background preloader

Massmedia

Facebook Twitter

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang? Hur är man källkritisk?

Hur kan jag ge stöd i undervisningen för källkritiskt resonemang?

Hur kan du få elever att träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan eleven visa att de kan använda de källor som de valt ut? Hur för man egentligen ett resonemang? För att få några svar kan du läsa detta inlägg då jag just avslutat en planering (som du hittar sist i inlägget) i området i svenska som bl a utgår från följande kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. (Svenska/Sva åk9, Lgr11) Samma kunskapskrav återfinns i en rad andra ämnen så ta gärna del av stödfraserna och arbeta om utifrån hur resonemanget ska ske i ditt ämne.

Planeringen utgår från att ge eleverna stöd När jag nu fick nya sjuor var nivån på förkunskaperna väldigt ojämn då de kommer från fem olika avlämnade skolor. Jag fattar inte! Bedömningsaspekterna Dessa aspekter är de som utgör bedömningen i ett resonemang. Att ge stöd Knep för att googla bättre gjord i Canva PS! L%C3%A4rarhandledninga 8sidor aug2016. Är det sant?: Källkritik - UR Skola.

Säker på nätet. Som mediepedagog på Brunns skola i Värmdö kommun så har jag sammanställt olika resurser som finns om säkerhet på nätet.

Säker på nätet

Jag har fördelat de olika resurserna på olika åldersgrupper och gjort elevuppgifter till. Jag hoppas att du hittar något som du kan ha användning av. Har du frågor eller hittar felaktigheter så kontakta mig cecilia.backstrom@brunnsskola.se. Samhället står inför stora förändringar och den nya informationstekniken påverkar alla på många olika sätt.

Vi får ett mer komplicerat och informationsrikt samhälle där tekniken ger skolan helt nya möjligheter till omedelbar kommunikation med andra människor och som arbetsredskap för informationsinhämtning, bearbetning och presentation av information. På Brunns skola vill vi starta eller fördjupa en diskussion om hur skolan ska förhålla sig till den information som samhället förmedlar i olika medier. För ett säkrare internet så krävs att vi i skolan arbetar aktivt med att möta barnen i sin vardag. Medier – en introduktion. Ett längre och omfattande projekt om medier har precis inletts för Gäddans tre åttor med en introduktionsdag.

Medier – en introduktion

Sex lärare (tre i svenska och tre i SO – två lärare/station) ansvarade för 1,5 timmars berättande, övningar, reflektioner och skrivande på totalt tre lektionspass om delarna nyhetsvärdering, källkritik och medievanor. En kort introduktion om medier fick inleda dagen. På Tomas och mitt pass fick alla elever fundera på sina egna medievanor. Syftet med de inledande övningarna var att eleverna skulle bli medvetna om hur ofta, hur och i vilket syfte de använder medier (utan att vi lärare la någon värdering i det).

Några av frågorna syns i enkäten…. scrolla! Dygnet har 24 h. Sociala medier under skoltid Eleverna fick tänka enskilt, resonera parvis och till sist skriva några reflekterande tankar om: Hur förhåller du dig till sociala medier under skoltid? Kollegialt lärande. Så här gör du en egen viralgranskning – steg för steg. Grundprincipen är att vara kritisk mot allt du läser och kollar på.

Så här gör du en egen viralgranskning – steg för steg

Även pålitliga källor kan ha fel och det finns gott om människor som vill luras på nätet. Så här gör du en viralgranskning. Facebook. En kompis har delat en för dig främmande persons Facebook-inlägg med hundratals delningar – du undrar om det är sant: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ►LÄS MER: Så känner du igen Twitter-trollen – fyra enkla steg ►LÄS MER: Åtta tweets som visar varför du inte ska lita på historiebildskonton Twitter. 1. 2. 3. Här är Storken – Jakob, 20, lurade hela Sverige. På kort tid fick en ung man Sverige att koka med sina absurda låtsasnyheter och debattartiklar från ”arga extremfeminister”.

Här är Storken – Jakob, 20, lurade hela Sverige

Hans motiv? Kicken och klicken. – Det är otroligt roligt när något man skrivit ihop på en timme diskuteras av halva Sverige, och till och med kommenteras av politiker, säger Jakob till Viralgranskaren. ►LÄS MER: Nej, Gudrun Schyman vill inte förbjuda skägg Han förstår de som går på fejkartiklarna, men vissa upprörda kommentarer får även honom att häpna. – Svenska folket är väldigt dåligt på källkritik. Jakob är 20 år och bor i en mellanstor svensk stad. . – Efteråt kände jag mig väldigt tom – jag hade ingen att lura längre. Satirsidan Storkens nyheter är ett välkänt fenomen för Viralgranskarens läsare. . – Gudrun-artikeln var den största nyheten för Storken ever, konstaterar Jakob. ”Nu har hon gått för långt!!”

►LÄS MER: Nej, Kalle Anka kommer inte att sluta sändas på julafton Varför gör du det här? Mycket av materialet handlar om rasism och feminism. . – Av ekonomiska skäl. Lektionsforslag-o-samtalsguide_skolkampanj-Surfa-Lugnt_natrespekt_Safer-Internet-Day-2015.pptx. 1294275_283-294.pdf.