background preloader

Jämför religioner

Facebook Twitter

Kinesisk astrologi. Den traditionelle kinesiske astronomen hade att förse kejsaren med förutsägelser i allehanda spörsmål av vikt för rikets styrelse.

Kinesisk astrologi

För det ändamålet lät Kublai Khan uppföra vad som i dag kallas Pekings antika observatorium. Historia och tradition[redigera | redigera wikitext] Enligt en tradition instiftades den kinesiska zodiaken av kejsaren Qin Shi Huangdi (259 - 210 f.Kr.). Bland befolkningen var tron på Buddha och på astrologi stark. Därför lät kejsaren förena de två livsåskådningarna. Dessa tolv djur kopplas sedan till ett element för varje år. De tolv kinesiska zodiakdjuren[redigera | redigera wikitext] 1.6. Buddhism - Kardía religionskunskap. Islams vardag och högtider. Sök. Buddhism - Världsreligioner i Sverige. Hindusim - Världsreligioner i Sverige.

Judendom - Världsreligioner i Sverige. Islam - Världsreligioner i Sverige. Kristendom - Världsreligioner i Sverige. Levnadsregler Levnadsregler är regler inom olika religoner som säger vad du får äta,dricka,döda, hur du ska leva som en god troende osv… - ppt video online ladda ner. Kärleksbudskapet – den ”gyllene regel” som förenar religionerna! – Sverige är inte världens navel! Den gyllene regeln i olika varianter - Religionstema År6 Vecka 4-9. Himmel och jord: Varför finns religion? - UR Skola. FN:s allmänna förklaring. Omedelbart efter denna historiska händelse uppmanade generalförsamlingen alla medlemsstater att offentliggöra förklaringens text och att "göra den spridd, känd, läst och förstådd framför allt i skolor och andra undervisningsinstitutioner utan hänsyn till olika länders eller regioners politiska förhållanden".

FN:s allmänna förklaring

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA: Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan, Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna, Artikel 111. 2. Artikel 131. 2. Artikel 141. Hadith. Upphov och betydelse[redigera | redigera wikitext] De hadith som nedtecknades på 700-talet av sekundär- eller tredjehands-källor, som fått informationen direkt av åhörare som var närvarande och iakttog Muhammeds (som avled 632) agerande, och att dessa skrivare även namnger primärkällan eller -källorna, betraktas de som ytterst viktiga av såväl troende som av alla islamiska rättsskolor (madhab).

Hadith

Särskilt tillförlitliga anses en hadith vara om det inte finns någon skillnad mellan flera primärkällors, det vill säga närvarandes, upplevelse och tolkning av det som utspelade sig när Muhammed tog ställning till en viss fråga eller situation.[4] Det finns liknande tidsglapp i flertalet religioner, inte minst i kristendomen, men författarna till Nya testamentets böcker och brev hänvisar inte explicit till specifika primärkällor som umgåtts med och känt Jesus. Falska hadither[redigera | redigera wikitext] Att vissa hadith var förfalskningar kände man till redan från början.

Www.islamguiden.com. Profeten Muhammad (saw) sade: "Den bästa muslimen i fråga om tron är den som har det bästa uppförandet, och den bästa av er är de som har det bästa sättet med sin hustru.

www.islamguiden.com

" Religion: Levnadsregler och ritualer. Jämförelser mellan religioner. Jämförelse mellan religionerna - Världsreligioner. Lätta fakta om världsreligionernas matregler. Judarna följer Gamla testamentets bestämmelser angående mat.

Lätta fakta om världsreligionernas matregler

Gamla testamentet tillåter alla vegetariska livsmedel för människan, men man får inte äta vilket kött som helst - bara köttet från vissa växtätande djur. Reglerna är mycket klara. De skall vara idisslare och ha delade klövar. Därmed sorteras svinen bort, eftersom de inte är idisslare. Det är dock inte på grund av hygieniska skäl (exempelvis trikinfaran), som de flesta tror, utan på grund av bråk mellan de nomadiserande israeliterna och bofasta bönder för ca 5000 år sedan.

Djur skall slaktas på ett visst sätt om rättrogna judar skall äta köttet. Innan köttet tillreds skall det läggas i saltvatten för att fullständigt befrias från blod. Tillåten mat kallar judarna för kosher och förbjuden mat för treif. Man får inte blanda kött och mjölk. Världsreligionernas etik – Mikaels Skola. De fem stora religionerna har alla etiska uttryck.

Världsreligionernas etik – Mikaels Skola

De tre abrahamitiska religionerna har stora likheter medan buddhismen och hinduismen skiljer sig åt på ett mycket tydligt vis. Judisk etik Människan är skapad med möjlighet att välja mellan gott och ont. Religion. Världsreligionernas geografiska utbredning.

Religion

Icke-religiösa dominerar i många områden men visas inte på kartan. Världsreligionernas fördelning per land. De huvudsakliga religiösa grupperna som andelar av världens befolkning år 2005 enligt Encyclopaedia Britannica. Människors anslutande till de huvudsakliga religiösa grupperna kan summeras så här:Abrahamitiska religioner: 53.5%, Indiska religioner: 19.7%, Icke-religiösa: 14.3%, Östasiatiska religioner: 6.5%, Naturreligioner: 4.0%, Nya religiösa rörelser: 2.0%. Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. om gudar, andar, transcendenta själar (teism) eller andra övernaturliga fenomen. Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter. Www.religionsfroknarna.se.

Sälja min dotter som slav – Rickard Söderberg. Religionens historia har styrts upp av makthungriga, pengakåta, destruktiva, stockkonservativa, exkluderande, kvinnohatande, vetenskapsfientliga gubbar.

Sälja min dotter som slav – Rickard Söderberg

Jag har tagit ställning för kärleken som tema på vissa av mina skivor, när jag snackar i TV, i radio och i tidningar, för när religiösa människor över hela världens sedan väljer hat framför kärlek, och dissar kärleken till min man (bara för att jag själv är man) – då rinner min bägare över. Det var vid ett av dessa tillfällen som jag ramlade över en amerikansk text som ifrågasatte religion, och kände genast igen mej. Tog fram min konfirmationsbibel och började läsa… skratta… och gråta. Sedan skrev jag en insändare djupt inspirerad av den amerikanska orginaltexten som jag skickade till några lokaltidningar. Hallandsposten tog in den. Åren gick och jag glömde bort att jag skrivit texten. Den veckan ställde jag in allt och fick möjligheten att delta i den viktiga debatten om religion vs tro i både tidningar, radio och TV. Ok.