background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION. Frågor kan användas som en metod för att synliggöra lärandet och elevernas förståelse eller oförståelse genom att ställa förståelsefördjupande frågeställningar.

Utbildningsmodul 2 Formativ bedömning – NORDSTRÖM EDUCATION

Genom att använda sig av öppna frågeställningar som VARFÖR, VEM, VAR, NÄR, VAR och HUR. De kan läraren synliggöra och utveckla elevernas egna och varandras förmåga att beskriva, redogöra, förklara, diskutera, resonera, motivera och argumentera. Metiden bidrar även till att aktivera elever som lärresuer för varandra. Genom att ställa förståelsefördjupande frågor så avslöjas även elevernas oförståelse och läraren får snabbt en återkoppling av elevernas förståelse för en genomgång, lektion eller uppgift. Som man frågar får man svar, det gäller därför att ställa rätt frågor som utvecklar elevernas förståelse eller avslöjar deras oförståelse.

Elevfrågor inför kartläggning. ”Svenska nationella prov har inga positiva effekter” Av resultaten framgår inte huruvida en elev är i behov av stöd.

”Svenska nationella prov har inga positiva effekter”

På våren 2009 infördes nationella prov i åk 3. Utvalda akademiska pedagoger fick då frågan: ”Är nationella prov bra?” Lärandematris för världsreligionerna.docx. Eng matris NP del A muntligt. Värdeord i kunskapskraven. I kunskapskraven används ett antal uttryck, så kallade värdeord, för att beskriva kunskapsnivåer för olika betygssteg.

Värdeord i kunskapskraven

För att kunskapskraven ska bli enhetliga och tydliga har varje betygssteg ett begränsat antal värdeord som används enbart för det betygssteget. Till exempel används uttrycket ”mycket goda” uteslutande på A-nivån, oavsett ämne. De enda tillfällen då värdeorden är desamma för flera betygssteg är när kraven inte ökar mellan betygen. Då används samma värdeord som för det underliggande betygssteget. Ett exempel är kravet på simkunnighet i ämnet idrott och hälsa. Kunskapskraven i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande skiljer sig från övriga ämnen i sin uppbyggnad och i begreppsanvändningen. Sammanställning av värdeord Nedan följer en sammanställning av några av de vanligaste värdeorden i kunskapskraven. I vissa fall anges i tabellen nedan alternativa värdeord för en nivå.

-Grundläggande -Goda -Mycket goda. Hur sätter lärare betyg? Irvings elevutva_rdering Blad1. Förebygg dåliga resultat när mörkret faller. Vilken chock!

Förebygg dåliga resultat när mörkret faller

Plötsligt blev det kallt och kvällarna är mörka. Fåglarna har slutat sjunga och jag letar efter reflexer och handskar. Morgnarna fylls med gäspningar, hostningar och täppta näsor. Hur sätter lärare betyg? Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg – så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Skolverket om betyg, april 2016. Upload Malin Frykman Loading...

Skolverket om betyg, april 2016

Working... ► Play all Skolverket om betyg, april 2016. Elever oroar sig för bedömningar. ”Svenska nationella prov har inga positiva effekter” Per Måhl: Felen lärarna gör med betyg och nationella prov. Kuvert kompetensutvecklingsdag. Skolverket om NP, undantagsbestämmelsen och NP:s relation till betyg. Nationella prov ersätts? - Mia Kempe. I torsdags släpptes utredningen Likvärdigt, rättssäkert och effektivt-ett nytt nationellt system för kunskapshämtning.

Nationella prov ersätts? - Mia Kempe

I korthet gick utredningens förslag ut på att minska antalet nationella prov, digitalisera proven och att rättning av proven ska ske externt. För mig som lärare på lågstadiet var nog förslaget att ta bort de nationella proven i årskurs 3 det mest intressanta. Om utredarna får som de vill kommer de nya bedömningsunderlagen för åk. 1-3 ersätta de nationella proven på lågstadiet. Nyanlända elever och betyg. Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige till exempel börjar skolan sent på terminen.

Nyanlända elever och betyg

En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wil... Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så valet föll på Dylan Wiliams för att jag tycker han har många goda tankar.

Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wil...

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl. ”Jag får inte sätta F om det inte finns ett ÅP”.”Jag får inte sätta F om jag inte varnat eleven”.”Jag måste sätta F om en elev ”restar” centralt innehåll från tidigare terminer”.

Lärare får F i betygsättning - Annika Sjödahl

Det cirkulerar många påståenden om vad som gäller kring betygsättning. Skolverket - Vem får sätta betyg? Tillgång till bedömningsportalen. För att på ett mer samlat sätt kunna erbjuda bedömningsstöd har vi utvecklat en bedömningsportal. I bedömningsportalen ska lärare kunna hitta bedömningsstöd som filmer, diagnosmaterial och enskilda uppgifter. Vad finns i bedömningsportalen? Vi kommer att flytta allt bedömningsstöd till bedömningsportalen. Många material som kommer att finnas där, finns med andra ord redan här på vår webbplats. I bedömningsportalen finns dessutom frivilliga kursprov i till exempel fysik, kemi, matematik och moderna språk. En del material är skyddat Eftersom en del av bedömningsstöden är skyddade med sekretess eller upphovsrätt behöver säkerheten vara hög. Huvudmannen registrerar ett konto När huvudmannen registrerat sig och ansökan godkänts av Skolverket skapas ett konto och ett användarnamn och lösenord skickas till dennes e-postadress.

När huvudmannen har tillgång till användarnamn, lösenord och säkerhetsdosa kan hon eller han logga in och administrera sina skolor. Bedömningsmatris.