Checklista-vt-14-%C3%A5k-1.pdf Skapligt Enkelt Experimentskafferiet

Related: