background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift. Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning.

50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift

Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån. Därför är det önskvärt att med ganska enkla medel kunna avläsa elevernas kunskapsnivå. Vi är inte alltid på topp, även om vi kan sträva efter en bedömningssituation eller en utvärdering som är 100 % effektiv. – JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN! Hör jag mig själv säga under inspelningen av Lärlabbet som handlar om Elevens förståelse.

– JAG VILL ATT ELEVERNA SKA FÖRSTÅ LÄROPLANEN!

Det handlar inte om att läsa läroplanen från pärm till pärm utan om en gemensam förståelse för innehållet. Genom att lyfta fram de centrala förmågorna i alla ämnen utvecklar eleverna en grundförståelse för sitt eget lärande. Sedan tre år tillbaka arbetar jag och mina kollegor med detta under namnet #thebig6. Kurs och ämnesplaner-Gr. Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning. Skrivet av Daniel Nordström För er som är intresserade utav att fördjupa Er inom formativ bedömning hittar Ni en sammanställning av filmer och videoklipp.

Länkarkiv med filmer inom formativ bedömning

Sammanställningen finns även digitalt i Pearltrees för Er som enkelt vill kunna få en översikt av de olika filmerna och videoklippen. I sammanställningen hittar ni bland annat filmer från Skolverket, GR Utbildning, UR Samtiden, Dylan William, Pedagog Stockholm och Skolvärlden. TEMA: BETYG & BEDÖMNING – ELEVENS FÖRSTÅELSE. Kunskapskravens värdeord - läroplanens svarta får - Nicklas Mörk. Betygsinflationen hade tagit fart.

Kunskapskravens värdeord - läroplanens svarta får - Nicklas Mörk

G+, VG- och VG++ var numera välkända begrepp som cirkulerade bland både elever och lärare. Kunskaperna blev sämre och betygen högre. När summativt blir formativt på riktigt. Det är intressant att titta på sitt eget lärande som lärare tycker jag.

När summativt blir formativt på riktigt

Jag har under ganska lång tid haft ambitionen att de uppgifter vi gör som är summativa också ska användas formativt, mer än bara genom kommentarer. Jag har då och då lyckats få till det. En uppgift som man bedömer, ger feedback på och som vi sedan jobbar vidare med för att direkt använda feedbacken.