background preloader

Formativ bedömning

Facebook Twitter

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva... Aha det är så jag ska utveckla min text!

Aha det är så jag ska utveckla min text! Nu förstår jag precis hur jag ska skriva...

Nu förstår jag precis hur jag ska skriva… Citatet ovan kommer från en elev i årskurs nio. Ni kanske vill veta hur vi arbetade för att eleven skulle utbrista i eufori vad hen kom på. Jag tänkte dela upplägget med er och det är väldigt enkelt. Det utgår nämligen från de gamla nationella proven som återfinns på Skolverkets hemsida. Upplägget i sig är inte revolutionerande men för just denna elev var det det.

I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Hur konkretiserar man aspekterna? Jag valde att lägga upp det på ett lite bakvänt sätt för mig då jag brukar börja med att visa på exempeltexter. Gå igenom instruktionen Till att börja med visade jag instruktionen för uppsatsdelen. Lärmoduler i bedömning. Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning.

Lärmoduler i bedömning

Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här. Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i användandet av modulerna. Vill du självskatta dig finns dessa frågor också från Specialpedagogen. Här kan du läsa mer om betygsättningen. I facebookgruppen Engelska i åk 6-9 sambedömer vi flitigt och använder oss av www.textbanken.wikispaces.com där elevarbeten i engelska och svenska sambedöms. När börjar bedömningen? Bedömningen börjar i planeringen. Bedömningen kan göras mer reliabel genom att lärare sambedömer, byter elever, avkodar elevlösningar eller använder sig av tydliga matriser. Genom att samplanera bygger ni beprövad erfarenhet i kollegiet och utvecklar samstämmighet kring bedömning. Portfolior för nedladdning - Uppsala universitet. Dokumentation – att hitta en form som underlättar.

Jag har funderat mycket över och provat på olika vägar att dokumentera det jag ser när eleverna visar sina kunskaper. Många gånger har formen varit ett större problem än dokumentationen i sig för den har inte varit lätttillgänglig och smidig. Det blev extra synligt när det var dags att sätta betyg för första gången i år 6 för något år sedan. Jag hade noteringar på flera ställen och det var inte helt lätt att få en överblick över vilka kunskapskrav som var nådda. Det tog lång tid och mycket jobb att sammanställa och sätta betyget. Jag lovade mig själv att inte sätta mig i en sådan situation igen – jag höll på att gå under. Under lektionerna sker det massor varje gång och det är klart att det noteras, men om jag inte har ett enkelt sätt att sätta det på pränt så har jag väldigt svårt att plocka fram all den informationen när det är dags för att skriva omdömen eller sätta betyg. The Key Differences Between Summative And Formative Assessments.

It’s not a stretch to say that assessment is a hot button issue in education; however, you’d be hard pressed to find an educator who doesn’t see the value in measuring student progress. Assessments themselves have been vilified, when, in fact, it’s why assessments are given and how the data is used that is really the issue. The Glossary of Education Reform gives this great overview of what high-stakes testing is and how it impacts students, teachers, and schools.

Basically, high-stakes testing has consequences for the test-takers and givers—sometimes in the form of a high school diploma, grade advancement, and even teachers’ salaries. But not all assessment is high-stakes, and when done thoughtfully, the right assessment can provide extremely useful information for all stakeholders—students, teachers, parents, schools, and policy-makers Let’s take a look at what assessment is, why it’s important, and how it can be delivered in the classroom in a useful manner. Spraket_pa_vag_1_webb.pdf. 52be00da-b92a-48de-98d6-e0f6cd1b75c0. 5 Fantastic, Fast Formative Assessment Tools. I thought I could read my students' body language.

5 Fantastic, Fast Formative Assessment Tools

I was wrong. As an experiment, I used Socrative when I taught binary numbers. What I learned forever changed my views on being a better teacher. Why Formative Assessment Makes Better Teachers Formative assessment is done as students are learning. Here's what happened in my classroom. "We've got this, it's easy," they said. I looked at the other students and asked, "Do you have this? " They nodded their heads furiously up and down in a "yes. " Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education.

Skrivet av Daniel Nordström Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning.

Digitala verktyg för formativ bedömning @ Nordström Education

Sammanställningen kommer att uppdateras löpande. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på digitala verktyg. Här hittar ni en sammanställning på olika digitala verktyg som man kan nyttja för att stödja arbetet med formativ bedömning. Sammanställningen kommer att uppdateras varje vecka. De olika verktygen är inte direkt kopplade till en specifik nyckelstrategi eller olika metoder utan det finns en stor flexibilitet och valfrihet att anpassa användandet av olika digitala verktyg i undervisningen efter behov. Foton, bilder och illustrationer För att synliggöra lärandet och förstärka texter så kan lärare och elever använda sig utav olika foton, bilder och illustrationer från t.ex. För er som vill hitta gratis fria bilder på Internet rekommenderas följande sajter: www.fotofinnaren.se.

Jeromie Heath på Twitter: "The 'stairs' of progression - gr8 visual to motivate students (see pic) #satchat #satchatwc #edchat #edcampgr #nt2t.