background preloader

Hinduismens äldsta historia (Religion)

Hinduismens äldsta historia (Religion)
Related:  Hinduism/kastsystem/äktenskap

Indiska kvinnor tar för sig allt mer Hoppets kraft | Del 2 Det var ingen lätt uppgift Tresor Singbo tog på sig när han som 24-åring startade ett litet biståndsprojekt i slummen i Malueka, en förort till Kinshasa, i ett land där befolkningen fått utstå krig, korruption, övergrepp och fattigdom. Men han har hela tiden sin mammas röst i sig, ”hopp är en kraft som hjälper oss att kämpa mot livets tragedier”.För 16 år sedan flydde Tresor Singbo med sin mamma och sina syskon från åttamiljonersstaden Kinshasa till Falköping med sina 16 000 invånare. – Anledningen att vi kom hit var att min pappa var högt uppsatt militär i Kongo under Mobuturegeringen. Hans mamma bor kvar i Falköping. – Jag försöker ge något av det jag fått av mamma till andra människor. – Vi hade haft det bra, familjen hade livvakter och vi gick i skolan. Hans mamma är inte född i Kinshasa, utan i en fattig by på landsbygden. – Hon kunde skänka glädje även när det var som mörkast. ”Vi kommer att bli en vanlig familj igen”, sa hon. Har du förlorat hoppet någon gång?

Hinduism | Religionsfroknarna.se Hinduismens historia Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande utövas idag – med rötter i den kultur som blomstrade kring floden Indus i norra Indien (nuvarande Pakistan) ca 2500- 1600 år före vår tideräkning. Själva namnet ”hinduism” kommer dock från 1800-talet och var ett samlingsnamn britterna gav den religionsutövning som de såg i Indien när de koloniserade landet. Hinduism betyder egentligen ”Indiens tankesystem/åskådning”. Hinduismen har ingen grundare och det är därför svårt att säga exakt när den har uppstått. Det är dock en kulturblandning som inträffade för cirka 3600 år sedan som brukar räknas som hinduismens ”födelse”. Under vedisk tid var offrandet centralt och offerprästerna hade stor makt. Omkring år 500 före vår tideräkning inleddes en ny epok i hinduismens historia. På 800-talet levde en teolog som hette Shankara, som lyckades ”sy ihop” de många och spretiga hinduistiska traditionerna till en mer sammanhängande religion. SO-rummet

Kastsystemet är förbjudet men lever kvar Tokyobörsen återhämtade sig från raset dagen innan och steg nära 7 procent i dag. Boliden stiger mest bland storbolagen på Stockholmsbörsen, aktien rusar 5,8 procent. Priset på koppar och andra metaller har gått upp efter USA-valet, på förhoppningar om att Donald Trumps utlovade infrastruktursatsningar i USA ska bli verklighet. Även SSAB:s aktie lyfter rejält, 3,5 procent. SKF stiger 4,4 procent. Astra Zeneca rapporterar en sjunkande försäljning och vinst under tredje kvartalet, till följd av generisk konkurrens för Crestor i USA. Swedish Match tappar 2,3 procent. Kinneviks portföljbolag Zalando rapporterar en försäljningsökning med drygt 17 procent i det tredje kvartalet, till 835 miljoner euro. Electrolux köper ett sydafrikanskt bolag som tillverkar varmvattenberedare. Den svenska kronan försvagades rejält under förmiddagen i går men har successivt förstärkts igen mot framför allt euron.

Hinduism Hinduismen är den dominerande religionen i Indien. Ordet hinduism kommer av hindu, som var västerlänningarnas ord för indier på 1800-talet. Den egna beteckningen översatt till svenska är: Historisk bakgrund Hinduismen uppstod i samband med en sammansmältning av två kulturer ca 1500 före vår tideräknings början, alltså för ungefär 3500 år sedan. Kastväsendet Indoeuropéerna kom som erövrare och som ett resultat av deras erövring uppstod på 1000-talet före vår tideräkning kastväsendet. Dessutom finns de kastlösa (som kallades harijans, Guds barn, av den store reformatorn och ledaren Mahatma Gandhi) Erövrarna placerade sig själva i de tre översta kasten. Huvudkasten, speciellt de tre lägsta, differentierades så att man i dag kan räkna med ca 2200 kast, många av dem yrkesbundna. Varje kast rymmer många olika yrkesgrupper i sina underkaster. Problematisering av denna syn på kastväsendet När man närmar sig en annan kultur gäller det att inte se på den med glasögon från sin egen. Kvinnor Gudar

Hinduism Hinduism, eller Sanatana Dharma, är samlingsnamnet för en rad indiska sedvänjor, religiösa föreställningar och filosofiska koncept. Det finns inte någon vedertagen definition av hinduismen som religion eftersom den inte har någon stiftare, ingen av alla erkänd helig skrift eller någon övergripande organisation. Gemensamt för de flesta riktningar inom hinduismen är likväl föreställningen om en allomfattande princip eller väsen kallad brahman och läran om själens återfödelse (samsara) i nya gestalter beroende av individens gärningar i livet, kallat karma. Hinduismen är den dominerande religionen i Indien med omkring 1 miljard anhängare och är en av världens äldsta religioner.[1][2] Hinduism kan uppfattas såväl som polyteistisk som monoteistisk, eftersom mångfalden av gudomar ofta uppfattas som manifestationer av, eller tjänare åt, ett Högsta väsende, Brahman. De viktigaste gudarna är Shiva (motsatsernas gud), Vishnu (som upprätthåller världen) och Mahadevi. Staty av Shiva i Bangalore.

Fördelar och nackdelar med Hindu arrangerade äktenskap - mmgec.com by Dominic Hinduism definierar äktenskapet som ett heligt och obligatorisk relation mellan två individer som varar i sju eller fler livstid. Äktenskapet är den andra av fyra skeden av livet, så kallade Grahastha Ashram, och innebär att brudens och brudgummens hela familjer. Uppskattningsvis 80-90 procent av äktenskap är fortfarande anordnade i mer än 40 procent av världens befolkning som 2011. Kärlek De flesta västerlänningar undrar hur arrangerade äktenskap fungera om paret inte älskar varandra innan de är överens om att gifta sig. Ömsesidig förståelse Respekt, förtroende och ömsesidig förståelse är viktigt i alla äktenskap. Kostnad Det finns betydande kostnader i samband med arrangerade äktenskap, inklusive illegala hemgifter och genomarbetade bröllop. Familj I arrangerade äktenskap, hela familjer till bruden och brudgummen är djupt involverade i varje aspekt. Relaterade inlägg

Arranged marriage in the Indian subcontinent - Wikipedia Arranged marriages are believed to have initially risen to prominence in the Indian subcontinent when the historical Vedic religion gradually gave way to classical Hinduism (the ca. 500 BCE period), substantially displacing other alternatives that were once more prominent.[4][5] In the urban culture of modern India, the differentiation between arranged and love marriages is increasingly seen as a "false dichotomy" with the emergence of phenomena such as "self-arranged marriages" and free-choice on the part of the prospective spouses.[6][7] History[edit] The Indian subcontinent has historically been home to a wide variety of wedding systems. Some were unique to the region, such as Swayamvara (which was rooted in the historical Vedic religion and had a strong hold in popular culture because it was the procedure used by Rama and Sita). Developments in the modern period[edit] Another significant trend in arranged marriages is related to the loosening of traditional clan-bonds in India.

Related: