background preloader

Bedömning m.m. - tips råd & förslag

Facebook Twitter

Bedömningsmatris Big 5.docx. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. »Arbeta inte mer — men smartare« »Svenska lärare ger för mycket återkoppling. «Foto: Jim Varney Applåden verkar aldrig ta slut. Att Norrtälje kommuns samlade lärarkår gillar professor emeritus Dylan Wiliam är uppenbart. Det låter nästan som om de önskar ett extranummer. Men så är den världskände bedömningsforskaren också en osedvanligt duktig föreläsare som med mycket god retorik och en lagom dos av självironi och skämtsamhet lyckas övertyga de allra flesta som lyssnar om att formativ bedömning är det enda rätta. Vad är den största skillnaden mellan formativ undervisning och traditionell undervisning? — I traditionell undervisning tar läraren inte reda på vad eleverna har lärt sig förrän i slutet av undervisningsperioden.

Du gillar inte handuppräckning i klassrummet, varför inte? — När lärare ska fatta ett beslut om hur de ska gå vidare i sin undervisning kan de inte göra det på ett bra sätt om de bara samlar in information från de elever som har självförtroende nog att snabbt räcka upp handen. . — Studera min forskning. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp. Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning.

Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Skolvärlden. Att använda exittickets som en del av formativ bedömning. Under hösten har vi arbetat med kollegialt lärande och jag har ingått i en grupp som arbetat med hur man kan använda Blooms taxonomi för att ställa rätt frågor (se bilden nedan). Vi undrade hur vi kan ställa frågor som utvecklar elevernas lärande på bästa sätt.

Syftet för oss var att:Ta eleven vidare till nästa kunskapsnivåAnpassa frågorna till lektionens syfteBli medvetna om vilka frågor vi faktiskt ställer i klassrummetSynliggöra elevernas kunskapsutvecklingFörebygga slentrianfrågeställandeArbeta igenom ett problemområde från fakta till analys och värdering. Som inspiration läste vi Christians Lundahls bok Bedömning för lärande s.116-125. För mig var fokus att definiera kunskapsnivån för varje lektion enligt Blooms taxonomi och sedan avsluta lektionen med en exitticket med en eller flera frågor kopplade till den kunskapsnivå vi arbetat med under lektionen.

Härigenom hoppades jag kunna tydliggöra kunskapsmål och kunskapsutveckling för eleverna och mig själv. Att koppla hur man gör kring återkoppling. För ett tag sedan blev jag tillfrågad om jag kunde göra en Canva utifrån en bild som handlade om återkoppling. Nu är det ju inte bara att göra en ny utan man måste fråga upphovsskaparen om lov så jag skickade iväg ett mail och har nu fått lov att publicera den. Jag har därför valt att skriva om just återkoppling i just detta inlägg. Här finns en pdf för utskrift. Men det är inte lätt att koppla hur man ska göra Återkoppling är en konst om det ska flyta på smidigt i undervisningen. Ett annat tips är Helena Wallberg som är specialpedagog och som nyligen gett ut en bok om återkoppling.

I kunskapskraven för engelska i åk 9 återfinns följande: För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I ämnet svenska återfinns följande kunskapskrav: För att eleverna ska kunna uppfylla kunskapskravet måste undervisningen ge eleverna det som kunskapskraven föreskriver. Sjunde och sista rådet säger också just det. Källor: Ingen krävde att jag dokumenterade – så jag dokumenterade! Det var någon gång efter första året som lärare. Det var något jag förvånades över då det gällde elevernas lärande. Det var någonting med att undervisa. Jag ville veta. Jag började dokumentera. Ingen hade talat om för mig vad det innebar att dokumentera. Jag använde mig av och jag lärde mig: Elevlistor, en för varje dag, en lista med elevernas namn och en tom rad att skriva på bakom varje namn. Det fanns inget formaliserat följande av lärprocesserna då jag dokumenterade. Mall för bedömningsunderlag. Såhär i betygstider blir det många samtal kring bedömning.

Hur genomför vi den, hur sammanställer vi den, hur tydliggör vi den för eleverna? Jag har alltid haft en egen mall, ett papper per elev, där jag samlar noteringar utifrån varje färdighet. För några år sedan utvecklade mitt arbetslag en mall för skriftliga omdömen, vilken har en något mer utvecklad variant av den jag redan hade, och den använder jag fortfarande som mitt underlag. Varje elev har ett papper per termin, de sitter i en pärm. Bakom pappret samlar jag skriftligt underlag och relevanta saker för eleven. På pappret kryssar jag i, gör noteringar, skriver kommentarer osv.

När det är dags att bedöma summerar jag mina egna noteringar till en bedömning av elevens färdighet, och summerar till ett betyg. Om du vill ta del av mallen för engelska, klicka här! Vill du ha mallen för moderna språk, klicka här! Lärandematriser; synliggör lärandet i handling. Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6. Bedömarträning i engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk ska ge dig som lärare möjlighet att bli säkrare i din bedömning och betygssättning av elevernas prestationer på ämnesproven i årskurs 6.

Materialet består bland annat av textbaserade och filmatiserade delar, föreläsningar, bedömda elevuppgifter och uppgiftsexempel att träna med. Att arbeta med materialet Ett sätt du kan arbeta med materialet är att du först skaffar dig en överblick av alla delar, beslutar vilka delar du tänker använda och hur du ska planera in den tid som behövs för att du ska vara väl förberedd inför bedömningen av dina egna elevers prestationer i proven. Kanske bör du planera arbetet tillsammans med kolleger och skolledning, i ett nätverk eller tillsammans med kollegor från andra skolor.

Träningen ger antagligen bättre effekt om du har någon att diskutera med. I respektive ämnes bedömarträning får du förslag på hur du och dina kollegor kan arbeta med just det materialet.