background preloader

Begreppsmaskin

https://digitalt.liber.se/begreppsmaskin/#

Related:  medeltidenReligionspråkutvecklande arbetssättteresaleijonhufvudstudieteknik minne

Språkutvecklande arbetssätt inom religionsämnet Hej! Vi fortsätter med fler gästinlägg här på bloggen, inom ramen för språkutvecklande undervisning. I det här inlägget berättar min kollega Jenny Bergman om hur hon lägger upp undervisningen i religionsämnet. Språkutvecklande arbetssätt i skolan inkluderar alla oavsett bakgrund - Hur ska du kunna förstå innehållet och hur du ska använda innehållet om du inte förstår orden? säger grundskolläraren Susanna Sjöstrand. Hur får du alla elever att veta vart ni ska, vilket som är målet? Ett sätt är att arbeta språkutvecklande.

Nyfiken på historien? en guldgruva Världskulturmuseerna har en fullmatad sida anpassad för barn med både text, bild, pyssel och ljud. Det är Etnografiska, Östasiatiska, Medelhavet och Världskultur tillsammans. På webbplatsen kan barn pröva olika aktiviteter På tema Egypten finns bland annat: Anita Goldman: Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kr... Anita Goldman om hur Humanisternas syn på religion blir extremistisk. Att många är kränkta i detta land har vi uppmärksammat ett bra tag. Till de kränktas skara sällas nu för första gången en mycket stor grupp, nämligen rikets samtliga barn. ”Jag tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfriheten bör gälla alla, oavsett ålder”. Så uttalar sig Emilia Ericson, människorättsvetare med inriktning på barnrätt i organisationen Humanisternas annonskampanj, nyligen publicerad i denna tidning.

Språkutvecklande arbete i ettan Detta läsår arbetar jag i årskurs ett och det är åter dags för det spännande arbetet med den tidiga läs- och skrivutvecklingen. En del av barnen kan läsa och skriver enklare ord och meningar och de känner sig redan som läsare/skrivare. Utmaningen är nu att få alla att känna sig som en del av läs- och skrivgemenskapen i gruppen och känna sig som läsare/skrivare. Karins konstgrepp: DIY: Sy en kaftan! Några bloggläsare har hört av sig och vill veta vilket mönster jag använder mig av när jag syr en kaftan/kimono. Mönstret har jag ritat själv, och det är busenkelt! De här är delarna som behövs. De här måtten är den storlek jag syr den i, jag är en XL och vill ha kaftanen ganska fladdrig. Kanske har du en lös tshirt som du gillar passformen på? Mäta hur bred den är över ryggen, och där har du bredden på bakstycket.

Undervisning om att (be)döma rättvist - Nicklas Mörk I fredags deltog jag på en lektion där min kollega undervisade parallellklassen (åk 5). Lektionens syfte var att belysa hur lätt det kan vara att snabbt döma någon när man bara lyssnar till sina aktuella känslor och hur svårt det i vissa situationer eller vid motgångar att ta ett steg tillbaka, göra en rationell medveten bedömning av situationen och ta ett bra eller rättvist beslut. Detta var något klassen behövde undervisning i vid tillfället då det hade skett flera incidenter där snabba beslut framkallat tårar hos både lärare och elever.

Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner Uppgiften visar också att ländernas officiella religion inte alltid överensstämmer med invånarnas grad av religiositet. Bara för att ett land utåt sett visar upp en hög religionstillhörighet innebär detta inte alltid att invånarnas religiositet är lika hög. Genom uppgiften kommer eleverna också att få insyn i hur människor lever och påverkas av religionen i länder där religionen är en dominerande faktor. Här kommer eleverna att få ta del av statistik som bland annat visar hur människornas personliga frihet, läs- och skrivkunnighet, äktenskapsålder samt medellivslängd ser ut i länder präglade av religiöst inflytande.

För huvudman och rektor Denna text riktar sig direkt till skolhuvudman och rektor. Den är en sammanställning av information, som finns under sidorna i menyn Nyanlända elevers lärande.Lärarnas och annan skolpersonals kompetens är avgörande för ett framgångsrikt mottagande av nyanlända elever. Alla lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utbildningen bör utgå från elevens delaktighet, såväl socialt som pedagogiskt. Vem gör vad?

Related: