background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. En bild som exakt berättar vad en elev förstår är vad vi strävar efter. – JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN! Hör jag mig själv säga under inspelningen av Lärlabbet som handlar om Elevens förståelse.

– JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN!

Det handlar inte om att läsa läroplanen från pärm till pärm utan om en gemensam förståelse för innehållet. Genom att lyfta fram de centrala förmågorna i alla ämnen utvecklar eleverna en grundförståelse för sitt eget lärande. Sedan tre år tillbaka arbetar jag och mina kollegor med detta under namnet #thebig6. Hösten 2013 läste jag en artikel i Pedagogiska Magasinet med titeln ”Lägg krutet på The Big 5”. Fem förmågor är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument.

Jag gick runt och funderade på hur det skulle fungera i praktiken? 1. Den här trappan återkommer vi till under veckan när vi på olika sätt övar på just att kunna samtala. Jag undervisar i svenska och engelska i åk 4. En annan viktig del av #thebig6 är den ”sjätte förmågan” som berör del 1 och 2 i läroplanen.

Det här arbetet med #thebig6 har spridit sig i hela landet. Mot ett förändrat lärande med förmågorna i topp! Lotta Bohlin. Kurs och ämnesplaner-Gr. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. Sammanställningen kommer uppdateras kontinuerligt med länkar till gamla såväl som nya filmer inom formativ bedömning. Följ oss på sociala medier eller på vår hemsida för att ta del av nya uppdateringar med tips på nya filmer och videoklipp inom formativ bedömning. Klicka här för att komma till sammanställningen i Pearltrees Skolverkets filmer Prov, bedömning och betygssättning Tidigare betygssättning - kom igång med betygssättningen Tidigare betygssättning - underlag för betygssättning Tidigare betygssättning - att sätta betyg! Sambedömning i skolan Skolvärlden.

TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ELEVENS FÖRSTÅELSE. Kunskapskravens värdeord - läroplanens svarta får - Nicklas Mörk. Betygsinflationen hade tagit fart.

Kunskapskravens värdeord - läroplanens svarta får - Nicklas Mörk

G+, VG- och VG++ var numera välkända begrepp som cirkulerade bland både elever och lärare. Kunskaperna blev sämre och betygen högre. Likvärdigheten var i högsta grad hotad. En ohållbar ekvation. Som en konsekvens av en obefintlig implementering och utbildning av lärare av den dåvarande läroplanens (LPO 94) mål- och kunskapsrelaterade system hade lärarna i grundskolan haft svårigheter att göra likvärdiga bedömningar både mellan skolor i landet och mellan lärare i skolor. Efter ett antal utredningar togs beslut om att en ny betygsskala och en ny läroplan med nya kursplaner och kunskapskrav skulle arbetas fram. Processen med att skriva den nya läroplanen inleddes.

Så kommer vi till det jag i överskriften kallar läroplanens svarta får. Nu var det inte så att alla lärare famlade helt i blindo på konferenserna. Om det inte vore för kulturen och traditionerna i skolorna och de många kollegiala diskussionerna skulle likvärdigheten vara helt satt ur spel. När summativt blir formativt på riktigt. Det är intressant att titta på sitt eget lärande som lärare tycker jag.

När summativt blir formativt på riktigt

Jag har under ganska lång tid haft ambitionen att de uppgifter vi gör som är summativa också ska användas formativt, mer än bara genom kommentarer. Jag har då och då lyckats få till det. En uppgift som man bedömer, ger feedback på och som vi sedan jobbar vidare med för att direkt använda feedbacken. Då och då. Jag återkommer och återkopplar till feedbacken till eleverna men inte rent praktiskt. Plötsligt inser jag att nu har jag gjort det flera gånger under den här höstterminen utan att lägga så mycket kraft på att tänka att jag ska göra det. Mattediagnosen som eleverna gjorde jobbade vi vidare med på lektionen efter. Undersök de uppgifter där jag har markerat. Ett bra tillfälle att jobba vidare med att bli medveten om sitt eget lärande och ta ansvar för att var och en själv ska förstå vad som är svårt, för att jag sedan på bästa sätt ska kunnna hjälpa till.