background preloader

Bedömning engelska

Du blir bedömd enligt fem aspekter inom tala och skriva. Här hittar du den matris som jag använder vid bedömningen samt lite checklistor så du kan bearbeta och förbättra din text. Den är gjord för mig som pedagog så jag måste visa hur du ska göra. Jag har länkat (och kommer fortsätta länka) till exempel på vad som menas och sedan tränar vi i klassrummet i skrivuppgifter som ni skriver på egenhand och tillsammans genom att du får respons av mig och dina kamrater som du sedan använder för att förbättra dina texter. Omfång och bredd Här blir du bedömd för saker som hur du: använder synonymer och fasta uttryckförklarar och beskriver med adjektiv, verbutvecklar ditt resonemang med exempel och jämförelser. Precision Textbindning Flöde sätter punkt och använder stor bokstavomformulerar så texten flyter (prova att läsa din text högt)stavaranvänder grammatik Anpassar text efter läsare Strategier Bearbetning bearbetar din text efter förslag på respons så den blir förtydligad till form och innehåll Related:  Organise, give response, grade,...saramalmBedömning

ClassroomScreen Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen. I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet. Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. Förmågorna Vilka förmågor ska vi arbeta med då? Det här behöver vi bära med oss även i vår bedömning. Ett typiskt språkprov för mina elever baserar sig på någon av de olika färdigheterna: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och interaktion samt muntlig produktion och interaktion. Ett typiskt prov Ett “klassiskt” prov i tyska för mina elever har tre delar: hörförståelse, läsförståelse och fri skrivning. Hörförståelsen är svårast att hitta underlag till. Att bedöma strategier Källor:

Ditching Traditional Grades & My Online Grade Book Last year, I began experimenting with standards-based grading and wrote a blog titled “Grading for Mastery and Redesigning My Gradebook.” My goal was to shift the conversation away from the accumulation of points and, instead, focus on the development of skills. Although I appreciated the immediate change that took place when I began grading based on my students’ ability to master specific skills, I knew I wanted to go even further this year as I began N.E.W. School. This summer I read Starr Stackstein’s book Hacking Assessment: 10 Ways to Go Gradeless in a Traditional Grades School. In her book, Stackstein chronicles her journey ditching grades in a traditional school setting and offers some excellent strategies a teacher can use to go gradeless. I found the sections titled “Track Progress Transparently,” “Teach Students to Self-Grade,” and “Cloud-based Archives” particularly helpful in planning for this year. Another column is dedicated to teacher feedback.

Add-Ons and Templates Add-Ons and Templates Add-Ons using Google Apps Script I learned a little JavaScript which is applicable for Google Apps Script. This allows me to code Google Docs and Sheets to create custom applications. Most of the templates below have an Add-On menu. These Add-ons are not available in the Add-on marketplace, but are instead tied to the template document. Add-Ons Want to learn to code? Apps Script Tutorials Start Here: A Quick Google Apps Script Project Code a List of Your Calendar Events Google Apps Script: Code Insert a Sheet Start Here: A Quick Google Apps Script Project Google Apps Script: Getting Started Part 2 Google Apps Script: You Can Code (part 3) Google Apps Script: Format a Sheet Google Apps Script: Create an Add-On Google Apps Script: Create an Alert Google Apps Script: Create Your Own Mail Merge Kids Start Coding Their Vocab Kids Code: Create an Add-on Menu Google Apps Script Picker Tutorial Copyright secured by Digiprove © 2015-2017 Share this: Alice Keeler Follow @alicekeeler Teach.com

Vad är cut-up poesi och hur kan du använda det i undervisningen? Cut-up poesi är ett sätt att skapa dikt av ord som redan finns. Man klipper upp texter som redan är skrivna och begreppet cut-up kommer från engelskans ”klippa upp” Begreppet myntades av den dadaistiske poeten Tristan Tzara så tidigt som 1916. Många musiker och författare har sedan dess använt tekniken då de skrivit låttexter. Grundidén är att man skapar något nytt genom att bryta mot de normer som säger att skapandet ska ske på ett visst sätt. Här kan ni lyssna på hur David Bowie har använt sig av tekniken. Bowie brukade skriva ner ett stycke som beskrev ett ämne. En annan musiker som inspirerades av cut-up tekniken var Curt Kobain. Varför blev jag intresserad av just cut-up tekniken i undervisningen? Hur kan detta användas i svenskundervisningen? I det centrala innehållet finns det uttryckt att undervisningen ska behandla nya ord i språket och att kombinera ihop olika texttyper till nya. Så här kommer eleverna få arbeta med cut-up poesi Hur ska vi göra? Alternativ 1 – nya dikter av gamla

How To Design A 21st Century Assessment View Original Photo This is my 200th Blog Post on ASCD EDge. I wanted it to be memorable and exciting and EDgy and relevant to what’s going on in classrooms right now. So I want to share a bit of my Digigogy with you. While I’ve used the term Digigogy in blog posts before, and written about in books, I don’t think I’ve ever defined it in a blog post. Now there are close to 10,000 results with entries from all over the world. Since its inception, the term has expanded in meaning to be more inclusive and enveloping of every effort made to bring the classroom into a contemporary zone. I pay careful attention to the Blogosphere and the Twitterverse. I also still see some room for improvement. I’ve been seeing a lot of blog posts lately that advocate for technology events. I get it, though. I would like to simplify the digigogy. Consideration 1: Stop planning for Technology. Contemporary classrooms should be immersive environments where resources are readily available and task-dependent.

Webjets.io – The new way to collect, organize and share anything Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk? Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Samma kunskapskrav återfinns i en rad andra ämnen så ta gärna del av stödfraserna och arbeta om utifrån hur resonemanget ska ske i ditt ämne. Planeringen utgår från att ge eleverna stöd När jag nu fick nya sjuor var nivån på förkunskaperna väldigt ojämn då de kommer från fem olika avlämnade skolor. Jag fattar inte! Källan tog upp både för och nackdelar med ….Källan är trovärdig för att avsändaren är…Sidan är mindre trovärdig för att…Texten försöker få oss påverkad att…Följande fakta i artikeln är fel ”…” … och det betyder att…Det saknas information kring…Texten stämmer mot frågeställningen Bedömningsaspekterna Dessa aspekter är de som utgör bedömningen i ett resonemang.

Och så var det det här med kamratbedömningen Någon gång måste vara den första och idag blev det så. Eleverna skulle efter en bedömingsmatris, som jag har knåpat ihop men lite inspiration från nätet, bedöma varandra när de presenterade grundläggande stavningsregler, skiljetecken och språkriktighet. Så här i efterhand var det mer fokus på själva görandet i den muntliga presentationen och mindre på innehållet men jag tycker eleverna fixade det lysande. De arbetar i hem- och expertgrupper efter Pauline Gibons bok Stärk språket stärk lärandet. Idag samlades de i hemgruppen för att bedöma varandra. och det är alltid lika spännande att läsa vad eleverna tycker om den undervisning de är en del av: Jag tyckte det var jättekul istället för att man ska läsa inför hela klassen Det var bra att använda kamratbedömning för det fungerade bra.Jag tyckte det var bra och kul för då var man inte lika nervös när det inte var så många.Det var bra att arbeta med hemgruppen för att alla var snälla.

Formida AB | Digitala verktyg för framtidens skola Powerful films from 5 young people: What health inequality looks like in the US By Michael Painter. For some of us, it’s easy to choose to be healthy. We can’t control whether disease or accidents strike, but we can decide where we live and what we eat, as well as if, when and how much we’ll exercise. Some of us live in a culture of health — a time and place where, for the most part, we have the real hope and opportunity to live a healthy life. But for many more of us, it isn’t — we don’t have that choice. The Robert Wood Johnson Foundation was at TED2015 in Vancouver last week, where the theme was Truth & Dare. In a few weeks, five young filmmakers created powerful videos about their communities and lives. Ricardo Amparo, 17, lives there too, and echoed, “Violence is all around me … As a young black man in Baltimore, I’m trying to be a positive person, but I often feel trapped in a negative environment.” These young filmmakers believe, like I do, that everyone deserves a chance to live the healthiest life possible.

Related: