background preloader

Religion

Facebook Twitter

Sundsvalls moské: Vi är inte intresserade av böneutrop – KD fiskar desperat efter röster. Därför är serien Skams skildring av tro helt unik - dagen.se. ”Berättelser har betydelse.

Därför är serien Skams skildring av tro helt unik - dagen.se

Mängden berättelser har betydelse. Berättelser har använts för att fördriva och för att skada. Men berättelser kan också användas för att berättiga och mänskliggöra”. Så säger den prisbelönta nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichie i sitt Ted-talk ”Faran med en enda berättelse” som har setts över tolv miljoner gånger. Hennes poäng med föredraget är att om det bara finns en enda berättelse om en person, ett folk eller ett land skapas skadliga stereotyper: Fråga Anders och Måns - Finns Gud? Vi på Saltkråkan - Avsnitt 1 av 13: En dag i juni. Terrorism handlar inte om religioner. En av fyra ifrågasätter evolutionen. Darwin levde på 1800-talet, i en tid när den allmänna uppfattningen var att allt levande skapats av Gud på det sätt som beskrevs i skapelseberättelsen.

En av fyra ifrågasätter evolutionen

Carl von Linné och hans samtida på 1700-talet hade utgått från att arterna varit konstanta sedan skapelsen. Men mot slutet av seklet började de första utvecklingsteorierna dyka upp – teorier som byggde på tanken att någon sorts inneboende kraft fick arterna att förändras. På 1830-talet tog Darwin intryck av Charles Lyells beskrivning av den geologiska utvecklingen. Han visade att jorden var hundratals gånger äldre än man hittills trott, och därmed fanns det plötsligt utrymme för tanken att allt levande mycket långsamt utvecklas.

Darwins stora verk, Om arternas uppkomst (1859) byggde på fyra huvudprinciper.1) en enorm överproduktion sker i naturen, med trängsel som följd2) i varje kull, i varje generation varierar avkomman. HANNE KJÖLLER: Det måste bli ett slut på detta evinnerliga tjatande om sjalar. Jag hade redan gymväska och matkasse på cykeln när jag passerade rammakaren.

HANNE KJÖLLER: Det måste bli ett slut på detta evinnerliga tjatande om sjalar

Men nog kunde jag ändå få med de tre tavlor som legat färdiginramade där nästan genant länge. Att hålla tavlorna på behörigt avstånd från ekrarna, tillsammans med övrig packning, krävde både koncentration och ansträngning. Men cykelbanan hem är tack och lov både bred och skralt trafikerad. Abortmotståndare är allt annat än ”för liv” Att abortmotståndare påstår sig vara pro-life – det vill säga ”för liv”- kunde inte vara mer missvisande, skriver Emma Frans.

Abortmotståndare är allt annat än ”för liv”

En av Donald Trumps första åtgärder som förenta staternas president var att stoppa ekonomiskt stöd till hjälporganisationer som verkar för legala aborter. Inför tv-kameror och lämpligt nog i sällskap av ett antal män skrev han under det beslut som motverkar kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp. Under decennier har vi sett att kvinnors rätt till abort ökat på global nivå. Abortmotståndare är allt annat än ”för liv” Gud hör bön - nu är det bevisat. Hylla Skam – men se till att leva som ni lär. Debattören: Liksom Isak har tusentals unga killar och tjejer en klump i magen varje dag.

Hylla Skam – men se till att leva som ni lär

Homosexuelle Johan fick inte sjunga på adventsgudstjänst. Bara ett par timmar innan Johan Mauritzson skulle sjunga på en adventskonsert i en pingstförsamling i Kalmar län blev han uppringd av församlingens pastor.

Homosexuelle Johan fick inte sjunga på adventsgudstjänst

Pastorn berättade enligt Johan att församlingen var tvungen att avboka hans medverkan, eftersom en medlem som är homofob skulle delta under kvällen. – Jag avbokades på grund av att jag är homosexuell, säger Johan Mauritzson till SVT. Hur reagerade du då? – Jag är luttrad, så det blev bara ett jaha. Många har hört av sig. Sexualmoralistiska budskap.

Jag trodde inte mina ögon då jag blev varse att tidningen Ottar publicerat en artikel med sexualmoralistiska budskap under täckmantel av så kallad antirasism och religionsfrihet.

Sexualmoralistiska budskap

Artikeln är Bilan Osmans Barns kroppar blir slagträn. Under hela mitt liv från tonåren fram till nu har jag arbetat med barns och kvinnors rättigheter. Under 1970-talet var kampen för kvinnors reproduktiva hälsa avgörande för både aborträtt och sexuell revolution. Hela tiden och långt tidigare var RFSU:s grundare Elise Ottesen-Jensen på barrikaderna. Hon skulle ha vänt sig i sin grav om hon visste att försvarare av religiös symbolik som hijab, med syfte att sexualisera barn (flickor), var artikelförfattare i hennes medlemstidning. "Star wars" nekas status som religion. Islam behöver fler kvinnliga imamer. Debattören: De manliga mullornas tolkning kan leda till mer våld, fattigdom och utestängning Amina Wadud leder fredagsbönen i Oxford, England.

Islam behöver fler kvinnliga imamer

Frågan om kvinnliga imamer är kontroversiell – men dagens debattör menar att tiden är mogen.Foto: TT DEBATT. Varför är tanken på kvinnliga imamer som leder bön i församlingar bestående av både kvinnor och män så kontroversiell i många muslimska samhällen? När feministen och professorn Amina Wadud 2005 ledde fredagsbönen i en församling med både kvinnor och män i New York, måste jag erkänna att även jag kände mig obekväm. Extremism bekämpas genom att motverka hederskultur. Glöm inte bort de unga killar som tvingas vara sina systrars väktare.

Extremism bekämpas genom att motverka hederskultur.

"Får du ha vänner av motsatt kön?” Följande svarsalternativ är möjligt: Ja, alltid. Sällan. Ökat hedersförtryck i förorter. Mottagningen stöttar ungdomar som utsatts för hedersrelaterat förtryck och våld.

Ökat hedersförtryck i förorter

Muslimska mödrar – nu måste ni vakna. Debattören: Stå upp för våra barn och konfrontera hederskulturen Mitt mammahjärta blöder vid tanken på att unga flickor hotas och i värsta fall dödas av sina egna föräldrar, på grund av vem flickorna umgås med eller på grund av att de inte är oskulder när de gifter sig, skriver Azra Gilani som invandrade till Norge i början av 70-talet.

Bilden är ett montage.Foto: JAN TOMAS ESPEDAL och TT Hederskulturen gör att flickor lever under dödshot från sina egna föräldrar. Bröder upphöjs till att "ta hand om familjens heder", särskilt när det gäller flickor. Jag är första generationens invandrare och kom till Norge i början av 1970-talet från Pakistan. Islam behöver fler kvinnliga imamer. Jag vägrar inte prata om kultur. ”Vi måste våga tala mer om buddhismen” Det händer att män i min inkorg vill prata om våldtäkter och kultur. Och med kultur menar de nästan alltid religion. Och bara en religion. Så nu ska jag prata om våldtäkter och kultur. Och med kultur menar jag religion. Tydligen. Om en religion är en betydande faktor bakom sexuellt våld mot kvinnor borde man hitta en religiös tråd i statistiken när man tittar ut över världen. Gästinlägg: Språkutvecklande arbetssätt inom religionsämnet – Strategier för lärande. Jonas Gardell om homofobin i moskéerna.

I en undersökning publicerad 2013 av Pew research center i USA är Egypten ett av världens minst toleranta länder när det kommer till homosexualitet. Humanistbloggen: "Ateister har en bokstavstroende tolkning av religion" Nytänkare leder sharia mot samtiden. Det är rädslan och oviljan att bjuda ett resolut motstånd mot radikal islam som möjliggjort islamismens framfart i Frankrike. Den slutsatsen dras såväl i en ny rapport om läget i förortsskolorna som i aktuella böcker av flera olika muslimska intellektuella.

De gångna årens terrordåd har fått många i Frankrike att skriva om ­jihadismen och sambandet mellan islam och islamism. Åtskilliga av dessa böcker är verk av muslimer. Abdennour Bidars ”Lettre ouverte au monde musulman” (Brev till den muslimska världen), Malek Chebels ”Manifeste pour un islam des Lumières” (Manifest för en upplyst islam), ­Abdelwahab Meddebs ”La maladie de l’Islam” (Islams sjuka), Mohammed Arkouns ”Le réformisme musulman: Une histoire critique” (Den muslimska reformismen: En kritisk historia), Élisabeth Schemlas ”Islam, l’épreuve française” (Islam, Frankrike inför prövningen) är några av dem. Det går inte att tala islamistiska terrorister till rätta med genusteori. Scientismen tolererar bara sin egen tro. The conference 2015: Hjältar och terrorism.

Uk.businessinsider. Svenskar är mer religiösa än de tror.