background preloader

Betyg och bedömning

Facebook Twitter

Verktyg för formativ bedömning. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter. Vad är skillnaden mellan ett enkelt och ett välutvecklat resonemang?

Vad skiljer ett E från ett A - sex bedömningsaspekter

Det svarar Peter Wall på i den här filmen och listar sex bedömningsaspekter som stöd. Här kan du ladda ner figuren med bedömningsaspekterna. Vad är tanken med filmen om bedömningsaspekter? Bedömningsaspekterna förtydligar vad eleven skall kunna i relation till ett kunskapskrav. Till exempel står att eleverna skall kunna föra resonemang om olika typer av innehåll. Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter. Bedömningsaspekter. Värdeskapande som pedagogik på 10 minuter. Mentimeter. Synligt lärande lucka 17. Lucka 17Det här med återkoppling i två riktningar - hur kan man göra?

Synligt lärande lucka 17

Återkoppling från lärare till elevEffektiv återkoppling kommer "i rätt tid" och upplevs av eleverna vara "bara till mig" och "just vad jag behöver för att få hjälp att gå vidare". I några studier har man kommit frram till att det inte alltid blir så. Carless (2006) kom frm till att merparten av den återkoppling lärare ger vänder sig till hela klassen och det mesta av den tas inte emot av någon elev - eftersom ingen enskild elev tror att den gäller honom eller henne. Lärare anser att deras återkoppling är betydligt mer värdefull än vad eleverna gör, elever kan uppleva återkoppling förvirrande, ickemotiverad och inte förståelig. ett annat fall kan vara när elever tror att de har förstått lärarens återkoppling när de inte har det.

Då blir det svårt att tillämpa den i sin inlärning. Att "rätta" uppgifter eller arbeten, texter ger naturligtvis återkoppling på nivå 1, uppgiftsnivå och detta gör alla lärare. Lästips... BFL i undervisning – en metodöversikt. BFL i undervisning – en metodöversikt Innehåll:En metodöversikt1 Tydliggöra mål och kriterier för framgång >>2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet >>3 Återkoppling som för lärandet framåt >>4 Aktivera eleverna som lärresurser för varandra >>5 Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess >> Bedömning för lärande i undervisning Skolforskaren Dylan Wiliam som tagit fram de fem bedömning-för-lärande-strategierna har också presenterat praktiska tekniker som kan användas för att arbeta med strategierna i undervisning.

BFL i undervisning – en metodöversikt

Många av teknikerna fungerar genom att ge eleverna möjlighet till reflektion och genom att aktivera dem. Andra tekniker syftar främst till att ge läraren återkoppling på vad eleverna får ut av undervisningen eller att signalera till läraren när eleverna inte förstår det som undervisningen handlar om. Vill du själv bidra till denna sammanställning kan du skriva här på vår Facebooksida. Tillbaka upp. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel. Läs även ”Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis” och följ Joakim på Twitter Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått Även om jag försöker hänga med och lära nytt inom pedagogik, är det inte alltid jag verkligen tänder till på nya metoder.

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa – artikel

Efter att ha sett Dylan Williams föreläsning på Youtube, samt dokumentären ”The classroom experiment” hände däremot precis det. Jag var nästan lite hög efteråt. Förmodligen för att hans sätt att beskriva BFL svarade på många frågor och funderingar jag haft kring min egen undervisning. Steget från teori till måndag morgon i klassrummet är tyvärr ofta alltför långt. » Respektera min profession tack Ordklyverier. Det är betygssättningstider nu och i 99% av fallen är både lärare, elev och föräldrar helt med på vilket betyg som eleven kommer att få.

» Respektera min profession tack Ordklyverier

Läraren för att det finns en lång rad bedömningstillfällen under en termin, eleven för att hen varit delaktig i sitt eget lärande och föräldrarna för att de fått och aktivt tagit del av information om deras barns resultat. Och så finns det de få föräldrar som är mer så här (även 2013): Pernilla Alm skriver ett bra inlägg om det, där hon bland annat påpekar följande: Jag och mina kollegor får vid den här årstiden ta emot en hel del samtal och mail från föräldrar som ifrågasätter betyg. Betyg som är satta av legitimerade lärare med gedigen utbildning och flera års erfarenhet av sitt arbete. Både Pernilla och jag önskar att denna hysteriska betygshets skulle få ett slut. Men ja, betyg ska få ifrågasättas. Så här skriver hon: Forskning visar att föräldraengagemang är det enskilt viktigaste för att barnen ska lyckas i skolan. 1. 2. 3.

Läs också: Annikasjodahl. En enda bokstav betyder så mycket. Jennifer Losell var nervös när hon skulle provdansa till dans- och musikalgymnasiet.

En enda bokstav betyder så mycket

De många sökande delades in i grupper om tio.– Vi fick dansa efter en koreografi som vi bara fick se ett par gånger, och göra övningar för att visa hur viga vi var i fötterna. Man kände sig lite spänd, berättar Jennifer Losell.De senaste åren har hon dansat fem dagar i veckan, flera timmar varje dag. Dessutom har hon undervisat i dans i egna barngrupper.

Valet till gymnasiet var självklart.– Jag älskar att dansa så det hade inte känts så bra att gå en vanlig linje med bara plugg, säger hon. Dansprovet klarade hon. Tisdag 23 april På väggen i Norrevångsskolans lärarrum sitter klasslistorna uppe. . – Den här klassen ser ju ut som om den fått mässlingen. Han och specialpedagogen Lena Petersson fick lov av rektor att snabbt kasta in två brytdagar.