background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Spelling Games. Spelling Bee. What are the different ways to play the Visual Thesaurus Spelling Bee?

Spelling Bee

There are two different ways to play. In the Tournament Spelling Bee, you'll be challenged by a series of words, with the spelling difficulty adapted to your skill level. The more words you get right, the higher your score will go, on a scale from 200 to 800. You can compete against other spellers, since we keep track of high scores (with streaks of correct answers serving as tiebreakers). You can also try a Community Spelling Bee generated from one of our subscribers' word lists. How does the Visual Thesaurus Spelling Bee work? Each turn, you'll hear the recording of the word and see its definition (with words suitably omitted that might give away the correct spelling).

Christian Lundahl Varför bedömning för lärande? Rätt feedback visar vägen. Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt.

Rätt feedback visar vägen

Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det. Men på senare år har bedömning fått en renässans inom skolan. Det som krävs är att undervisningen blir en interaktiv process där läraren kontinuerligt checkar av var eleverna befinner sig i förståelse, och därmed kunskap, och direkt justerar sin fortsatta undervisning utifrån det.

Tre frågor är centrala i den formativa bedömningen: Vad är målet? Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning. Har du haft kylskåpspoesi vet du vad jag menar med Lgr11-poesi.

Lgr11-poesi för att tydliggöra mål, förväntningar och att bli ägare av sin egen inlärning

Ni vet färdiga magneter med små ord på som man flyttar runt på kylskåpet så bildar det små dikter eller meningar. Min tanke med nedanstående ”poesi” är för att slippa sudda tavlan varje gång utan ge eleverna samma ord – varje gång du arbetar med samma förmåga. Jag förklarar vidare nedan. På min skola jobbar vi med BlackBoard Configuration. Det i sig tror jag många gör utan att egentligen veta att det heter så.

Ibland skriver jag själv till: Startuppgiften är till för att få igång metareflektionen och tänka efter vad man gjorde förra lektionen och vad man lärde sig. Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, ochsöka information från olika källor och värdera dessa. Läxa skriver du om du har och vad. Du hittar Lgr11-poesi här! How They Get It: A New, Simple Taxonomy For Understanding.

How They Get It: A New, Simple Taxonomy For Understanding by Terry Heick How can you tell if a student really understands something?

How They Get It: A New, Simple Taxonomy For Understanding

They learn early on to fake understanding exceptionally well, and even the best assessment leaves something on the table. (In truth, a big portion of the time students simply don’t know what they don’t know.) The idea of understanding is, of course, at the heart of all learning, and solving it as a puzzle is one of the three pillars of formal learning environments and education. 1. 2. 3.

But how do we know if they know it? Understanding As “It”

Extra stöd

Mallar och instruktioner. Mitt öppna klassrum. Pedagogisk planering i engelska reception.doc - Dysk Google. Pedagogisk planering i engelska perception.doc. Bedömningsmatris engelska år 9.doc. Effektiv bedömning – min checklista! Sitter du som jag och rättar och bedömer elevarbeten inför nästa vecka?

Effektiv bedömning – min checklista!

Det är märkligt att det är ett arbete som jag och många med mig drar sig för. När man väl sitter där och läser, tittar eller lyssnar är det ju oftast jätteinspirerande och man blir både stolt, överraskad och får hjälp med vidare planering. Så vad är det som gör att man drar sig och gruvar sig innan man väl sitter där? Det är inte bara latmasken i mig som försöker vinna. Jag tror att det är för att det är ett jobb som är potentiellt gränslöst. Jag vill verkligen poängtera att jag inte är färdig med mitt eget arbete att utveckla min bedömningskompetens. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. En matris kan se ut så här: Matrisen är inte nödvändig men ibland är det bra för att få struktur och tydlighet för sig själv om inte annat! Kopplingen till kunskapskraven då tänker du kanske?