background preloader

Högtider (Religion) - Mellanstadiet

Högtider (Religion) - Mellanstadiet

Re begreppsträd Religion | Studi För ca 1000 år sedan trodde man här uppe i Norden att det fanns flera olika gudar. Vi kallar dem numera för asagudarna. Människorna trodde att deras liv styrdes av dessa gudar och det var viktigt att hålla sig vän med dem. Man kunde offra till dem för att de skulle bli på bra humör. Högtiden när man offrade till gudarna kallades för blot. Gudarna var väldigt olika och hade olika uppgifter. Att vi idag vet allt detta om asagudarna beror på att det finns nedskrivet i olika böcker. Vikingatidens runor bestod av 16 tecken. På kultplatserna offrade man till gudarna och hade fest. I gamla Uppsala finns tre stora gravhögar som kallas Kungshögarna. Spåren från vikingarna och den fornskandinaviska religionen finns alltså kvar att se på runt om i vårt land, även om det har gått en lång tid sedan Åsmund ristade in orden på runstenen och någon offrade till gudarna på Skedemossen.

Avslutat tema om världsreligioner i SO Nu är temat om världsreligionerna avslutat. I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att de ligger till. Idéen till matrisen har jag fått av Cecilia Sundh (@Lappkullan) och sedan har jag byggt på den lite mer. Först ville jag få eleverna medvetna om vad de verkligen kan genom att skriva ner några meningar på egen hand kring de här punkterna: Vad är en religion? Sedan fick de fylla i den här matrisen om världsreligioner. Min planering om världsreligionerna kan du läsa här. Min utförliga LPP hittar du här. Vår inledning av temat kan du läsa här. Gibbons fyra faser i världsreligionerna läser du om här. Bildsekvenser i religionsberättelse läser du om här. Min egen utvärdering av temat om världsreligioner är att det var väldigt skönt att ha en planering att följa. VENN-diagrammet med tre cirklar var en konkret uppgift när vi skulle jämföra likheter och skillnader mellan religionerna (även om det blev lite trångt att skriva i mitten).

Fornnordisk religion och asatro | Religionskunskap Jättarna i Utgård kom från ett talrikt släkte. De var inte bara oerhört starka utan ägde också stor visdom vilket gjorde dem till fruktansvärda motståndare. Människornas och gudarnas störste förkämpe var Tor som många gånger fick slåss på egen hand för att upprätthålla världsordningen. Gudarna i den nordiska mytologin Gudarna bestod egentligen av två olika grupper – asar och vaner. Vanerna var en slags fruktbarhetsgudar, medan asarnas funktion är svårare att fastställa eftersom den nordiska mytologins skriftkällor ofta benämner alla gudar som asagudar. Oden var den främste guden och härskade över de andra asagudarna. Valhall var Odens boning och krigarnas paradis. Tor var krigets och åskans gud och Midgårds främste beskyddare. Tor har idag blivit en älsklingsgestalt i den nordiska mytologin. Frej (Frö) var en fruktbarhetsgud och Freja var fruktbarhetens gudinna. Religionen satte sin prägel på hela samhället Det vikingatida släktsamhället vilade till stor del på en religiös grund.

Tecken och Symboler, Religion Ideologiska tecken inom religion En ideologi är en samling idéer som visar människor hur de bör leva sina liv. Politiska partier har sina ideologier. Religion är också ett exempel på ideologier. Alla ideologier använder sig av olika symboler. En av de äldsta är ankh-symbolen. Solkorset är också mycket gammalt och har hittats inristat i stenar i Europa. Islam använder en symbol med nymånen och Venus, morgonstjärnan. Judendomen har davidsstjärnan, som är sexuddig. Det kristna korset kommer av att Jesus dödades genom att korsfästas av romarna. Ett kors med ännu ett streck ovan mitten kallas patriarkalkors eller ärkebiskopskors. Det ortodoxa korset är ett patriarkalkors med ännu ett streck, här lutande, under mitten. Inom hinduismen är Aum, eller Om, den heligaste stavelsen. En annan religion med ursprung i Indien är sikhism. En av de äldsta religionerna från Indien är jainismen, vilken går ut på att få själen att uppnå ett gudalikt medvetande. Tretal

Related: