background preloader

Högtider (Religion) - Mellanstadiet

Högtider (Religion) - Mellanstadiet
Related:  Religion

Slöjan har en lång historia i Sverige | Under strecket | SvD Gifta svenska kvinnor dolde i regel sitt hår fram till för drygt 100 år sedan, sedan släpptes det fram bit för bit. Denna historia har länge varit ganska okänd, men en ny doktorsavhandling har nu frilagt utvecklingen där kvinnorna började visa alltmer av sitt hår i takt med sekulariseringen och uppluckringen av gamla normer. Synen på kvinnans hår går som så mycket annat inom kristendomen tillbaka till Paulus, inte till Jesus. I första Korintierbrevets elfte kapitel påtalar Paulus att ”en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Paulus förkunnade även att män kunde be barhuvade, vilket var ett tydligt brott mot judisk tradition, och ännu en signal om att han höll på att förvandla en judisk sekt till en ny religion med universella anspråk. Men Paulus påbud om kvinnas hår formades inte i ett vakuum. I denna kontext formades alltså normen om den kristna slöjan, som nyligen analyserats i doktorsavhandlingen ”Såsom en slöja. Så vad är lärdomen?

Re begreppsträd Fanns Jesus? | Historiebloggen | SvD Historia Efter inlägget om Sodom och Gomorra har jag översköljts av frågor om andra bibliska fenomen. Hur uppkommer historier som den att Jesus gick på vattnet? Hur dog egentligen Judas? Vad vet vi om Pontius Pilatus vidare öden? Skrev kung David verkligen psalmerna i Psaltaren? Idag väljer jag att svara på den mest frekventa frågan – ”har Jesus funnits?” I vilket fall som helst: jag är historiker, och för mig handlar det om vanlig källkritik. Källorna om Jesus är ovanligt många, sett ur forntids- och antikhistoriskt perspektiv, och de ligger de omtalade händelser närmare i tiden än många andra antika och medeltida källor befinner sig i förhållande till sina händelser. Jesus skall ha dött i början av 30-talet e.Kr. Om vi går över till beroendekriteriet finner vi betydande inbördes olikheter evangelierna emellan. Om vi fortsätter att granska källorna med avseende på tendens och beroende finner vi även omnämnanden av Jesus i icke-bibliska källor.

Avslutat tema om världsreligioner i SO Nu är temat om världsreligionerna avslutat. I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att de ligger till. Idéen till matrisen har jag fått av Cecilia Sundh (@Lappkullan) och sedan har jag byggt på den lite mer. Först ville jag få eleverna medvetna om vad de verkligen kan genom att skriva ner några meningar på egen hand kring de här punkterna: Vad är en religion? Sedan fick de fylla i den här matrisen om världsreligioner. Min planering om världsreligionerna kan du läsa här. Min utförliga LPP hittar du här. Vår inledning av temat kan du läsa här. Gibbons fyra faser i världsreligionerna läser du om här. Bildsekvenser i religionsberättelse läser du om här. Min egen utvärdering av temat om världsreligioner är att det var väldigt skönt att ha en planering att följa. VENN-diagrammet med tre cirklar var en konkret uppgift när vi skulle jämföra likheter och skillnader mellan religionerna (även om det blev lite trångt att skriva i mitten).

Världsreligionerna del 1 I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Norrguppens tankarVet (spågumman): Gud, Jesus Världen Olika gudar Det finns olika religioner Kristendomen Kapell Kyrkan där man kan döpas Man kan gifta sig i kyrkan Begravas Be Man kan tro på olika Klocka Tända ljus Amen Önskar veta (frågeapan): Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga? Varför finns det olika religioner? När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Lärt oss (cowboyen) En religion är om när Gud skapade jorden. Många kloka tankar blev det bara efter att ha tittat på en film! Insåg redan vid uppstart att jag inte kommer att följa min lektionsplanering till fullo.

Tecken och Symboler, Religion Ideologiska tecken inom religion En ideologi är en samling idéer som visar människor hur de bör leva sina liv. Politiska partier har sina ideologier. Religion är också ett exempel på ideologier. Alla ideologier använder sig av olika symboler. En av de äldsta är ankh-symbolen. Solkorset är också mycket gammalt och har hittats inristat i stenar i Europa. Islam använder en symbol med nymånen och Venus, morgonstjärnan. Judendomen har davidsstjärnan, som är sexuddig. Det kristna korset kommer av att Jesus dödades genom att korsfästas av romarna. Ett kors med ännu ett streck ovan mitten kallas patriarkalkors eller ärkebiskopskors. Det ortodoxa korset är ett patriarkalkors med ännu ett streck, här lutande, under mitten. Inom hinduismen är Aum, eller Om, den heligaste stavelsen. En annan religion med ursprung i Indien är sikhism. En av de äldsta religionerna från Indien är jainismen, vilken går ut på att få själen att uppnå ett gudalikt medvetande. Tretal

untitled Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna. Där finns en mer ingående LPP för lärare och här kommer ni få ta del av en mer lättläst LPP ämnad för elever och föräldrar. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Vi tittade också på en inspirerande film. Nu senast genomförde jag den andra delen av min planerade lektion 1: Ett litet experiment med eleverna. Fas 1: Eleverna fick sitta i smågrupper och varje grupp fick ett kuvert med några bilder i som berättade om kristendomens, judendomens och islams symboler, platser för religionsutövning, religiösa ledare och heliga skrifter. Fas 2: När sorteringsövningen var klar fick eleverna lyssna till en faktatext från vår PULS So-bok, som handlar om olika religioner (finns även att ladda ner från En läsande klass). SÅ stolt fröken fick en liten tår i ögonvrån. Tidsperiod: oktober-november 2014 i åk 3 Mål Läraren kommer att bedöma:

FlippadSO | Hinduism och synen på människan Hemma Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning. Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från filmen: förgängligkretsloppgudomligademoniskakastsystemkontrastprimitivt Skolan Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Basgrupp Tillsammans i basgruppen ska ni: Titta på flippen nedanBeskriv de olika kasten – vilka är det som ingår i varje kast? Här får ni möjlighet att öva på er analysförmåga, begreppsförmåga och er kommunikativa förmåga Enskilt (Bedömningsuppgift) Läs texten om kastsystemet i Indien. Alla människors lika värde? I första artikeln i FN:s lista över mänskliga rättigheter står det: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Använd dig av analysmodellen när du resonerar!

Related: