background preloader

Religion

Facebook Twitter

Vad är religion? Gymnasielärare, bloggare, programledare. M nniskor och tro - Hur g r du n r du r god? I ditt ansikte : Magnus Betnér pratar om religion. Himmel och jord: Varför finns religion? - UR Skola. Språkutvecklande arbetssätt inom religionsämnet. Hej!

Språkutvecklande arbetssätt inom religionsämnet

Vi fortsätter med fler gästinlägg här på bloggen, inom ramen för språkutvecklande undervisning. I det här inlägget berättar min kollega Jenny Bergman om hur hon lägger upp undervisningen i religionsämnet. Ovan: Åsa Edenfeldt och Jenny Bergman (Fotograf: Eva Gyllberg) Religionskunskapen är ett ämne som ofta refereras till som ett “stoffämne”. Både Religionskunskap 1 och 2 är 50-poängskurser, och ändå brottas man som lärare med kunskapskrav i de olika momenten: världsreligionerna, etik, relationen mellan religion och vetenskap, samt en tydlig koppling till individens påverkan av olika livsåskådningar. Ett historisk perspektiv,ett samhälleligt nutida perspektiv och skillnader mellan Sverige och omvärlden,en jämförelse mellan världsreligionernas världssyn, människosyn och gudsuppfattning,samt en analys av hur religioner påverkar grupper, hela samhällen och enskilda individer.

Att synliggöra ämnets olika förmågor Att jobba med läsförståelse mot begreppsförståelse. Begreppsmaskin. Anita Goldman: Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kr... Anita Goldman om hur Humanisternas syn på religion blir extremistisk.

Anita Goldman: Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kr...

Att många är kränkta i detta land har vi uppmärksammat ett bra tag. Till de kränktas skara sällas nu för första gången en mycket stor grupp, nämligen rikets samtliga barn. ”Jag tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner. Uppgiften visar också att ländernas officiella religion inte alltid överensstämmer med invånarnas grad av religiositet.

Kristendomen och islam - intressant fakta om två världsreligioner

Bara för att ett land utåt sett visar upp en hög religionstillhörighet innebär detta inte alltid att invånarnas religiositet är lika hög. Genom uppgiften kommer eleverna också att få insyn i hur människor lever och påverkas av religionen i länder där religionen är en dominerande faktor. Här kommer eleverna att få ta del av statistik som bland annat visar hur människornas personliga frihet, läs- och skrivkunnighet, äktenskapsålder samt medellivslängd ser ut i länder präglade av religiöst inflytande. Eleverna ges på så vis möjlighet till reflektion och diskussion kring frågor som berör kopplingen mellan religion och människors inställningar till olika livsfrågor.

Antisemitism i Frankrike - Studio Ett. Digitalt rollspel i religionsundervisningen - SkolportenSkolporten.

Buddhism

"Sverige har världens mest avvikande folk" Religionskunskap 1 med Stina. Bibelkunskap - reflektion. Kunskapskrav religion 1. Judendom. Från Sverige till himlen. Etik. Awful Religious Stereotypes? Shattered. By Two Girls And One Absolutely Stunn... Around the World in 80 Faiths, Episode 1: "Australasia and the Pacific Ring o... Examinationer. History of Religion. Himmel och jord: Varför finns religion?

Islam

Kristendom. Religion och vetenskap. Around the World in 80 Faiths. Around the World in 80 Faiths was a British television series which was first broadcast by the BBC on 2 January 2009.

Around the World in 80 Faiths

The series was presented by Anglican vicar Pete Owen-Jones, who was researching the various faiths from around the world.[1][2] There was also a book planned to accompany the series, written by Owen-Jones and published by BBC Books, but the book is not published.[3][4] Episodes[edit] The series was presented in eight episodes with the last one airing on 20 February 2009: Påven: Homosexuella ska inte diskrimineras - Dagen. På flyget hem från de katolska Världsungdomsdagarna i Rio de Janeiro gav påven Franciskus en presskonferens för de medföljande journalisterna.

Påven: Homosexuella ska inte diskrimineras - Dagen

Han svarade öppet på en mängd olika frågor, bland annat om homosexualitet och de rykten som förekommit om en homosexuell lobby i Vatikanen. Angående lobbyn sa han att han inte mött någon i Vatikanen som hade ”homosexuell” skrivet på sitt identitetskort, men att det är fel att bedriva lobbyarbete inom kyrkan, oavsett vilken fråga det gäller. Han avvisade samtidigt fördömanden av homosexuella: ”Om en homosexuell person ivrigt söker Gud, vem är jag att döma? Den katolska kyrkan lär att homosexuella personer inte ska diskrimineras, de ska känna sig välkomna.” Samtidigt fick han en fråga om varför han inte uttalat sig om abort och samkönade äktenskap under sin vistelse i Brasilien och svarade att där har kyrkan redan gjort sin ställning klar och tydlig. Ser ingen förändring. Många judar flyttar från Malmö till Stockholm - Dagen. Enligt en genomgång i Sydsvenskan har antalet polisanmälningar om hatbrott med antisemitiska motiv nästan tredubblats i Malmö i fjol och i år, jämfört med 2010 och 2011.

Många judar flyttar från Malmö till Stockholm - Dagen

Detta upprör Lena Posner-Körösi, som menar att stadens politiska ledning varit alltför undfallande när man fått kännedom om trakasserierna. – Ilmar Reepalu, det dåvarande kommunalrådet, var inte den som satte ner foten. I stället gjorde han uttalanden som hade motsatt effekt när han antydde att man som utsatt grupp får skylla sig själv, säger hon till Dagen. Hon menar att muslimska grupper i staden ofta ligger bakom och att deras syn på Israel-Palestinakonflikten underblåser trakasserierna. – I Malmö bor mellan 20 och 25 procent muslimer, och många av dessa tar med sig Mellanösternkonflikten till Sverige och kan inte hålla isär svenska judar och israeler, säger hon.

Malmös judiska liv tynar bort. ”We are one”, står det på Eurovision Song Contest-bussarna som nu kör runt i Malmö.

Malmös judiska liv tynar bort

Den gamla industristaden har blivit en internationell smältdegel, full av framtidstro. Samtidigt lämnar judiska familjer staden. Den muslimska slöjan - frihet eller förtryck? - Människor och tro.