background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen.

Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith

I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet. Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. “Kursplanen i engelska har fortfarande en funktionell och kommunikativ grundsyn på språklärande.”

Förmågorna Vilka förmågor ska vi arbeta med då? Det här behöver vi bära med oss även i vår bedömning. Ett typiskt språkprov för mina elever baserar sig på någon av de olika färdigheterna: läsförståelse, hörförståelse, skriftlig produktion och interaktion samt muntlig produktion och interaktion. Ett typiskt prov Hörförståelsen är svårast att hitta underlag till. Att bedöma strategier Grammatiken då? Källor: Short stories - two stars and a wish! Take a look at the film before Wednesday, please.

Short stories - two stars and a wish!

Remember that you have to finish your first version on Wednesday. The phrases below are made by Mia Smith and her students in Gothenburg! Thanks! STARS Variation and vocabulary Your language is varied. You vary your language well. Clarity and coherence Your text has good flow. Adaption Your writing is well adapted to your theme. Grammar and spelling Good sentence structure and descriptions. WISHES Variation and vocabulary You could vary your vocabulary more.

Clarity and coherence Your text could have better flow. Grammar and spelling You can improve the grammar in your text. Sara. Svara på svenska är inte ok! - Annika Sjödahl. Sara Bruun och jag administrerar tillsammans med Mia Smith ett forum för engelsklärare på Facebook, Engelska i 6-9, där det ofta mot slutet av terminen ställs frågor kring bedömning.

Svara på svenska är inte ok! - Annika Sjödahl

Nu senast ställdes en fråga om huruvida man kan göra en hörförståelse i engelska genom att svara på svenska. Tidigare har vi sett frågor kring att visa sin läsförståelse och då ge svenska svar trots att frågorna är på engelska. Ett annat kunskapskrav som ställer till det i bedömningen är om eleverna ska jämföra sina kunskaper mot det svenska samhället på svenska eller utföra kommunikationen på engelska. Vi har båda kämpat för en likvärdig bedömning i detta i den slutna gruppen men känner att det är dags att lyfta problematiken till ett öppet forum. Är det engelska vi undervisar i eller är det svengelska? Om vi går till kommentarmaterialet i engelska från Skolverket kan vi läsa följande citat: En annan intressant aspekt att titta på är hur bedömningsanvisnigarna för de nationella proven i engelska ser ut. Free English Test Online - EF Standard English Test. Appias diagnoser - Studentlitteratur. Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you?

What is your level of English?

Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you?

Which exam should you study for? Check your level with these two level tests: Grammar & vocabulary level test Listening level test At the end of each test your level will be assessed at a CEF level (A2 to C2). Questions get easier or harder according to how well you do. You will not be able to see the correct answers to the questions. You should complete the grammar / vocabulary test in about 10 minutes. You should complete the listening test in about 10 minutes.

What do the levels mean? Free English Level Test - How good is your English? Which English exam is right for you? Betygsmatris engelska lgr 11. Formativa arbetssätt för engelskundervisningen. Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna.

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt: Muntligt Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.

Skriftligt Lyssna Läsa Läsning kan du också arbeta med online. Grammatik och ord Övrigt.