background preloader

Religion

Facebook Twitter

Religionsvetenskapliga kommentarer: Satanism, religionsfrihet, och kampen om aborträtten. I kölvattnet av John Miltons Paradise Lost har Lucifers uppror mot Gud tolkats som en rättfärdig revolt mot en totalitär övermakt av socialt radikala författare som Mary Wollstonecraft, Pierre-Joseph Proudhon, och Saul Alinsky, bland andra.

Religionsvetenskapliga kommentarer: Satanism, religionsfrihet, och kampen om aborträtten

Idag befinner sig Satan återigen i den politiska hetluften, denna gång i kamp med den amerikanska kristna högern. Den 8 maj 2015 stämde den satanistiska organisationen Satanic Temple delstaten Missouri för att ha brutit mot religionsfriheten genom sin restriktiva abortpolitik. Snarare än att attackera abortlagstiftningen direkt väljer man att bestrida den genom att åberopa delstatens så kallade State Religious Freedom Restoration Act, enligt vilken religionsfriheten endast får inskränkas i särskilda fall. Sedan högsta domstolen 1973 i det kända fallet Roe v. Wade beslutade att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv har delstater inte rätt att förbjuda abort. Vilka står då bakom dessa kampanjer?

För mer information: Julian Baggini: Is there a real you? Så ser faktan ut om halalslakt i Sverige. ”Det är förståeligt att Halalslakt är förbjudet i vissa länder, men varför är det inte förbjudet i Sverige?”

Så ser faktan ut om halalslakt i Sverige

, lyder till exempel ett av inläggen i en grupp som argumenterar med hur ”fruktansvärt grym halalslakt är”. Men är halalslakten i Sverige verkligen grym? Enligt EU-reglerna ska djur bedövas vid slakt. Men det finns en möjlighet att göra undantag från reglerna vid en religiös slakt – och länderna får själva välja om de ska ha undantaget eller inte. I Sverige finns inget sådant undantag, utan här har det länge varit förbjudet att slakta djur utan bedövning. Detta verkar dock inte alla känna till, som synes på de Facebooksidor som samlat tusentals fans till ett förbud som alltså redan existerar. – Sverige är mycket strängare än vissa andra länder. Import av halalkött som slaktats utan bedövning finns däremot i viss mån, enligt Jordbruksverket. – Det kan vi inte styra, det är EU-regler som gäller, säger Shivar Magdal.

Fler viralgranskningarNej, en örn försöker inte röva bort barn. Religiös slakt. Det är förbjudet att slakta djur utan bedövning Djur ska skyddas från onödigt lidande.

Religiös slakt

Därför ska djur alltid bedövas före slakt i Sverige. Djurskyddslagens bestämmelser om att husdjur ska vara bedövade när blodet tappas av och att andra åtgärder vid slakten inte får vidtas innan djuret är dött innebär en konflikt för vissa religiösa slaktmetoder såsom traditionell slakt av obedövade djur. Helahalsingland. När en liten livsmedelsbutik i Söderhamn nyligen plockade in halal-slaktat kött i sortimentet utbröt en debattstorm på sociala medier.

helahalsingland

Många röster höjdes emot halal-slakt och det blev tydligt att ämnet är laddat och framkallar starka känslor hos många. – Det är vanligt att otäcka filmklipp och bilder från andra länder florerar i den här typen av diskussioner. Jag förstår att folk blir upprörda och protesterar emot halal om de tror att det går till på det sättet i Sverige, säger Shivar Magdal, djurskyddshandläggare för slakt- och transportfrågor på Jordbruksverket. Dock upplyses de flesta som deltar i diskussionsforumen vanligen ganska snabbt om att halal-slakt i Sverige följer exakt samma regelverk som annan slakt. Det enda som skiljer är att man vid halal vänder djuret mot Mecka, läser en välsignelse och låter blodet rinna ut innan djuret dör.

. – Missuppfattningen är oftast att halal-slakt sker utan bedövning. Ska man välja mat som gynnar djuren ska man välja vegetariskt, menar hon. The Deadly Mission of Boko Haram. Factlab skola. Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlab och SO-rummet.

Factlab skola

Syftet är att ge lärare och elever tillgång till världens största statistiska databas samt att förbättra kunskapen och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor. I menyn till vänster hittar du mer fakta om Factlab. Här nedan presenteras lärar- och lektionsmaterial i form av PDF-filer och filmer som är framtagna för att DU ska kunna få hjälp av Factlab i skolan. Allt material är kopplat till grundskolans och gymnasieskolans kurs- och ämnesplaner. Syftet med uppgiften är att ge eleverna kunskap om den svenska arbetsmarknaden samt vilka lagar och regler som gäller på arbetsmarknaden. Av: Factlab och SO-rummet Den här uppgiften kan utgöra ett längre tema i undervisningen kring lag och rätt där eleverna får insyn i det svenska rättssystemet, hur det är uppbyggt samt vilka lagar och straff vi har i Sverige.

Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner. Uppgiften visar också att ländernas officiella religion inte alltid överensstämmer med invånarnas grad av religiositet.

Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner

Bara för att ett land utåt sett visar upp en hög religionstillhörighet innebär detta inte alltid att invånarnas religiositet är lika hög. Genom uppgiften kommer eleverna också att få insyn i hur människor lever och påverkas av religionen i länder där religionen är en dominerande faktor. Här kommer eleverna att få ta del av statistik som bland annat visar hur människornas personliga frihet, läs- och skrivkunnighet, äktenskapsålder samt medellivslängd ser ut i länder präglade av religiöst inflytande. Eleverna ges på så vis möjlighet till reflektion och diskussion kring frågor som berör kopplingen mellan religion och människors inställningar till olika livsfrågor.

Frågor som vi utgår från: – I vilka länder i världen är kristendomen och islam de dominerande religionerna? Lektionsmaterialet riktar sig till högstadiet och gymnasiet och är kopplat till Lgr 11 och Lgy 11. Kelli Swazey: Life that doesn't end with death. Såsom en slöja : Den kristna slöjan i en svensk kontext; As a veil : The Christian veil in a Swedish context - Umeå universitetsbibliotek.

Religion 2

Religion 1.