background preloader

Religion

Facebook Twitter

”Vi måste våga tala mer om buddhismen” Det händer att män i min inkorg vill prata om våldtäkter och kultur.

”Vi måste våga tala mer om buddhismen”

Och med kultur menar de nästan alltid religion. Och bara en religion. Så nu ska jag prata om våldtäkter och kultur. Och med kultur menar jag religion. Recension: Med Gud på vår sida. Religion och våld genom historien - Karen Armstrong. Anna Sundberg blev jihadist på två veckor. Anna Sundberg växte upp i ett välmående villaområde i Halmstad på sjuttiotalet, i en borgerlig medelklass som inte stack ut.

Anna Sundberg blev jihadist på två veckor

Hon var litet vildare än sin storebror, gillade smink men tyckte inte om att vara söt och till lags. I tjugoårsåldern umgicks hon i kulturvänsterkretsar i Lund och läste religionshistoria på universitet. En sensommardag 1994 träffar hon en vacker muslimsk man från Algeriet. På en gräsmatta i Lund berättar han om andlighet. Efter det mötet går det väldigt snabbt för Anna Sundberg. Två veckor senare har de gift sig med varandra. Anita Goldman: Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kränks”? Anita Goldman om hur Humanisternas syn på religion blir extremistisk.

Anita Goldman: Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kränks”?

Att många är kränkta i detta land har vi uppmärksammat ett bra tag. Till de kränktas skara sällas nu för första gången en mycket stor grupp, nämligen rikets samtliga barn. ”Jag tycker att barn ska ges en rimlig möjlighet att själva komma fram till vad de tror på. Att stämpla barn med en viss livsåskådning är en kränkning av dem som individer. Religionsfriheten bör gälla alla, oavsett ålder”. Anita Goldman: Hur kan man påstå att ett barn som möter religion i hemmet ”kränks”? Kränker man barnen när man ger dem en religion? - P1-morgon.

Kurdish Feminists Tribune. Shia- & Sunni-konflikten i Mellanösterns krig – Syrien i fokus. Den muslimska världen med Mellanöstern, Arabiska halvön och Nordafrika har länge (alltid?)

Shia- & Sunni-konflikten i Mellanösterns krig – Syrien i fokus

Varit en instabil region och i modern tid har inget land haft någon demokratisk eller ekonomisk utveckling av västerländskt snitt. Undantagen är de rika Gulfstaterna som har byggt upp ett heltäckande välstånd men som i den politiska utvecklingen ligger lika långt efter som de övriga. Ett annat (halvt) undantag är Libanon som har lyckats åstadkomma någon form av haltande demokrati men som trots allt fortfarande lider av en hög grad av politisk instabilitet. Bristen på socioekonomisk utveckling har fött och närt social oro och väpnade konflikter i hela regionen medan kolonialhistorien och det kalla kriget finns där som viktiga historiska bakomliggande orsaker till varför det ser ut som det gör.

Invisible Atheists: The Spread of Disbelief in the Arab World. Last December, Dar Al Ifta, a venerable Cairo-based institution charged with issuing Islamic edicts, cited an obscure poll according to which the exact number of Egyptian atheists was 866.

Invisible Atheists: The Spread of Disbelief in the Arab World

Slöjan har en lång historia i Sverige. Gifta svenska kvinnor dolde i regel sitt hår fram till för drygt 100 år sedan, sedan släpptes det fram bit för bit.

Slöjan har en lång historia i Sverige

Denna historia har länge varit ganska okänd, men en ny doktorsavhandling har nu frilagt utvecklingen där kvinnorna började visa alltmer av sitt hår i takt med sekulariseringen och uppluckringen av gamla normer. Synen på kvinnans hår går som så mycket annat inom kristendomen tillbaka till Paulus, inte till Jesus. Bibeln är tydlig om skaldjursätande. Tidningen Dagen har genom ledarskribenten Joel Halldorf velat skapa en debatt om homosexfrågans relevans. 22 st pingstledare gick då ut med pondus och förklarade i en insändare hur Bibeln är tydlig med att ingen som utövar homosexualitet får ta del av Guds rike.

Bibeln är tydlig om skaldjursätande

Jag lyfter på hatten för att de står upp för Guds ord och hur de i sin kärleksfullhet talar om att de som lever ut en samkönade ”kärlek” kommer att brinna i helvetet. Och precis som Bibeln tydligt säger att homosex är en vederstyggelse (3 Mos 18:22) så säger oss Guds ord att skaldjursätande är en vederstyggelse (3 Mos 11:10). Studie om tro och intelligens. Religiösa människor är mindre intelligenta än icke-troende.

Studie om tro och intelligens

Uppgiften framförs i en ny genomgång av 63 vetenskapliga studier, den första i sitt slag. Undersökningen har letts av professor Miron Zuckerman vid universitetet i Rochester, USA, och publicerades nyligen i Personality and Social Psychology Review. Forskarteamet analyserade 63 vetenskapliga studier, från 1920-talet till 2012, och fann ett ”tillförlitligt negativt samband mellan intelligens och religiositet” i 53 av studierna, rapporterar tidningen The Independent. En av studierna som granskades var en analys av trosuppfattning hos 1.500 personer med hög IQ (över 135). Studien startade 1921, när personerna var barn, och pågår än i dag.

Den nya genomgången visade vidare att ju högre intelligens ett barn har, desto sannolikare är det att barnet vänder religion ryggen, redan i tidig ålder. Bibeln tydlig om homosexualitet - dagen.se. Kvinna, muslim, feminist – och fri. Det är den internationella kvinnodagen 2015 och med all rätt det årliga massmediala informationsflödet om kvinnan och hennes rättigheter (eller snarare avsaknaden av de).

Kvinna, muslim, feminist – och fri

Det tomrum som däremot varje år uppstår, och som vi nu tänker fylla är kopplingen kvinna, muslim och feminist. Ja, du läste rätt. Vi vill på 8 mars snacka om tröttheten över att hela tiden finna sig själv i ställföreträdande kontexter. Och om tröttheten över de intensivt religionskritiska kvinnorna, oftast själva med rötter från muslimska länder, föra problematiserande teser över våra huvuden. Och besvikelsen över vita feministers tystnad över de dagliga trakasserier och våld mot den beslöjade muslimska kvinnans kropp i dag.

Vi är döttrar till dessa slöjbärande kvinnor, vi är konvertiter, vi är sekulära, vi är religiösa. Avskaffa lagen om religionsfrihet.