background preloader

Christianity from Judaism to the Constantine: Crash Course World History #11

Christianity from Judaism to the Constantine: Crash Course World History #11

http://www.youtube.com/watch?v=TG55ErfdaeY

Related:  Religion

Creationism in school: Science quiz gets it totally wrong. This came out a while back, but I wanted to see if it could be verified before writing about it. Via Elise Andrew at “I F’ing Love Science” on Facebook, I see it has in fact been verified. According to Snopes.com, this is the first page of an actual “science” quiz given to fourth graders at a school in South Carolina. The Historical Horror of Childbirth Childbirth in much of human history has been a class act. The upper classes were encouraged to reproduce as much as possible, and a woman who was pregnant or recovering from childbirth took time to rest while servants took care of her and the child. The lower classes worked right up to and soon following birth, as they had to work to eat. The upper classes also had the latest medical knowledge at their fingertips, but this wasn't always such a good thing. Photograph from The Victoria and Albert Museum. Class distinctions in childbirth during the Renaissance were recorded.

Ann Heberlein: Det är knappast bara troende som är lättkränkta Timmarna efter terrorattentatet i Paris som kostade tolv människor livet fylldes flödet i sociala medier av frasen ”Je suis Charlie” (”Jag är Charlie”). Människor som, mig veterligen, aldrig har stuckit ut hakan, aldrig har riskerat något, inte tagit ställning, aldrig stört någon, knappt märkts, hävdar plötsligt att de är Charlie, identifierar sig med de satirtecknare som fallit offer för fanatiska islamister: som mördats för att de har provocerat. Jag är inte alls säker på att ”Je suis Charlie”. Och jag är verkligen inte säker på att alla ni som påstår er vara Charlie verkligen är Charlie. I alla fall inte om ni med det menar att ni är storsinta, toleranta och kompromisslösa försvarare av det fria ordet, människor som står över sådana låga känslor som kränkthet och hämndgirighet.

Historical and Traditional Birthing Positions Although most women envision birth in a semi-reclining or semi-sitting position these days, there are many other possible positions in which to give birth.However, it's always important to point out that there is no one "right" position for laboring or pushing out a baby. All positions have pros and cons. Care providers should encourage women to experiment with different positions and then trust that the woman's body will tell her the right position for her needs. Debatten om vetenskap och religion Darwins utvecklingslära innebar ett nytt sätt att se på naturen och den ledde till många diskussioner kring vetenskapliga, politiska och religiösa frågor. Debatten har ofta beskrivits som en hård kamp mellan vetenskap och religion. En närmare granskning visar att det fanns skarpa motsättningar men att det inte kan beskrivas som en kamp mellan vetenskap och kyrkan. Det fanns forskare som var väldigt kritiska mot evolutionsteorin (eller delar av den) och det fanns företrädare för kyrkan som försvarade den.

Thesis Statement - Write an Essay - Flocabulary ‪When you're writing an argumentative essay, you need a thesis. A thesis is only one complete sentence, but this one important sentence includes: 1. The topic 2. Your position on the topic 3. A short summary of the ways that you will support your position in the essay. Quite a lot for one sentence!

19 Pictures of Jesus doing Everyday Things This person always thought the Jesus pose to be funny, so he decided to photoshop Jesus doing everyday things. He had Jesus throw a baby in the air, working out, and “hanging out” with Taylor Swift. Just take a look what he did with the Jesus pose. Share these awesome photos with your friends and family. Source: We Know Memes Federal Indian Policy Timeline by carime koch on Prezi read Heiding, Fredrik Umberto Eco anser att fenomenet fotboll är en meningslös neuros som förlorat alla proportioner. För andra har fotbollen nästan blivit ett religionssurrogat. Under fotolls-VM kan det vara av intresse att reflektera över fotbollen och dess väsen. Fotboll har blivit världens i särklass mest populära idrott, både med avseende på antalet utövare och åskådare. Fotboll är det globala spelet, inte mindre än 204 medlemsländer ingår i det internationella fotbollsförbundet FIFA.

Related: