background preloader

Recursos para la Pizarra Digital Interactiva

Recursos para la Pizarra Digital Interactiva
Este blog lo puedes encontrar ampliado con más enlaces aquí Con este blog se pretende seleccionar una gran base de enlaces a recursos multimedia, con actividades atractivas, motivadoras y que sean útiles, para que contribuyan a realizar una aportación relevante al proceso de enseñanza aprendizaje.Estos recursos, aunque estén previstos para la PDI, son igualmente utilizables en cualquier ordenador o en el aula de informática.Este blog es posible, gracias a los autores de las actividades que generosamente comparten su trabajo. Para ellos nuestro agradecimiento. José González Prieto jogonpri@gmail.com C.P.

http://recursospdi.wordpress.com/

Aprendizaje de Ciencias, Matemáticas y Tecnología Welcome to the Virginia State Standards of Learning Practice Tests! All of the questions on this site come from test materials released by the Virginia Department of Education and are used here with permission. All questions on this site are copyrighted by the Virginia Department of Education and may not be used by other persons or organizations without their permission. Attention Teachers! Read the FAQ to learn how to view the questions a student missed and what their answers were!

Matemàtiques - Materials educatius Jocs per pensar. Descobrir, investigar, conjecturar, deduir, etc. a partir de situacions que se’ns proposen diàriament. Solitaris de diferents característiques per exercitar el pensament lògic i discursiu. Vídeos - Aprèn amb Scratch (cada dimarts en Frank Sabaté penja un nou vídeo, on en menys de 5 minuts ens ensenya per exemple a fer un joc de "El Gran Dictat", inflar una pilota, fer un videjoc de "marcianitos", omplir la pantalla de confeti...) (aquests vídeos van ser desenvolupats per al Creative Computing Online Workshop, per membres del ScratchEd Team a la Universitat de Harvard) (aquests vídeos es troben a la pàgina oficial sobre Scratch del Massachusetts Institute of Technology)

Aprende lo que quieras gratis AulaFácil - Cursos Gratis On-line Projectes biblioteca > GAMAR > Materials Diverses funcions dels materials Presentem una colla de materials i activitats per l’aprenentatge de les matemàtiques a infantil, primària i inici de la secundària, organitzats en set grans capítols, corresponents a les diferents branques d’aquesta ciència. Els materials manipulables no tots tenen el mateix paper: N’hi ha que tenen per objectiu simplement visualitzar les propietats numèriques, o geomètriques (que són abstractes) però d’una manera que generen nocions o conceptes (de nombres, d’operacions, de figures, cossos y transformacions geomètriques, de fraccions, etc...). Entre aquests destaquen els de relacionar quantitats, a infantil, i els “reglets numèrics” a primària y secundària. Altres materials no generen coneixements nous, sinó que potencien capacitats o competències matemàtiques bàsiques; entre aquests destaquen els que emprem per treballar la lògica, l’atzar i alguns problemes.

GITIC I COED: Taxonomia de Bloom. Aquest bloc Enllaçat des d'aquí El web alexandria: Biblioteca de materials per a les PDI Activitat creada amb el programa i adreçada al cicle inicial, amb la que els nens i nenes podran adquirir destresa en l’ús del regle i familiaritzar-se amb el concepte de centímetre. Les mesures proposades, faran que els infants hagin de col•locar el regle en diferents posicions. L’activitat està plantejada per ser realitzada en gran grup, utilitzant la PDI, però també es pot fer al racó de l’ordinador per parelles o bé individualment. The Internet in Real-Time Competències bàsiques. Departament d'Ensenyament Aquesta col·lecció la formen els documents per a la identificació i el desplegament de les competències bàsiques associades a les matèries del currículum a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria. Competències bàsiques de l'àmbit cientificotecnològic. Educació secundària obligatòria Aquesta publicació pretén ajudar els centres a l'hora de desenvolupar el currículum de les matèries de l'àmbit cientificotecnològic. Les competències bàsiques d'aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics i tècnics, així com del domini dels processos de l'activitat científica i tecnològica.

Projectes. Lectura. Impuls de la lectura El Departament d'Ensenyament participa en el Pla Nacional de Lectura presentat pel Govern de la Generalitat establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta. En aquest espai el professorat trobarà adreces d'interès, orientacions, recursos, materials didàctics i bones pràctiques, perquè incorpori i sistematitzi estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges. Més informació Contacte: sial@xtec.cat

e-portafoli: un instrument d’avaluació competencial - 1x1tgn El Seminari per a la Integració de Tecnologies a l'Aula de l'ICE de la URV organitza la conferència e-portafoli: un instrument d’avaluació competencial a càrrec de Núria Alart -@nalart -, mestra i llicenciada en Psicopedagogia. Actualment és professora d’institut i professora associada a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i Formadora del Departament d'Educació. Jordi Savall Jordi Savall i Bernadet (Igualada, Barcelona, 1941) es un violagambista, director de orquesta y musicólogo español, especializado en música antigua. Biografía[editar] Savall empezó a estudiar música a los seis años en el coro de la escuela de Igualada (1947-1955). En 1965 acabó sus estudios superiores de música y violonchelo en el Conservatorio de Barcelona. En 1968 se trasladó a Suiza para ampliar su formación en la Schola Cantorum Basiliensis, reivindicando un instrumento antiguo casi olvidado, la viola de gamba, y defendiendo la importancia de la música antigua de la península Ibérica.

Any Espriu La frase seleccionada "I un dia, tal vegada molt llunyà, ens trobarem, tu lliure i nosaltres lliures, en l'etern, immutable espai infinit. " Any Espriu (1913-2013). Ens mantindrem fidels Educació i les TIC 2.0

Related: