background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Pussel: Hösten – Kooperativt Lärande. Min utvärdering. Min utva_rdering. Matris2.pdf. Matris3.pdf. Matris.pdf. Comments. Checklista-vt-14-%C3%A5k-1.pdf. Frågebank för att ta fram belägg för elevers prestationer (2) Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning.

File_download. Göran Svanelid stödmeningar. En struktur för synligt lärande. Matematik är ett ämne där jag upplever att det är en rejäl utmaning att få alla elever med sig.

En struktur för synligt lärande

Det är mycket som ska förstås, många detaljer, och ett litet missförstånd kan snabbt få stora konsekvenser. Detta är en av utmaningarna med att undervisa i matematik. Två andra består i att se till att undervisningen är allsidig och att lärandet blir synligt. Går det att hitta en planeringsstruktur som garanterar eleverna en sådan undervisning? I Svedala kommun har eleverna pga en extra satsning på ämnet som gjordes förra året, 280 minuter matematik per vecka. Förutom ovanstående ville jag också åstadkomma allsidighet, variation och lust. Måndagslektionen kallar jag för uppstart. Tisdagslektionen kallar jag för grundträning. Därefter består resten av lektionen i två korta men intensiva pass av färdighetsträning: först i par och sedan enskilt. Skolstart fylld med glädje och matematikplanering!

En skola utan elever är ju ingen skola!

Skolstart fylld med glädje och matematikplanering!

Idag fylldes Rebbelberga skola åter av elever och vår bärande idé – Lärande i glädje och gemenskap genomsyrade uppstarten. VMspelare, Ernst och Petra Marklund fick gestalta dessa ord som nu ska binda samman kunskaper, lärande, gemenskap och glädje. Att bedöma läsförståelse. Det finns inga test som kan bedöma läsförståelse utan det är pedagogen som är det bästa bedömningsverktyget (Westlund) Det är genom textsamtalen som man får syn på elevernas kunskapsutveckling (Liberg) Ett medvetet strukturerat arbete med läsförståelsestrategier gör att eleverna får verktyg att ta sig in i texter och förstå det de läser.

Att bedöma läsförståelse

Dessa verktyg använder vi både i textsamtalen i grupp, i par och enskilt. . - att förutspå. Från lärare till skolor - Om att införa formativ bedömning i större skala (Göteborgs Stad 2014).pdf. Techniques. Bedömningsaspekter. Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Specialpedagogen Maja. Checklistor att hämta! Veckans arbete har handlat mycket om checklistor och kamratrespons.

Checklistor att hämta!

Numera har vi alltid genomgångar och gemensamt arbete innan eleverna jobbar individuellt eller gruppvis. När eleven sedan ska gå igenom sitt eget arbete är checklistan ett perfekt verktyg att använda sig av. Sedan är det kamratens tur och slutligen lärarens tur att tycka till. I tidigare inlägg kan ni läsa om hur vi arbetat med faktatexter om djur och även där använt oss av checklistor. Att följa lärande!

Plötsligt kommer den bara den där idéen som verkar så perfekt.

Att följa lärande!

Om den sedan är så fantastisk återstår att se när vi testat den ordentligt. Då ska det analyseras och reflekteras över om den var bra. Vi har under en längre tid arbetat med: talbilder och talfamiljer för talen upp till 10,påvisat och tränat oss på strategier för addition och subtraktion upp till 20,dubbelt och hälftenudda och jämna tal Nu tänker jag att vi ska sätta ord på kunskaperna, vi ska prata ännu mer matte utifrån de kunskaper varje elev har.

Lektion 1: Arbeta formativt med läsning. I det här inlägget ska jag försöka beskriva hur jag arbetar formativt med läsutveckling.

arbeta formativt med läsning

Hur arbetet med att utveckla elevernas läsförståelse, med hjälp av lässtrategier, också ska göra eleverna medvetna om vad som är målet, var de själva befinner sig i förhållande till målet och vad som är nästa steg. Jag introducerade läsfixarna för ca två år sedan och eleverna i min klass är förtrogna med de olika lässtrategierna och använder dem. För att komma vidare ville jag få eleverna att förstå att man kan använda strategierna med olika kvalitet, att det finns en progression, utveckling i sättet att förutspå, göra kopplingar, att sammanfatta osv.

En förutsättning när man arbetar formativt är att eleverna förstår målet och kriterierna för framgång. Förut stannade jag ju inte ens vid punkt. Jag gör läsanalyser med mina elever.

Förut stannade jag ju inte ens vid punkt

Anne-Marie Körling har beskrivit det i boken Vägen till skriftliga omdömen och på sin blogg. Jag har skrivit om det tidigare här på bloggen: Läsanalys! Ibland hinner jag inte göra en riktig läsanalys, men då gör jag en microvariant utan att kopiera eller anteckna, bara lyssna och återkoppla. ”Att ge feedback handlar om att ge tillbaka det eleven har givit” och att ”spegla det eleven kan här och nu” skriver Anne-Marie Körling på sidan 195 i boken Läraren inom mig Så här lät det i fredags: Eleven läser ur sin självvalda bok.

Jag lyssnar noga på det jag hör att eleven gör under sin läsning. Du läser punkterna.Du läser frågetecknen.Du läser med inlevelse.Du rättade dig själv vid ordet ”känna”. Praktiskt prov i geometri. Som avslutning på ett arbetsområde i geometri fick mina elever ett praktiskt test.

Praktiskt prov i geometri

Testet utmynnade i att eleverna gjort egna bokmärken. Såhär såg vårt test ut, men man kan utforma testet så att man får med de moment man själv arbetat med. Innan testet fick eleverna förse sig med penna, suddi, sax, linjal, lim, enfärgat papper, mönstrat papper och en bit rött papper. Som lärare behöver man ha en lamineringsapparat samt garn/snören. 1. 2. Från kass till vass. Nya mallarna för IUP - en genomgång. Så här kan skolverkets nya mallar för IUP användas.

Nya mallarna för IUP - en genomgång

Pernilla visar hur hon jobbar med omdömesblanketten och blanketten för den framåtsyftande planeringen. Skolverket fick i uppdrag av utbildningsdepartementet att ta fram två blanketter för att förenkla och minska lärarnas administrativa arbete vid omdömesskrivande. Blanketterna är gjorda för att användas i de årskurser där det inte sätts betyg, men fungerar bra även i de äldre årskurserna, även om det i de årskurserna inte längre finns ett krav på att skriva IUP och omdömen (enligt en lagändring som träder i kraft 19 november). Pernilla Kans är lärare i svenska åk 4-9 på Rudsskolan i Karlstad och ingår i den grupp som tagit fram de nya mallarna för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP).