background preloader

Kortfilmsklubben - engelska: First day

Kortfilmsklubben - engelska: First day
Related:  watchShort films

197 Educational YouTube Channels You Should Know About 197 Educational YouTube Channels You Should Know About If you don’t have a YouTube channel as an education provider, there’s a good chance you’re behind the times. Nearly every major educational institution in the world now hosts its own collection of videos featuring news, lectures, tutorials, and open courseware. Just as many individuals have their own channel, curating their expertise in a series of broadcasted lessons. These channels allow instructors to share information and blend media in unprecedented and exciting new ways. Because we can now sift through thousands of resources while navigating a single repository, the potential for inspiration and growth in the field of education has reached a new height. Here are the top channels worth following based on views, subscriptions, and quality of content: General YouTube EDU: Launched in 2009, Youtube EDU centralizes content from over 100 universities and colleges, providing access to lectures, research, and campus tours. Mathematics

Short Films | The Best Short Movies ESL Teaching Videos Google + Students really enjoy watching movies and TV for a variety of reasons. For one, they get exposure to natural language in a non-threatening setting. Secondly, movies and video provide common ground to students of any international background. Below you'll find both general teaching resources as well as fully-developed lessons on various films and videos. Ideas for Using Movie Previews Rent any video, and you're bound to get at least three or four previews before the feature film. Movie Lessons Each movie featured in this section includes both classroom worksheets and links to specific materials about the movie. VertigoAlfred Hitchcock's 1958 suspense classic. Bonnie and ClydeArthur Penn Warren's 1967 masterpiece.Classroom handouts for this movie include: For plot summaries, reviews, images and more great material to use with this movie, visit the International Movie Database's page on Bonnie and Clyde. All the President's MenAlan J. Video Lessons East of Krakatoa Classroom Handouts

How can film help you teach or learn English? | British Council What can film and video add to the learning experience? Kieran Donaghy, who won the British Council’s TeachingEnglish blog award tells us why film is such a good resource and recommends some useful websites, in one of our top five articles of all time, illustrated by artist Jamie Johnson. Language teachers have been using films in their classes for decades, and there are a number of reasons why film is an excellent teaching and learning tool. Learning from films is motivating and enjoyable Motivation is one of the most important factors in determining successful second-language acquisition. Film provides authentic and varied language Another benefit of using film is that it provides a source of authentic and varied language. Film gives a visual context The visuality of film makes it an invaluable language teaching tool, enabling learners to understand more by interpreting the language in a full visual context. Variety and flexibility Lesson plans Allat C Lessonstream Viral ELT Film English

Skolforum 2013: Reflekterande läsning och skrivande på bloggen Sofia Malmberg, bibliotekarie på Adolf Fredriks musikklasser, berättar om boksamtal med elever utifrån reflekterande frågor om moral, etik och vänskap. Och hur man på sä sätt försöker engagera och intressera barnen för läsning. Inspelat 29 oktober 2013 på Stockholmsmässan. Arrangör: Skolforum. Här kan du skapa egna klipp ur programmet Hjälp Stäng 1. Se en film om hur man skapar klipp. DelaKopiera länken genom att trycka ctrl+C på PC eller cmd+C på Mac.

Touching the void Extr@ – Learn English with videos A cool TV series, a funny sitcom, and an English course, all wrapped in one single package to make Extr@, the perfect way of learning natural English having fun.SEE THE OTHER EPISODES HERE !Do extr@ activities hereAnnie and Bridget share a flat. Their next-door neighbour Nick is a disorganized, humorous macho fellow. Subtitles Script SLI.SE MUZZY, BBCs prisbelönta språkprogram, finns tillgängligt genom Mediacenters nya Mediekatalog. Nu med helt nyanimerade filmer! MUZZY Online innehåller: - MUZZY Movies -12 filmer (Level l och Level ll)- MUZZY Vocabulary - 100 min tematiska filmer- MUZZY Lessons - filmer och spel- Över 100 interaktiva spel Filmer, spel, lärarhandledning, textböcker, kopieringsunderlag, och fingerdockor gör MUZZY Online till ett komplett läromedel. Du hittar MUZZY Online under fliken “Gå till” när du är inloggad i Mediekatalogen. Nu görs den största satsningen på läs- och skrivinlärning någonsin från UR och Mediacenter. Dagens barn står inför varierande utmaningar och har olika pedagogiska behov. Länkar till programmen: Meka med ABC, Bokstavslandet, Alla inköpta filmer i svenska, Webbspel ABC-Raketen Från skolans sida har man under flera år efterfrågat verktyg för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen Finska Utbildningsstyrelsen är en myndighet som ungefär motsvarar Skolverket (även om jag inte ska svära på de exakta detaljerna rent politiskt). De har också en hel del lärresurser på sin hemsida, och där har jag hittat en guldklimp, via ett tips på Facebook. Mina 9or ska i engelskan arbeta med olika ämnesområden kopplade till Great Britain och vi inleder med att fokusera på London. För att få en bild av sammanhanget tittade vi först på en film från SLI.se med den självförklarande titeln GREAT BRITAIN, artikel V4258. Under tiden som vi tittade fick eleverna svara på frågor om filmens innehåll genom webbtjänsten Socrative. Efter introduktionen fick eleverna ge sig ut för att själva upptäcka London. Bild: skärmdump från

Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Filmen bygger på de frågor om betyg och kursplaner som Anna Karlefjärd (lärare och betygsforskare) och andra lärare har fått från elever och föräldrar. Det här tar filmen upp: Nytt skolspråk Nya styrdokument för skolan gör att skolspråket förändras en del och det kan göra att det blir svårare för elever, vårdnadshavare och lärare att förstå varandra. Varför ny läroplan och ny betygsskala? Kunskapskrav Kommunikativ kursplan Hur sätter vi betyg? //Uppdatering maj 2016//

Short-Sequence ESL movie lessons | Movies Grow English | Watch Movies, Learn English Jump to: -Describe Story and Character -Present, Past, and Future (speaking/writing) -Movie Karaoke -Paraphrasing Kraoke -Rewrite the Script -Jigsaw -Guess the Dialogue -Guess the Vocabulary -Movie Vocabulary List -Action Cards -Cloze Encounters -Word-for-Word Dictation -Blind Summary -Hear-the-Word Bingo -Change the Ending -Grammar Focus Big Things in Small Packages Welcome to the Movies Grow English knowledge bank of Short-Sequence Movie Lessons for ESL and EFL. *Five-page short-sequence Lessons for $1 each You can browse these lessons on the menu bar at Short-Sequence Lessons, Browse Here. At Teachers and Classroom Guidelines on the menu bar at the left, there are companion discussions on pedagogy, preparation, and class management that can also apply to Short Sequence Lessons. This page considers how short-sequence movie lessons can have an important place in the ESL classroom. The Utility of Short Sequences Movies have the ability to compress time. Movie Karaoke Paraphrasing Karaoke

Of Mice and Men - Topics: Literature - U.S.; Discussion Questions: 1. Aunt Clara seems to have involved George in a life-long duty to attend to Lenny. In spite of the resentment that George feels, he remains loyal to Lenny. Although it is clear that Lenny benefits from George's care, what benefits, if any, may George receive in the relationship? Suggested Response: Answers will vary: Some may suggest that the benefits of companionship are worth the effort. 2. 3. Assignments and Assessments: 1. 2. 3.

Related: