background preloader

Högtider (Religion) - Mellanstadiet

Högtider (Religion) - Mellanstadiet
Related:  Religion

Slöjan har en lång historia i Sverige | Under strecket | SvD Gifta svenska kvinnor dolde i regel sitt hår fram till för drygt 100 år sedan, sedan släpptes det fram bit för bit. Denna historia har länge varit ganska okänd, men en ny doktorsavhandling har nu frilagt utvecklingen där kvinnorna började visa alltmer av sitt hår i takt med sekulariseringen och uppluckringen av gamla normer. Synen på kvinnans hår går som så mycket annat inom kristendomen tillbaka till Paulus, inte till Jesus. I första Korintierbrevets elfte kapitel påtalar Paulus att ”en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Paulus förkunnade även att män kunde be barhuvade, vilket var ett tydligt brott mot judisk tradition, och ännu en signal om att han höll på att förvandla en judisk sekt till en ny religion med universella anspråk. Men Paulus påbud om kvinnas hår formades inte i ett vakuum. I denna kontext formades alltså normen om den kristna slöjan, som nyligen analyserats i doktorsavhandlingen ”Såsom en slöja. Så vad är lärdomen?

Re begreppsträd Avslutat tema om världsreligioner i SO Nu är temat om världsreligionerna avslutat. I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att de ligger till. Idéen till matrisen har jag fått av Cecilia Sundh (@Lappkullan) och sedan har jag byggt på den lite mer. Först ville jag få eleverna medvetna om vad de verkligen kan genom att skriva ner några meningar på egen hand kring de här punkterna: Vad är en religion? Sedan fick de fylla i den här matrisen om världsreligioner. Min planering om världsreligionerna kan du läsa här. Min utförliga LPP hittar du här. Vår inledning av temat kan du läsa här. Gibbons fyra faser i världsreligionerna läser du om här. Bildsekvenser i religionsberättelse läser du om här. Min egen utvärdering av temat om världsreligioner är att det var väldigt skönt att ha en planering att följa. VENN-diagrammet med tre cirklar var en konkret uppgift när vi skulle jämföra likheter och skillnader mellan religionerna (även om det blev lite trångt att skriva i mitten).

Kyrkoårets uppbyggnad - Svenska kyrkan - Linköpings stift Både Julen och Påsken fick samma struktur med varsin förberedelsetid Advent och Fastan och efterfirningstid: Trettondagstiden och Trefaldighetstiden. Karaktären på de olika tiderna framgår av de olika färgerna på kyrkans textilier. Blått är förberedelsens och botens färg, vitt /guld är glädjens och festens färg, grönt är växandets färg, rött är andens och blodets färg och svart är sorgens färg. Påsken är kyrkans stora helg, påskkretsen är också mycket längre än julkretsen. Julkretsen 1 sönd i Advent, färg: vitt (undantag från grundregeln) 2 sönd i advent, färg: blått 3 sönd i advent, färg: blått 4 sönd i advent, färg: blått Julafton, färg: blått eller vitt Juldagen, färg: vitt Annandag jul, färg: rött (undantag från grundregeln) Söndagen efter Jul, färg: vitt Nyårsdagen, färg: vitt Sönd efter Nyår, färg: vitt Trettondedag jul (6 jan), färg: vitt 1 sönd ef Trettondagen, färg: vitt Tjugondedag Knut (13 jan) Vitt t.o.m denna dag, därefter grönt Kyndelsmässodagen 2/2, färg: vitt Påskkretsen

Fanns Jesus? | Historiebloggen | SvD Historia Efter inlägget om Sodom och Gomorra har jag översköljts av frågor om andra bibliska fenomen. Hur uppkommer historier som den att Jesus gick på vattnet? Hur dog egentligen Judas? Vad vet vi om Pontius Pilatus vidare öden? Skrev kung David verkligen psalmerna i Psaltaren? Idag väljer jag att svara på den mest frekventa frågan – ”har Jesus funnits?” I vilket fall som helst: jag är historiker, och för mig handlar det om vanlig källkritik. Källorna om Jesus är ovanligt många, sett ur forntids- och antikhistoriskt perspektiv, och de ligger de omtalade händelser närmare i tiden än många andra antika och medeltida källor befinner sig i förhållande till sina händelser. Jesus skall ha dött i början av 30-talet e.Kr. Om vi går över till beroendekriteriet finner vi betydande inbördes olikheter evangelierna emellan. Om vi fortsätter att granska källorna med avseende på tendens och beroende finner vi även omnämnanden av Jesus i icke-bibliska källor.

Religion - Studi.se Upload Studi.se Studi.se Loading... Working... ► Play all Religion - Studi.se Studi.se18 videos32,019 viewsLast updated on Apr 2, 2014 Play all Sign in to YouTube Sign in History Sign in to add this to Watch Later Add to Loading playlists... Tecken och Symboler, Religion Ideologiska tecken inom religion En ideologi är en samling idéer som visar människor hur de bör leva sina liv. Politiska partier har sina ideologier. Religion är också ett exempel på ideologier. Alla ideologier använder sig av olika symboler. En av de äldsta är ankh-symbolen. Solkorset är också mycket gammalt och har hittats inristat i stenar i Europa. Islam använder en symbol med nymånen och Venus, morgonstjärnan. Judendomen har davidsstjärnan, som är sexuddig. Det kristna korset kommer av att Jesus dödades genom att korsfästas av romarna. Ett kors med ännu ett streck ovan mitten kallas patriarkalkors eller ärkebiskopskors. Det ortodoxa korset är ett patriarkalkors med ännu ett streck, här lutande, under mitten. Inom hinduismen är Aum, eller Om, den heligaste stavelsen. En annan religion med ursprung i Indien är sikhism. En av de äldsta religionerna från Indien är jainismen, vilken går ut på att få själen att uppnå ett gudalikt medvetande. Tretal

Religionskunskap - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet Institutionen för didaktik och pedagogisk profession tar på Skolverkets uppdrag fram både nationella prov (för årskurs 9) och bedömningsstöd (för årskurs 6) i religionskunskap. Vi som arbetar med uppdraget är en blandad grupp bestående av forskare, provkonstruktörer och verksamma grundskollärare. För årskurs 9 levererar vi varje år ett prov till Skolverket. För årskurs 6 levererar vi bedömningsstöd mer sällan och enbart då Skolverket initierar ett sådant arbete. Tillsammans med de universitet som tar fram nationella prov och bedömningsstöd för årskurs 6 och 9 inom övriga samhällsorienterande ämnen har vi en informationsportal. Provdatum 2018 De nationella proven i religionskunskap för årskurs 9 genomförs under 2018 onsdagen den 18 april samt fredagen den 20 april. Provrapport 2017 I regel författas varje år en provrapport för det prov som genomförts under året. Här hittar du provrapporten för det nationella provet i religionskunskap 2017. De nationella proven från 2013 Synpunkter och medverkan

Världsreligionerna del 1 I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Norrguppens tankarVet (spågumman): Gud, Jesus Världen Olika gudar Det finns olika religioner Kristendomen Kapell Kyrkan där man kan döpas Man kan gifta sig i kyrkan Begravas Be Man kan tro på olika Klocka Tända ljus Amen Önskar veta (frågeapan): Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga? Varför finns det olika religioner? När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Lärt oss (cowboyen) En religion är om när Gud skapade jorden. Många kloka tankar blev det bara efter att ha tittat på en film! Insåg redan vid uppstart att jag inte kommer att följa min lektionsplanering till fullo.

Related: