background preloader

Kristendomens människosyn

Kristendomens människosyn
Related:  ReligionReligion

Slöjan har en lång historia i Sverige | Under strecket | SvD Gifta svenska kvinnor dolde i regel sitt hår fram till för drygt 100 år sedan, sedan släpptes det fram bit för bit. Denna historia har länge varit ganska okänd, men en ny doktorsavhandling har nu frilagt utvecklingen där kvinnorna började visa alltmer av sitt hår i takt med sekulariseringen och uppluckringen av gamla normer. Synen på kvinnans hår går som så mycket annat inom kristendomen tillbaka till Paulus, inte till Jesus. I första Korintierbrevets elfte kapitel påtalar Paulus att ”en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad. Det är samma sak som om hon hade rakat av sig håret, för om en kvinna uppträder barhuvad kan hon lika gärna ha håret avklippt. Paulus förkunnade även att män kunde be barhuvade, vilket var ett tydligt brott mot judisk tradition, och ännu en signal om att han höll på att förvandla en judisk sekt till en ny religion med universella anspråk. Men Paulus påbud om kvinnas hår formades inte i ett vakuum. Så vad är lärdomen?

Kristendomen | Religionskunskap Som vi sett fanns ursprungligen bara en kyrka, den katolska kyrkan, men sedan dess har ytterligare två huvudriktningar tillkommit inom kristendomen - de ortodoxa kyrkorna och de protestantiska kyrkorna. De ortodoxa kyrkorna: Ortodoxa kyrkan har ingen gemensam ledare eller organisation. Därför har varje ortodoxt land sin egen kyrka. Tillsammans har de ortodoxa kyrkorna mellan 150 och 200 miljoner anhängare. De största ortodoxa kyrkorna finns i östra Europa, exempelvis Grekland. Varje kyrka är självständig, men patriarken i Konstantinopel (Istanbul) är den främste av de olika kyrkornas ledare. I Sverige finns det cirka 100 000 medlemmar i den ortodoxa kyrkan. Den katolska kyrkan: Det finns omkring 1,2 miljarder katoliker runt om i världen. Mer än hälften av alla katoliker lever i Latinamerika. Ordet katolsk betyder allomfattande eller allmän. Påven är biskop av Rom och samtidigt kyrkans överhuvud. Inom katolicismen betraktas påven som Jesu ställföreträdare på jorden. De protestantiska kyrkorna:

Religion och medkänsla: Karen Armstrong om världsreligionerna Medkänsla är kärnan i alla världsreligionerna. Det säger författaren Karen Armstrong. I sju år levde hon som nunna. 24 år gammal lämnade hon klosterlivet och klev ut i samhället utanför. Idag räknas hon till världens viktigaste religionshistoriker. Karen Armstrong pendlar i sina resonemang fram och tillbaka mellan de olika religiösa tänkarna. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Fanns Jesus? | Historiebloggen | SvD Historia Efter inlägget om Sodom och Gomorra har jag översköljts av frågor om andra bibliska fenomen. Hur uppkommer historier som den att Jesus gick på vattnet? Hur dog egentligen Judas? Vad vet vi om Pontius Pilatus vidare öden? Skrev kung David verkligen psalmerna i Psaltaren? Har Mose existerat? Idag väljer jag att svara på den mest frekventa frågan – ”har Jesus funnits?” I vilket fall som helst: jag är historiker, och för mig handlar det om vanlig källkritik. Källorna om Jesus är ovanligt många, sett ur forntids- och antikhistoriskt perspektiv, och de ligger de omtalade händelser närmare i tiden än många andra antika och medeltida källor befinner sig i förhållande till sina händelser. Jesus skall ha dött i början av 30-talet e.Kr. Om vi går över till beroendekriteriet finner vi betydande inbördes olikheter evangelierna emellan. Om vi fortsätter att granska källorna med avseende på tendens och beroende finner vi även omnämnanden av Jesus i icke-bibliska källor.

Kristendomens grunder ovh riktningar Dokumentärer och film För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Guru lurifax Regissören Vikram Gandhi växte upp i Indien med hinduismens religiösa ritualer, men började ifrågasätta guruernas motiv och andliga krafter. Behöver människan andliga ledare? Eller kan alla bli sin egen guru? Vikram Gandhi bestämmer sig för att göra ett experiment. Han ikläder sig rollen som gurun Kumaré, börjar undervisa i yoga och skapar en egen meditation. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac. Världsreligionerna del 1 I ett tidigare inlägg har jag delgett min planering kring Världsreligionerna. I förra veckan inledde vi vårt nya tema i SO. Vi fyllde i en VÖL-tabell utifrån vad eleverna vet om ämnet och vilka frågor de har. Norrguppens tankarVet (spågumman): Gud, Jesus Världen Olika gudar Det finns olika religioner Kristendomen Kapell Kyrkan där man kan döpas Man kan gifta sig i kyrkan Begravas Be Man kan tro på olika Klocka Tända ljus Amen Önskar veta (frågeapan): Varför pratar prästen tråkiga saker fast egentligen viktiga? När vi hade fyllt i Vet och Önskar veta-staplarna tittade vi på en film som heter Religionskunskap för barn. Lärt oss (cowboyen) En religion är om när Gud skapade jorden. Många kloka tankar blev det bara efter att ha tittat på en film! Insåg redan vid uppstart att jag inte kommer att följa min lektionsplanering till fullo.

Se Kristendomens historia i SVT Play Professor Diarmaid MacCulloch vägleder oss i denna prisbelönta BBC-serie genom kristendomens historia. Första avsnittet tar avstamp i frågan om kristendomen verkligen uppstod i och med att aposteln Paulus reste till Rom från Jerusalem för att förkunna Jesu lära. Enligt MacCulloch pekar mycket på att kristendomens ursprung snarare låg mycket längre österut och att dess högsäte kan ha funnits i Bagdad i stället för i Rom. Se Kristendomens historia 7.8/1054 votes Populära program inom kategori Dokumentärfilm

Nyandlighet är nya religionen | Trend | Wendela Gud är ute. Men populärreligionen växer. Healing, yoga och kristallterapi har till och med letat sig in på vårdcentraler och skolor. – Yoga! Det har väl inte ett dugg med religion att göra? utbrister du. Just den reaktionen är ett tecken på hur nyandligheten har blivit så accepterad att vi inte längre förknippar den med övernaturliga tankar. Läkare kan rekommendera yoga, visserligen i medicinsk förpackning men förmodligen utan en tanke på att det har sina rötter i hinduismen. När du går till frissan eller massören får du inte längre bara en ny frisyr eller mjuka muskler, utan även lite new age i form av en snabbanalys av dina ”energier”. Och nyligen rapporterades att flera dagis och skolor i Oskarshamns kommun köpt in en antistresskurs där barnen gör heliga hälsningar och tar emot kraften från träden. ”Sipprar in överallt” – Idéer som för 15 år sedan var konstiga är i dag avdramatiserade och sipprar in överallt. Healing mot stress Men önskan om en högre mening finns kvar.

untitled KRISTEN OCH/ELLER RELIGIÖS? Bibelfrågan: Frågor och svar "Religiös" är samlingsbegreppet för alla som har en religion, medan "kristen" är beteckningen på en viss kategori bland dessa religiösa. Fråga: Vad är det för skillnad på att vara kristen och att vara religös? (K.G.) Alla människor som har någon form av religion - alla som har en "gudstro" eller tro på någon högre makt - är religiösa. Alla kristna är alltså religiösa (de har en religion, en trosåskådning, en tro på Gud och på att Jesus är Kristus. "Religiös" är följaktligen "samlingsbegreppet" för alla som har en religion, medan "kristen" är beteckningen på en viss kategori bland dessa religiösa. Thor-Leif Strindberg Läs även följande svar: Sök svar på fler frågor: Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail. Copyright © Bibelfrågan

Related: