background preloader

Bedömning

Facebook Twitter

Så funkar det – Att vidga sina vyer i språkundervisningen. Igår hade jag min första föreläsning och det var en väldigt rolig upplevelse som utmanade mig rejält.

Så funkar det – Att vidga sina vyer i språkundervisningen

Jag hade skrivit manus och förberett mig väl så när det väl var dags kunde jag prata fritt. Men det var också en av sakerna som jag oroat mig för – tänk om jag får blackout. Eller tänk om tiden inte fylls! Jag var faktiskt inte nervös när det väl var dags för jag hade lyssnat på Sara Bruuns föreläsning om att våga ta språnget och gå utanför sin bekvämlighetszon alldeles innan och det lugnade mig. Bild på Lindbergsskola. Bildreferens: Dokument ”Bildbegrepp”:Bildbegrepp Begrepp inom bildämnet: Konnotationer är betydligt besvärligare att beskriva än denotationer eftersom de inte finns direkt i bilden utan i betraktarens hjärna.

Bild på Lindbergsskola

Konnotationsbanorna kan bli nästan hur långa som helst, det är fantasin som styr och utvecklar den processen. Ofta uppfattar vi konnotationer som den fria fantasins kreativa tankar. SLAM POETRY/SPOKEN WORD. De som valt att bidra med sina dikter I Am… och Jag är…till årets Höstglöd kommer få dem tillgängliga på invigningen den 8 oktober kl 19:00 vid huvudbiblioteket.

SLAM POETRY/SPOKEN WORD

Ni kan läsa mer om programmet här och jag hoppas ni vill lyssna på era klasskamraters dikter. Jag kommer publicera dem här i efterhand! Dina Spoken Word Du ska nu få skriva en egen fri vers som du sedan läser upp för klassen. Du ska även redovisa dina WORD i en film eller ljudfil som inte är publik. Några kan också välja att spela in sina dikter och välja att ha dem tillgängliga på biblioteket i höst genom att de läses upp bland träden bakom biblioteket. Deadline för dem är den 25 september. 1. Vi kommer börja med att lyssna på några elevexempel i klassen på hur det kan låta när andra elever skrivit SPOKEN WORD med samma tema. 2. Måla upp ett porträtt av dig själv med ord. Använd gestaltning, metaforer, liknelser, citat mm. Vanliga missuppfattningar vid bedömning. Betyg - Så funkar det! 5 Bedömningsprocessen.

Serie Reperationskurs Läsa Skriva Ord. Sortering Reparationskurs Skriva Kop pärm + Lhl PÄRM Gleerups Utbildning AB, Svenska, 2009-08-12.Serie: Reperationskurs Läsa Skriva Ord Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9.

Serie Reperationskurs Läsa Skriva Ord

Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord. Re... Skickas inom 2-5 vardagar. Bedömning läsning av faktatexter. Kopia av Bedömning - språkhistoria. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g... I den här texten kommer jag ge stöd från Lgr11 till ämnena svenska och engelska till varför vi måste arbeta med digital kompetens och hur man kan göra det.

Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g...

Dessa förmågor och/eller kunskapskrav återfinns även i samtliga no och so ämnen så kanske kan du dra nytta av upplägget. För exakt ett år sedan postade jag tanken om att vi Alla är IKT-pedagoger enligt Lgr11 och jag inser att jag fortfarande brottas med tekniken när jag ser bilden på datorvagnen. Min upplevelse är att det finns för lite material och beprövad erfarenhet kring hur vi ska arbeta med förmågorna för att vi inte hänger med i den digitala utvecklingen lika fort som tekniken utvecklas. Främst är vi osäkra på bedömningen men även på hur vi ska undervisa. Men jag tror även att tekniken ställer till det då den inte fungerar optimalt eller man inte vet hur man kan göra. Varför digital kompetens? Är du redo för att möta framtiden? Skolans uppdrag Ytterligare en aspekt – tillgodose fler behov Bedömningsfaktorer Söka och välja Värdera. Responsmall och renskrivningsmall. Förmågor.

Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt. Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen.

När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. För er som vill använda er av skyltarna med andra bilder än djuren eller de helt utan bilder finns de nu så ni kan ladda ner. Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden.

Vad betyder värdeorden?

Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Anna Kaya skriver om språkliga uttrycksformer här och här. Om du vill läsa mer om bedömningsaspekterna rekommenderar jag även denna skrift Bedömningsaspekter. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Förstå kunskapskraven: Att utveckla ett resonemang - UR Skola. Grundskoleguiden.pdf. Bedömning Selma Lagerlöf - Google Slides. Svenskämnet- skrivförmågans nivåer år 6. Bedömning och undervisning i digital kompetens och multimodala texter – hur g...