background preloader

Religion

Facebook Twitter

Flipp om Kristendomen. The Rainbow Bridge. Regnbågslandet - www.kolbackens.se. Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift. I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna.

Världsreligionerna del 2: På väg från tal till skrift

Där finns en mer ingående LPP för lärare och här kommer ni få ta del av en mer lättläst LPP ämnad för elever och föräldrar. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Vi tittade också på en inspirerande film. Mer om det kan du läsa här. Nu senast genomförde jag den andra delen av min planerade lektion 1: Ett litet experiment med eleverna. Fas 1: Eleverna fick sitta i smågrupper och varje grupp fick ett kuvert med några bilder i som berättade om kristendomens, judendomens och islams symboler, platser för religionsutövning, religiösa ledare och heliga skrifter. Fas 2: När sorteringsövningen var klar fick eleverna lyssna till en faktatext från vår PULS So-bok, som handlar om olika religioner (finns även att ladda ner från En läsande klass).

SÅ stolt fröken fick en liten tår i ögonvrån. Slöjan har en lång historia i Sverige. Gifta svenska kvinnor dolde i regel sitt hår fram till för drygt 100 år sedan, sedan släpptes det fram bit för bit.

Slöjan har en lång historia i Sverige

Denna historia har länge varit ganska okänd, men en ny doktorsavhandling har nu frilagt utvecklingen där kvinnorna började visa alltmer av sitt hår i takt med sekulariseringen och uppluckringen av gamla normer. Synen på kvinnans hår går som så mycket annat inom kristendomen tillbaka till Paulus, inte till Jesus. I första Korintierbrevets elfte kapitel påtalar Paulus att ”en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Men när det nu är en skam för kvinnan att klippa eller att raka av håret måste hon ha någon huvudbonad.”

Vad är vad i kyrkan? - Svenska kyrkan - Kyrka och samhälle. Hans Rosling: Religion och småbarn. Historiebloggen. Historia Efter inlägget om Sodom och Gomorra har jag översköljts av frågor om andra bibliska fenomen.

Historiebloggen

Hur uppkommer historier som den att Jesus gick på vattnet? Hur dog egentligen Judas? Vad vet vi om Pontius Pilatus vidare öden? Skrev kung David verkligen psalmerna i Psaltaren? Har Mose existerat? Idag väljer jag att svara på den mest frekventa frågan – ”har Jesus funnits?” I vilket fall som helst: jag är historiker, och för mig handlar det om vanlig källkritik. Källorna om Jesus är ovanligt många, sett ur forntids- och antikhistoriskt perspektiv, och de ligger de omtalade händelser närmare i tiden än många andra antika och medeltida källor befinner sig i förhållande till sina händelser.

Jesus skall ha dött i början av 30-talet e.Kr. Om vi går över till beroendekriteriet finner vi betydande inbördes olikheter evangelierna emellan. Om vi fortsätter att granska källorna med avseende på tendens och beroende finner vi även omnämnanden av Jesus i icke-bibliska källor. Jesus berättar om kristendomen. Abrahams Barn Slakttradet 500kb. Lektion se 25348 Religion varen 2014 2. Världsreligionerna del 1. I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna.

Världsreligionerna del 1

I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Norrguppens tankarVet (spågumman): Gud, Jesus Världen Olika gudar Det finns olika religioner Kristendomen Kapell Kyrkan där man kan döpas Man kan gifta sig i kyrkan Begravas Be Man kan tro på olika Klocka Tända ljus Amen Önskar veta (frågeapan): Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga? Varför finns det olika religioner? När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Lärt oss (cowboyen) En religion är om när Gud skapade jorden.

Många kloka tankar blev det bara efter att ha tittat på en film! Insåg redan vid uppstart att jag inte kommer att följa min lektionsplanering till fullo. När Tor tar tillbaka sin stulna hammare (Historia) - Mellanstadiet. Religion och vetenskap. Högtider (Religion) - Mellanstadiet. Veckodagar (Religion) - Mellanstadiet. Kristendomens människosyn. Introduktion Hinduismen. Hinduism gudar. Hinduismens äldsta historia (Religion) Hinduism och synen på människan. Hemma Se flippenSammanfatta flippen med egna ord (skriv ner din sammanfattning och ta med till skolan) Använd begreppen nedan i din sammanfattning.

Hinduism och synen på människan

Skriv ner en fråga utifrån flippen och ta med tillbaka till skolan (en fråga du vill ha svar på, eller en fråga som du vill ”kolla” om dina kamrater kan svaret på) Begrepp från filmen: förgängligkretsloppgudomligademoniskakastsystemkontrastprimitivt Skolan Vi går gemensamt igenom begreppen och ni får möjlighet att dela med er av era sammanfattningar i helklass. Basgrupp Tillsammans i basgruppen ska ni: Titta på flippen nedanBeskriv de olika kasten – vilka är det som ingår i varje kast? Här får ni möjlighet att öva på er analysförmåga, begreppsförmåga och er kommunikativa förmåga Enskilt (Bedömningsuppgift) Läs texten om kastsystemet i Indien.

Alla människors lika värde? I första artikeln i FN:s lista över mänskliga rättigheter står det: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Använd dig av analysmodellen när du resonerar! Buddismens spridning till omvärlden (Religion) Asatron världsbild (Religion) Mellanstadiet. Fornlämningar - Religion (Mellanstadiet) Religion buddhism, hinduism. Islam. Judendom. Kristendomen.