background preloader

Religion

Facebook Twitter

Islam och livet efter detta. Det finns i alla fall ingenting som säger att det inte finns det. Och hur mycket än vetenskapsmän kommer att forska, kan de aldrig få svaret på dessa frågor. Men funderar man bara lite så är det inte så svårt att bli övertygad om att det verkligen finns en gud och att vi inte lever här bara för skojs skull. Det finns mycket som tyder på det, ta t.ex. människokroppen. Många gånger blir vi påminda om hur fantastiskt vi är uppbyggda och hur varje liten cell är betydelsefull och medverkar i denna fantastiska uppbyggnad. Detsamma gäller naturen, jorden och universum. Vetenskapsmän gör nya upptäckter varje dag. Enligt islam, liksom inom så många andra religioner, ska Domens dag komma, då solen slocknar och förlorar all sin energi. Vidare säger muslimer att livet på jorden endast är en förberedelse för det eviga livet efter döden. "Ända till döden nalkas någon av dem och han säger: Herre låt mig vända om, så att jag må handla rättskaffens i sådant som jag försummat!

Text: CHRISTIN DAHLGREN. Ickereligiösa livsåskådningar.

Etik och moral

Religion och vetenskap. E01 – Vad är religion | Det ska gudarna veta. Globensreligion.blogg.se - Kunskapsport för elever i Rel 1 och Rel A VT-13. Mikael Törnblom 2013-02-28 Introduktion Det finns olika syn på relationen mellan religion och vetenskap. Det förekommer en motsättning mellan religion och vetenskap från vissa håll i den aktuella samhällsdebatten, där det argumenteras om det ena är mer rimligt än det andra.

Men det förekommer även från andra håll argument som hävdar att en sådan motsättning inte är relevant, eftersom religion och vetenskap beskriver skilda områden av den verklighet vi upplever. I denna uppgift är det inte era ställningstaganden som är viktigast (även om de självklart kan vara viktiga för er), utan mer utvecklandet av en bredare förståelse för hur komplicerad relationen mellan religion och vetenskap faktiskt kan vara. Nedan finner ni exempel på olika utvalda livsåskådningar i personifierad form, användbara begrepp och annan fakta.

Ateisten - innebär att du inte tror på någon Gud, d.v.s. att du ”förnekar att det finns någon gud eller gudar. Kort om Darwin Kreationism Mysteriernas mysterium Tro och vetande Åk 3. Religionsfakta & tankar om tro. Religion och vetenskap Under 1800-talet la Darwin fram bevis om arterna och jordens uppkomst som stred mot den skapelseberättelse som dittills, enligt kyrkan, varit den enda sanningen. Fler bevis för evolutionsteorin uppkom och den kristna världsbilden var inte lika självklar längre. Hur skulle de nu förhålla sig till denna nya information? Först, vad är skillnaden mellan religion och vetenskap? För att något ska bevisas vetenskapligt så krävs det att bevisen är mycket tydliga. När man kollar detta så gör man det på två olika sätt: empirisk och kontrollerbar. Religion däremot bygger på upplevelser, tolkningar och heliga skrifter. En del troende tror på evolutionen men exempelvis att det var Gud som startade den. Islam och vetenskapen: Idag tror de flesta att det var västvärlden som startade upp vetenskapen i samband med renässansen, men det var faktiskt islam som la grunden till den.

Buddhism och vetenskapen: Hinduism och vetenskapen: Kristendom och vetenskapen: Judendom och vetenskapen: Humanistpodden » Podcast » Podtail. Humanisterna. Go PRO! Bildningsbyrån - feminist och troende: Kvinnan bakom gardinen - UR Skola. Katolska kyrkan - katolsk begravning. Sverige var katolskt från Ansgars dagar fram till Gustaf Vasas reformation på 1500-talet. Katolska kyrkan var förbjuden i Sverige till slutet av 1700-talet. Sedan 1951 åtnjuter katoliker full religionsfrihet i Sverige.

Katolska kyrkan i vårt land har drygt 100 000 registrerade medlemmar men det faktiska antalet katoliker torde vara ungefär det dubbla, inte minst till följd av invandring från Mellanöstern (orientaliska katoliker, kaldéer, etc). En katolsk begravning kan förrättas av en präst eller en diakon, i en kyrka (som inte behöver vara katolsk) eller i ett begravningskapell. Den hålls antingen som en ”Ordets gudstjänst”, centrerad kring läsningar ur Bibeln, psalmsång, griftetal och förböner för den avlidne.

Den kan också hållas i högtidligare form med mässa, dvs. en nattvardsgudstjänst som avslutas med begravningens böner och riter. . • Rökelse vanligt • Vanligen många begravningsgäster • Kremation tillåten men jordbegravning rekommenderas • Man följer i övrigt svenska begravningsseder. Islam - muslimsk begravning. Den tredje monoteistiska världsreligionen som jämte judendomen och kristendomen har sina rötter i Gamla testamentet. Grundtanken i Islam är att Gud är alltings skapare och domare. Hans vilja har blivit känd genom profeterna: Abraham, Moses, Jesus och Muhammed.

Enligt Muhammed har budskapet förvanskats i kristendomen och judendomen. Muhammed har förmedlat Guds vilja i Koranen. Allt är förutbestämt av Gud – Allah. Muslimer kommer från olika länder, har skilda språk och olika kulturbakgrund. Begravningen sker efter middagsbönen. Graven skall markeras med en enkel gravmarkör som visar var gravens huvud respektive fotändan finns. . • Tvagningsceremoni• Ansikte mot Mekka• Gravsättning inom 24 – 48 timmar• Gravsättning kan förekomma utan kista• Kremation ej tillåten• Ceremoni vid graven• Krav på egna gravplatser

Döden i bild | morelli.se. Me & Dad. Foto: Briony Campbell Fiktionen svämmar över av dem, de är en knapptryckning bort på våra mobiler. De kan väcka avsky eller skänka oss frid. Vi har undersökt fotografiska bilder av döda. När min far precis hade dött på sjukhemmet i Täby 2009 tog jag en bild av honom med min mobil. Bilder av döda människor kan skänka oss frid och de kan skaka om oss i vårt innersta. När den fotografiska tekniken uppfanns och spreds i mitten av 1800-talet levde de flesta i vår del av världen fortfarande i bondesamhällen. Familjeporträtt från 1800-talet. Att porträttera vuxna och även barn som dog var vanligt. I doktorsavhandlingen ”Döden, kroppen och moderniteten” har idéhistorikern (och numera chefen för enheten för medicinens historia och kulturarv på Karolinska Institutet) Eva Åhrén undersökt hur vårt sätt att handskas med döden förändrades under den period då den svenska bondbyn ersattes av det moderna folkhemmet.

. – Traditionen att porträttera döda hade funnits länge. Foto: Nilüfer Demir. Religion. Brainwashed by the Westboro Baptist Church. Studi. Läromedel - NE. Greven och grevinnan - Metodbanken. Planering religionskunskap 1. Religionskunskap 1 med Stina. Under samma himmel - Uppgifter och diskussionsfrågor B3.3. Posted in B3.3 Kristna - Uppgifter och diskussionsfrågor Diskutera frågan vad som bör vara ett rimligt villkor för att sägas vara kristen. Kan andra människor alls avgöra om en person är kristen eller inte? Jämför med vem som är jude! Boken tar upp några kulturella uttryck för att Sverige sedan gammalt varit en kristen nation. Försök att finna flera vardagliga anknytningar till en kristen kultur: - Om du firar jul, hur ser julfirandet ut hos dig eller dina vänner?

Gör dig förtrogen med hur Bibeln är utformad. Läs berättelserna Den barmhärtige samariern och Den förlorade sonen i Lukasevangeliet. Enligt Nya testamentets berättelser menar Jesus att man alltid måste förlåta andra människor (se exempelvis Matt. 18:21-35). Läs några nummer av kristna tidningar för att se vilka frågor som tycks vara aktuella, t.ex. Undersök vilka olika kristna kyrkor som finns på din ort. Vilka uttryck för kristen kultur har du mött i det svenska samhället? Döden genom tiderna. För mindre än hundra år sedan var det fortfarande vanligt att de efterlevande lät fotografera en död anhörig för familjealbumet. Människor avled oftast hemma och kroppen kunde behållas i bostaden i dagar, eller till och med veckor. I dag åker de flesta svenskar till sjukhus för att dö. Kroppen förs snabbt bort och att låta fotografera en död är för de flesta otänkbart. Men kanske kommer bruket tillbaka? Trots att vi omges av bilder av döden, inte minst via medierna, håller vi den på ett privat plan ofta ifrån oss – så länge det går.

Kerstin Smeds, en av producenterna bakom Historiska museets nya utställning ”Memento Mori – kom ihåg att dö,” säger att hon vill utmana och avdramatisera samtidens instrumentella syn på döden. Att ta ett tematiskt helhetsgrepp på livets slut ser både hon och Historiska museets chef Kristian Berg som en följdriktig konsekvens av museets beslut att i framtida utställningsverksamhet »ge historiska perspektiv på mänskliga frågor». av döden». Anna Larsdotter. TEODICÉPROBLEMET. Bibelfrågan: Frågor och svar I stället för att se ondskan och lidandet som bevis för att det inte finns någon Gud, är det dags att vi inser att just det faktum att våra handlingar får de konsekvenser de får, visar att det finns en Gud, som är ordningens Gud och inte oordningens.

Fråga: Nu har jag suttit på religionslektionerna och försökt komma på ett vettigt svar på teodicéproblemet. Varför finns det ondska och lidande i världen när Gud är så allsmäktig? Jag vill inte höra något om att Gud skapade världen till människorna att hushålla med. Teodicéproblemet - hur man ska kunna förena tanken på en allsmäktig och god Gud med lidandet och ondskan i världen - är något som människor har grubblat över i århundraden, ja årtusenden...

Hur kan en Gud, en god och kärleksfull Gud, skapa en värld som är så full av ondska och lidande, så full av olyckor, våld, krig, hat och tragik som vår - en värld där miljoner människor lever i ett dagligt, ständigt helvete? En robot utan vilja kan inte älska. Alla avsnitt - Teologiska rummet. PodOmatic | Best Free Podcasts. Kristendom-Islam-Intressant-fakta-v.1.01.pdf.

Tema: Förbjudna texter

SELMA, Malmö skolor. Religion - Top Documentary Films. Samtal med Dalai Lama. Om cookies på våra tjänster SVT sparar viss data för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda SVT:s tjänster godkänner du detta. Om cookies och personuppgifter Använd den här videon Kopiera och klistra in koden nedan för att visa videon på din hemsida Visningen stoppad på grund av inaktivitet Samtal med Dalai Lama Sändningen startar om: Timmar Minuter Sekunder Den tibetanske buddhismens ledare, den fjortonde Dalai Lama, besökte Sverige 1989. Producent: Peter Lundberg Titel: Samtal med Dalai Lama Genre: Religion År: Medverk­ande: Dalai Lama, Peter Lundberg Övrigt: Buddhism, Livsåskådning Läs mer Dela innehållet på Facebook, Twitter eller Google Plus Rättigheter Kan endast ses i Sverige Om rättigheter på svt.se Fler program inom Religion Gudstjänst Mångfaldsmässa i Kista Visa mer information Purim - en judisk högtid Fredagsbön från moskén i Malmö Kärlekens törst - en mässa med Eldkvarn Visa alla program inom Religion Visa alla Fler program från 1989 Taube håller hov - Säsong 1 Avsnitt 2 av 3: Det är nu.

Riter | Livets Steg. SO-rummet | Inspiration och kunskap för SO-intresserade. Religionskunskap 1 S:t Petri skola våren 2014: Tema individ - hur människosyn påverkas av religionsitet. Sobloggalfa. Länkskafferiet - Sökresultat. Bildbruk och bildförbud i islam - Humanistportalen.

Figur 1. Profeten Muhammed på berget Hira. Ottomanskt miniatyrmåleri från ca. 1595 ur Siyer-i Nebi, Topkapı Sarayı Müzesi, Istanbul. Publiceringen av Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten och de efterföljande konflikterna har väckt många frågor om islam, bildbruk och bildförbud. Ett försök att teckna några svar för oss tillbaka till islams tidiga historia, synen på uppenbarelsen och karaktären av dess heliga skrifter. Men det leder oss också in i globaliseringens tidevarv och frågor om vad dagens medieflöde och Internet betyder för muslimsk idéutveckling, nytolkning, spridning och tillgänglighet.

Den danska karikatyrkrisen är inte endast en nationell angelägenhet; den kan användas som en prisma för att få perspektiv på diskussioner som hävdar att det är religioner, kulturer eller civilisationer som kolliderar med varandra. I alla tider har människor skapat bilder, tecken och symboler. Www.religionsfroknarna.se. Jesus Camp. The feverish spectacle of a summer camp for evangelical Christian kids is the focus of Jesus Camp, a fascinating if sometimes alarming documentary. (Shortly after its release, the movie gained a new notoriety when Ted Haggard, president of the National Association of Evangelicals, who appears near the end of the film, resigned his post amid a male prostitute's allegations of drug use and sexual misconduct.)

For most of the film, we follow a charismatic teacher, Becky Fischer, as she trains young soldiers in "God's Army" at a camp in North Dakota. Some of the kids emerge as likable and bright, and eager to continue their work as pint-sized preachers; elsewhere, the visions of children speaking in tongues and falling to the floor in ecstasy are more troubling. Even more arresting is the vision of a generation of children home-schooled to believe that the Bible is science, or Fischer's certainty that America's flawed system of democracy will someday be replaced by a theocracy.

What is Christianity? Judiska Församlingen i Malmö. 3c5984dc.pdf. Startsida. Föreningen Lärare i Religionskunskap. Studiebesök. World Religions: Buddhism. Judiska Församlingen i Malmö. Multireligiösa guider | Gud har 99 namn. Sensus studieförbund har utbildat ett antal multireligiösa guider i Sverige. Det är unga personer med ett brinnande intresse för religion. Många har själva sin hemvist i någon religion och flera är utbildade religionsvetare.

De flesta har jobbat med utställningen Gud har 99 namn som startade sin turné i Stockholm år 2000 och fanns i Göteborg mellan 2004 och 2011. Den multireligiösa resväskan Guidernas främsta verktyg för att kunna presentera religionerna på ett handgripligt sätt är den multireligiösa resväskan. Resväskan innehåller föremål från sex världsreligioner och med dess hjälp väcker guiden nyfikenhet och ökar kunskapen om människors tro och traditioner. Den ambulerande utställningen Gud har 99 namn Förutom den multireligiösa resväskan finns också en ambulerande utställning som går att hyra genom Sensus studieförbund.