background preloader

Hinduism gudar

Hinduism gudar

Andra Moseboken – Bibeln Israeliterna förtrycks i Egypten 1 1Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj: 2Ruben, Simon, Levi och Juda; 3Isaskar, Sebulon och Benjamin; 4Dan och Naftali; Gad och Asher. 5De som härstammade från Jakob var sammanlagt sjuttio personer. 6Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. 7Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig, de växte till och blev så talrika att hela landet uppfylldes av dem. 8Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om Josef. 9Han sade till sitt folk: ”Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. 10Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu flera. Moses födelse 2 1En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, 2och hon blev havande och födde en son. 5Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Mose flyr till Midjan 16Prästen i Midjan hade sju döttrar. Den brinnande busken Mose återvänder till Egypten

Related: