background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Skapa aktiviteter som synliggör lärandet. Tydliggöra mål och kunskapskrav. Återkoppling som för lärandet framåt. Aktivera eleverna som lärresurs för varandra. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Skolverkets bedömningsstöd. Specialpedabloggen. Två stjärnor och en glödlampa – kamratbedömning. Kamratbedömning, ett bättre sätt att bedöma elevtexter?

Två stjärnor och en glödlampa – kamratbedömning

Eleverna lär av varandra och får se olika kvalitéer hos kompisarna. Genom att läsa och diskutera olika texter, både egna och andras, kan de få tips och stöttning för att utveckla sitt skrivande. Viktigt att eleverna pratar om vad man gillar i texter och vad som gör en text spännande, rolig, ledsam osv. Vad i texten får läsaren att vilja veta mer?

Läraren i filmen nedan berättar att när eleverna bedömmer varandra är de rakare och ärligare än vad lärare ofta vågar vara. Se denna film och bli inspirerad:) Relaterade Webbverktyg en del av skolans vardag? Sitter och läser Christina Löfvings bok, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen. I "Allmänt" Digitala skollyftet Tack vare mitt "utvidgade kollegie" på Twitter ramlade jag över en spännande sak; Det digitala skollyftet. Använd potentialen hos din iPad till mer än appar Inspirerande sätt att arbeta med iPad. Two stars and one wish. Hur använder man ett digitalt responssystem? Kamratrespons by christina kihlström on Prezi.

Feta öppna frågor. Feta frågor är öppna frågor.

Feta öppna frågor

De har inga rätt eller fel. Feta frågor ger möjlighet att tänka, fundera, samtala och diskutera. En lärare som ställer feta öppna frågor möjliggör för eleverna att delta i lektionerna. Tanken får utvecklas i gemenskap med frågan. Jag kommer publicera feta frågor kopplade till Lgr 11. Varför blev London en stor stad och inte Svindon? ÖPPNA lärande frågor att ställa vid läsundervisning: Förhållningssättet är tillåtande, varsamt nyfiket, sonderande, undersökande, vägledande och medvetenhetsutvecklande: Vet du var någonstans i texten du får svårigheter? Då eleven kan läsa ord som du som lärare förvånas över kan läraren ställa dessa frågor.

Frågorna har till uppgift att medvetandegöra eleven och faktiskt också läraren: Hur gör du för att lösa läsningen av vissa ord. Google Drive Viewer. Copy of 2 stjärnor 1 glödlampa. Förmågekort att bära på bröstet. Elevledda utvecklingssamtal. Självvärdering The big five - version 3.pdf. BFL frågebatteri. Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 - Kvutis

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program 8.30 Inledning och information om dagen 9.00 Kaffe och frukt 9.15 Arbete i ämnesgrupper med uppgift 1 ”När vet vi att en elev kan?” 10.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 2, ”Bedömning – Vad gäller?” 12:00 Lunch 13.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 3, ”Planera för bedömning” 15.00 Kaffe och kaka 15.15 Skolkonferens Inför konferensen ska ni se filmen Betyg – så funkar det! Uppgift 1 (9.15-10) Läs och diskutera ett autentiskt bedömningsdilemma Hej Idag på so-konferensen fastnade vi i en mkt intressant diskussion. Lärare som väljer att bedöma denna text kommer självklart kunna sätta höga betyg!

Dokumentationsverktyg - The big 5. Furutorp goes digital. Kunskapsvägg åk 4-6. Nu tror jag att väggen ska vara i stort sett komplett även för åk 4-6.

Kunskapsvägg åk 4-6

Det jag vet som fattas är moderna språk. Ska försöka få till det också här framöver. Upplägget ser likadant ut som de tidigare jag har lagt ut. Till varje ämne så är det de ämnesspecifika förmågorna, det centrala innehållet samt kunskapskraven för E, C och A nivå i åk 6. Kunskapskraven är skrivna med du istället för eleven, annars så är det samma text som kunskapskraven i Lgr 11. Vill du titta på de andra ämnena eller kunskapsväggen för åk 1-3 så hittar du dem under kunskapsvägg i menyn. Fyller nu på med några till ämnen till kunskapsväggen för åk 4-6. Du hittar allt tidigare material under rubriken Kunskapsvägg i menyn. Nu finns tre ämnen till klara till kunskapsväggen för åk 4 -6.

Sedan jag gjorde klart kunskapsväggen för åk 1-3 har det kommit många förfrågningar om en likadan för åk 4-6. Jag har inte alla ämnen klara än men börjar att lägga upp fyra av dem som jag tror ska vara helt klara. Vi har ett gemensamt språk! Jag följer facebookgruppen The Big 5.

Vi har ett gemensamt språk!

Och nu har det varit många frågor om djuren och olika bilder. Senast läste jag Lotta Karlssons liknelse med de olympiska ringarna. Första gången jag hörde talas om The Big 5 var på en skola i Nacka, våren 2011. Göran Svanelid var där och berättade om ”sitt smarta drag” – att fokusera på de fem vanligaste förmågorna i läroplanen. Efter att jag sedan hade läst artikeln i Pedagogiska Magasinet gick jag i cirklar kring innehållet. Efter ett besök på Skolforum tog jag med mig en hög plastfickor hem och en idé började gro. Under de här två åren som har gått har jag funderat mycket på olika liknelser, olika sätt att visa och förklara förmågorna och hur de hänger ihop. Jag har själv funderat på liknelsen med de olympiska ringarna. Om några dagar ska jag ta emot mina elever som börjar i årskurs 6.

Formativ bedömning. Använd och aktivera eleverna, genom t.ex kamratbedömning.