background preloader

Ekologiska fotavtryck

Ekologiska fotavtryck
Visste du att ditt köp av köttbullar här hemma i Sverige kan sätta avtryck i Brasiliens savanner och regnskogar eller att jeansen du har på dig är gjorda av bomull som kräver enorma vattenmängder då den odlas? I WWFs tidning Ekologiska fotavtryck kan du läsa om hur vår konsumtion påverkar miljön runtom i världen. Ladda ner och läs tidningen

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck

Related:  BIReligionnomariakjellsson

Potatis Wikipedia Sättpotatis av sorten Early Rose med groddar. De tre största potatisproducerande länderna 2007 var Kina (72 miljoner ton), Ryssland (36,7 miljoner ton) och Indien (26 miljoner ton).[1] De tre toppkonsumerande länderna per capita och år 2005 var Vitryssland (181 kg per capita), Kirgizistan (143 kg per capita) och Ukraina (136 kg per capita).[1] Växten potatis[redigera | redigera wikitext] Johan Esk: Det egna ansvaret försvinner inte i en klack Såg om filmen ”G” för ett tag sen och kan inte med bästa välvilja påstå att Staffan Hildebrands pastellfärgade verk har åldrats med värdighet. G som i gemenskap, var filmens PR-mening. Ingenstans kan gemenskapen vara större och starkare och mer berusande än i en klack som älskar ett lag och hatar ett annat. Det där var något som fanns långt innan filmen ”G” kom, levt kvar genom årtionden och kanske aldrig varit starkare i Sverige än nu. Baksidan av klackarnas starka kollektiva kraft är att den skapar en anonymitet som kan få förödande konsekvenser. När Hammarbys Erik Israelsson låg utslagen dånade ”låt han dö” från AIK-klacken.

Evolution De tidigaste organismerna var encelliga och levde för tre och en halv miljarder år sedan. Alla organismer har genomgått en evolution och skillnaderna mellan dem beror på gradvisa anpassningar till olika livsmiljöer. Evolutionära förändringar har oftast lett till mer komplexa former men ibland har organismer förenklats, till exempel parasiter.

FN-rollspel under flera dagar med fler än 60 delegater Bestäm forum för rollspelet, d.v.s om det ska vara en Kommission, Ecosoc, Generalförsamling, etc. Bestäm också vilka underkommissioner/utskott som ska finnas. Om man har ett tema för hela konferensen väljer man lämpligen ämne för resp underkommission/utskott i enlighet med detta tema. Concept Cartoons Concept cartoons är ett bedömningsstöd och inspirationsmaterial för de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet bygger på teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen. Meningen är att de ska väcka intresse, skapa diskussioner och stimulera naturvetenskapligt tänkande. Skolverket har i ett avtal med utgivaren i England, Millgate House Education Ltd, fått rättigheter att översätta Concept Cartoons till svenska och erbjuda materialet för lärare som undervisar i de naturvetenskapliga ämnena.

Israelssons bror: Det värsta jag upplevt ”Jag ser direkt att något är fel. När lagkamrater snabbt vinkar in sjukpersonal brukar det vara allvarligt. Erik har fått en smäll mot huvudet och tappat medvetandet redan på vägen ner mot marken. Jag ser Erik börja sprattla, likt ett epileptiskt anfall och sedan förblir stilla.” Johan Israelsson bloggar för Barometern vars huvudredaktion ligger i Kalmar där han och Allsvenskans Erik Israelsson också kommer från.

Biologi, fysik, kemi och teknik Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer. Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Engelska åk 9 - Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitet Här ges exempel på olika typer av uppgifter som har förekommit och kan förekomma i nationella prov i årskurs 9. Provuppgifterna kommer framför allt från utprövningsmaterial som inte använts i prov, men också från tidigare givna prov, som inte längre omfattas av sekretess. Observera att dessa uppgifter främst avser att exemplifiera olika typer av uppgifter som kan förekomma i proven, så elever inte ska känna sig främmande för hur de ska genomföra en uppgift i provsituationen alla typer av uppgifter inte förekommer varje gång och att nya format kan komma att introduceras exempeluppgifterna inte sammantaget utgör hela, representativa prov - vare sig när det gäller omfång, svårighetsgrad eller autenticitet Lgr11 (i A3 format)

teknikochnatur Teckning av bakterier av en elev på Malmaskolan, Uppsala Beskrivning: I ”Kropp och Hälsa”, i åk 1-3, ska främst de yttre delarna av kroppen tas upp. Prata med eleverna om kroppens delar och låt dem beskriva med egna ord och bilder hur kroppen ser ut. Gör experiment och träna iakttagelser med syfte att eleverna ska bekanta sig med sin kropp och grundlägga en förståelse för hur den fungerar. Lär in kroppsdelarnas namn genom att exempelvis använda post-it-lappar med namn på kroppsdelar och låta eleverna ”pynta” läraren, någon kompis eller en ritad figur med lapparna.

Världens svåraste frågor - Christer Finns Gud? Morgan pratar med forskaren och religionsfilosofen Martin Lembke om vilka argument det finns för Guds existens. Vad talar för att en Gud ligger bakom universum och allt liv? Vad talar emot detta då? Dags att höra vad det finns för argument mot att det finns en Gud.

Related:  Hållbar utveckling; Klimat