background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Visa enskild publikation. Meritpoäng. Förutom att det är användbart, roligt och berikande att kunna andra språk kan det ge viktiga meritpoäng både vid ansökan till gymnasieskolan och högskolan.

Meritpoäng

Meritpoäng för moderna språk vid gymnasieantagningen till hösten 2014 Från och med läsåret 2014/15 kommer den elev som läst ett modernt språk som språkval i grundskolan att kunna tillgodoräkna sig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Haggkvist100820.pdf. Återkoppling via annoterade YouTube-klipp. Ett av mina och mina elevers absoluta favoritverktyg när det handlar om att ge och få feedback är att filma elevernas presentationer och återkoppla med hjälp av YouTubes annoteringsverktyg.

Återkoppling via annoterade YouTube-klipp

Eleven får i den här uppgiften både chans att se sig själv och min feedback dyker upp vid exakt den tidpunkt i inspelningen då eleven antingen gör något bra eller när de gör något som de behöver utveckla. I de senaste årens utvärderingar är det tydligt att detta är en mycket uppskattad uppgift bland eleverna. De menar ofta att det är lite läskigt men väldigt utvecklande att få återkoppling på det här sättet. Det kan till exempel se ut såhär: Det var när jag såg Pedagog Stockholms intervju med Katarina Lycken Rüter i klippet ”Flippad bedömning” som jag bestämde mig för att jag också ville prova att ge mina elever återkoppling på samma sätt.

Här kommer en liten steg-för-steg-guide för att annotera videoklipp på YouTube som jag har satt ihop: Några tips:

Bedömning för lärande

Add a little bit of body text - Document by carina.rickard. A Formative Assessment Option. Does this look familiar?

A Formative Assessment Option

Stack after stack of papers to be graded. I have had many of these stacks. So many in fact that I have felt like I’m drowning in papers. Uggg…..not fun at all! About four years ago, I found a solution to this problem. Presentation "Bedömning för lärande i praktiken Christian Lundahl." Användbara länkar kring TB5. Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning. Www.skolverket.se/polopoly_fs/1.100658!/Menu/article/attachment/formativ_bedomning_fordjupad_lasning_ny.pdf. Formativ bedömning överbryggar pedagogens undervisning med elevens lärande. Pedagoger skapar inte lärande, de skapar förutsättningar för lärande.

Formativ bedömning överbryggar pedagogens undervisning med elevens lärande

Det menar Dylan Wiliam, internationellt känd forskare i formativ bedömning. Genom att använda formativ bedömning som metod synliggör vi lärandet för eleverna. I våras lyssnade jag på Dylan Wiliam på Färs och Frossa Arena i Lund. Han gav då en föreläsning om formativ bedömning. Två effektiva timmar utan frågestund. Skapa förutsättningar för lärande För att kunna skapa förutsättningar för elevers lärande måste man vara kreativ. För att skapa förutsättningar för lärande måste pedagogerna kunna skapa engagemang i klassen, ha en riktning på vad man vill att eleven ska fundera på och uppnå och slutligen hitta någon form av disciplin. Www.skolverket.se/polopoly_fs/1.100659!/Menu/article/attachment/kunskapsbedomning_och_kunskapssyn.pdf.

Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra.

Varför ny läroplan och ny betygsskala? Kunskapskrav Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg? //Uppdatering maj 2016// Verktyg för formativ bedömning. Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet. Hur kan jag arbeta med en faktatext i klassrummet så att mina elever verkligen förstår den?

Arbetsgång för formativt läsförståelsearbete i klassrummet

Nedan följer ett förslag på hur jag tänker arbeta med faktatexter under kommande läsår. Detta förslag på arbetsgång är ett resultat av min läsning av Barbro Westlunds Att bedöma elevers läsförståelse (2013) och Catharina Tjernbergs Framgångsrik läs- och skrivundervisning (2013) samt ett resultat av min sommarläsning av litteratur som behandlar formativ bedömning. Att tänka på när du genomför läsförståelseundervisning i ditt klassrum: Tänk hela tiden högt med eleverna så att du synliggör sina mentala processer för dem. Samtalsmönstret i ditt klassrum ska präglas av dialog. Ta inte helt över själv (mycket lätt hänt som lärare), utan lyssna och ställ frågor som släpper in dina elever i samtalet. Genomför arbetsgången nedan i halvklass första gången (om möjligt, dvs).