background preloader

Betyg och bedömning

Facebook Twitter

How to Write a Syllabus. A well-designed syllabus is an essential tool for effectively managing a course.

How to Write a Syllabus

It gives students a clear understanding of your expectations and a road map for how the course will be conducted. When done right, a syllabus can prevent a lot of misunderstandings as the semester progresses. As a middle school teacher, I put together a simple syllabus to communicate my plans and expectations to students and their parents. When I followed those years up with four years of college teaching, I had to take things to a new level: “The syllabus is seen as a legal agreement between you and your students,” my department head told me. It is a kind of contract. With that in mind, it’s worth it to put some time and effort into your syllabus well before you ever meet your students, and to make it as thorough and detailed as possible.

In this post, I will share what I include in my own syllabi. 8 tips för mer test i klassrummet. 8 tips – i ditt klassrum 1.

8 tips för mer test i klassrummet

Starta med ett test Starta lektionen med ett litet test med frågor utifrån föregående lektion, lägg in två, tre frågor var 15:e minut eller avsluta lektionen med ett test. Man kan också låta eleverna besvara webbaserade quiz på egen hand, kanske som läxa. 2. ”Ju mer ansträngning initialt, desto starkare minnesspår” Både flervalsfrågor och fri återgivning fungerar. 3. Studier har visat att metoden fungerar i ämnen som exempelvis geografi, språkinlärning, statistik och historia. 4. Test som inlärningsmetod genererar inte bara ytkunskap för det specifika område som testats utan bidrar även till en bredare kontextuell förståelse. 5. Återkoppling är viktigt.

Betyg

IUP. Bedömning. Ses allt som lika viktigt, är det risk att inget betyder något - Hans Teke. En viktig fråga att ställa sig som lärare är: hur ska jag ge eleverna en kunskapsbas som blir så säker, så stabil, så integrerad att den följer med dem livet ut?

Ses allt som lika viktigt, är det risk att inget betyder något - Hans Teke

Det är faktiskt ingen utopi. Det man har lärt sig ordentligt finns alltid kvar, så länge hjärnan är frisk och intakt. Naturligtvis har man inte allt i färskt minne, men det som en gång har satt sig är i princip alltid möjligt att återkalla. (Att det vi minns sedan inte är någon kopia av det vi lärde oss, utan vår egen version, som förändras lite grann varje gång vi använder oss av den, är en annan historia.) Problemet är att det är ytterst lite som vi lär oss på det sättet. Som forskare träffar jag regelbundet lärare, och slås av hur uppbundna de är av en kursplan där mer än någonsin ska tas upp, gås igenom, betas av. Vad vi lär oss, vad vi minns, är ytterst selektivt. Kursplanerna borde därför vara utformade så att läraren uppmuntras att göra just detta: lägga en stark och solid grund som eleverna sedan kan bygga vidare på. Lgr11 Läroplan för grundskolan. Pedagog Stockholm Läraren är bästa läromedlet Visa menyn Translate Lgr11 Läroplan för grundskolan.

Lgr11 Läroplan för grundskolan

Nationella prov

Lärande bedömning. Bedömning för lärande. Tyst i klassen – hinder för höga betyg? På bloggar och forum diskuterar föräldrar och andra med erfarenheter från skolan att det är ett hinder för höga betyg att vara tyst och tillbakadragen i skolan.

Tyst i klassen – hinder för höga betyg?

Det finns de som menar att skolan är en plats där ett utåtriktat ideal lyfts fram och där begåvade men mer tillbakadragna elever riskerar att inte kommer till sin rätt. Björn Hillström är legitimerad psykolog och har länge arbetat med personlighetstester. – Personligheten är något vi föds med och den är i princip lika omöjlig att påverka som ögonfärg. En högerhänt person som bryter armen kan förstås lära sig att skriva med vänstern med det känns aldrig bekvämt. När gipset åker av skriver man med högern igen. Som lärare måste man förstå att skillnaderna när det gäller personlighet är grundläggande, menar han.

. – Alla har inte handen uppe i luften på sekunden. Vad betyder orden? Nyss har elever fått sina betyg enligt den läroplan som kom 2011.

Vad betyder orden?

Men starka elevröster har höjts för att uttrycka oro över vad betygen står för. Vad är skillnaden mellan exempelvis att ”göra enkla sammanfattningar” och ”göra sammanfattningar”, eller mellan att ”granska källor med viss säkerhet” och ”granska källor med säkerhet”, undrar de. Bedömningsaspekter.

Formativ bedömning

Djupdykning: Bedöm för betyg. Tala är silver - dela är guld. Kan en film göra bedömningen av den muntliga förmågan mer likvärdig och begriplig?

Tala är silver - dela är guld

För att konkretisera sina idéer kring betyg och bedömning och få svar på frågan, filmade Marie Bergman sina 9:or när de samtalade kring böcker på olika betygsnivåer. – Jag ville tillsammans med mina elever, utveckla ett material som kan användas som stöd för diskussioner runt bedömning. Jag ville inte att det bara skulle bli en produkt för lärare, utan eleverna kunde vara med i processen för en ökad förståelse av vad ett boksamtal skulle kunna innehålla och hur det skulle kunna genomföras för att uppnå en viss kunskapsnivå. Min vision var att både elever och lärare skulle öka sin förståelse kring bedömning av kunskapsnivåerna genom aktiva diskussioner, säger Marie som har skrivit en utvecklingsartikel i ämnet. Nyfiken person Marie Bergman är lärare på Mälarhöjdens skola och undervisar i svenska och spanska.

Eleverna fick tolka kunskapskraven. Att bedöma lärande: Digitala verktyg för att se elevens lärande. Provfri undervisning - Hur du involverar eleverna i bedömningsarbetet. Bedömning och betyg. Rättssäker bedömning och dokumentation.