background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Formativ bedömning ur ett helhetsperspektiv. Utbildning på programrådsmöten: Formativ bedömning ur ett helhetsperspektiv På vår skola har vi programråd, vilket innebär att lärarna som i stor utsträckning undervisar på ett visst program har möten tillsammans.

Formativ bedömning ur ett helhetsperspektiv

I takt med att skolan har växt har detta ersatt våra gamla personalmöten. Som lärare tillhör man ett fast programråd under minst ett läsår och vi har programrådsmöten varannan måndag mellan 15.15 och 16.30. Varannat möte (alltså ett programråd i månaden) är vikt åt utbildning för alla lärare i programråden inom formativ bedömning. Vartannat möte innehåller andra praktiska frågor kring program, elever, temadagar och allt annat som behöver organiseras, administreras och avhandlas. Det är förstelärarna tillsammans med programchefen som planerar innehållet i utbildningen, och som lärare på samhällsprogrammet (och förstelärare) har jag ansvarat för utbildningsinnehållet för lärarna på samhällsprogrammet.

ProcessReflektionPortfölj – vad betyder detta för mig? Återkoppling. Formativ bedömning ur ett helhetsperspektiv. Logopeden i skolan: Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam. I går var jag i Stockholm och lyssnade på en halvdagsföreläsning av Dylan Wiliam - "superstjärnan" när det gäller formativ bedömning.

Logopeden i skolan: Formativ bedömning enligt Dylan Wiliam

Han skrev 2011 boken Embedded formative assessment som nu finns i den svenska översättningen Att följa lärande - formativ bedömning i praktiken. Följ gärna diskussioner kring formativ bedömning och bedömning för lärande via Twitter #BFL. Dylan Wiliam inledde med att tala om varför skolprestationer är betydelsefulla. The Classroom Experiment (Ep.1) Lärandets idéhistoria: Dylan Wiliam om lärandets vitala verktyg. Veckans förmåga. Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera.

Veckans förmåga

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift. Twitter är väldigt bra.

Utvecklingstrappan ~ Kilskrift

Du kan hitta kollegor och andra att interagera med för att utveckla dig själv eller din profession. Det dyker upp tips till blogginlägg, tidningsartiklar och event. Det går att få tag på författaren till en bok eller Skolverket på... nåja relativt kort tid. letar du efter en app eller vill ha tips på bra onleineverktyg så behöver du inte vänta fullt lika länge. Det jag kunde önska, så här i efterdyningarna efter ett val, är att fler politiker inte bara hittade twitter utan faktiskt också använde det. Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå.

Att synliggöra lärandeprocessen – för att anpassa undervisningen På sidan Bedömning för lärande kan vi läsa följande:

Strategier för att synliggöra elevers lärande på individ- och gruppnivå

Isbergsillusionen. Christian Lundahl Varför bedömning för lärande? Lgr 11, big 5 och bedömning. Kamratrespons. I onsdags testade vi kamratrespons.

Kamratrespons

Eleverna delades in i par och fick läsa läsläxan för varandra. De skulle sedan ge positiv respons, beröm, till kompisen i form av två meningar. De skrev meningarna på en lapp med två stjärnor. De skulle också ge ett tips eller idé på vad kompisen ska tänka på att förbättra till nästa gång. Innan samtalade vi om hur man ger bra tips till varandra, att man är trevlig och ger tipsen på ett bra sätt, så att ingen blir ledsen. Du läser lugnt och med tydlig röst.Du läser korta ord med flyt.Du ljudar längre ord.Du pausar vid punkt.Du gör en kort paus vid kommatecken.Du läser det mesta av texten med flyt. DiNO – formativ bedömning i NO.

Kamratbedömning utvecklar. I en tredjeklass på Hagaskolan i Umeå arbetar eleverna med kamratbedömning i svenskan. – Först sitter vi och skriver, sen läser vi varandras sagor.

Kamratbedömning utvecklar

Vi ska ge beröm på två saker, sedan får man önska något som man tror kan göra sagan bättre, berättar Melvin. Melvin och Ella sitter bredvid varandra i klassrummet. När de skriver jobbar de med var sin berättelse. Efter en stund är det dags att spara, för snart ska de byta dator med en kamrat. Kamratbedömning ska ingå i skolarbetet enligt läroplanen. . – Vi som arbetar med de yngre eleverna på skolan har varit på föreläsningar om modellen ”Att skriva sig till läsning”. ”Two stars and a wish” Karin hade läst Christian Lundahls bok ”Bedömning för lärande” och blev påmind om något hon läst tidigare.

Two stars and one wish. Två stjärnor och en glödlampa - en film om kamratbedömning. Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN! YES WE CAN!

Kamratbedöming + Lärarbedöming + Självbedömning + Digitala verktyg + Flippade klassrum = YES WE CAN!

Resultatet av just dina elevers lärande kommer att variera beroende på vem du är som pedagog, vad du har för relation till dina elever, hur skicklig du är på att ställa ”rätt typ av frågor”, hur du ser på lärande och hur långt du har kommit i användandet av digitala verktyg, med mera. En sak är säker: Om du använder dig av konceptet i rubriken på ett medvetet sätt kommer du att lyfta dina elever och få ett ”effektivt lärande”, åtminstonne om man lyssnar på J.Hattie och D.Williams, bland andra. Digitala verktyg, formativ bedömning och flippade klassrum kan öppna helt nya möjligheter för lärande.

YES WE CAN, säger Obama. YES WE CAN, borde hela Sveriges skickliga lärarkår ryta ut. (Många av de digitala verktygen nedan finns även som appar för iPad!) Både elever och pedagoger måste klart och tydligt veta vart de är på väg: Konkretisera målen tillsammans med eleverna. Diskutera/reflektera online/fånga upp åsikter och tankar anonymt…: Synliggöra via bloggar och wikispaces: Checklista skriva faktatext. #visombärenförmåga. Förmågorna.

#visombärenförmåga

Att-vara-vänlig.png (PNG Image, 453 × 427 pixels) Veckans förmåga. Från kass till vass. Filmad återkoppling skapar kvalitetstid för eleverna. 3 Återkoppling som för lärandet famåt.