background preloader

Logopeden i skolan

Logopeden i skolan
Högläsningens viktiga roll för språkutvecklingen kan inte överskattas. Vårt ordförråd kommer till 80 % från böckernas värld och faktiskt är det så att en barnbok innehåller ett mer rikt och varierat språk än ett vanligt vuxensamtal gör. Trots detta minskar högläsningen mycket, framför allt i hemmen. Föräldrars högläsningen för sina barn har de senaste åren sjunkit drastiskt. Vad detta beror på är svårt att peka ut. men vi lever i ett väldigt föränderligt samhälle med högre tempo och fler föräldrar som arbetar heltid. En stor anledning till att högläsningen sjunker, tror jag personligen, kan vara att föräldrar faktiskt inte är medvetna om hur viktig högläsningen faktiskt är för sina barns språkutveckling.

http://logopedeniskolan.blogspot.com/

Om skolan i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet Det är väl känt att barn är en grupp i samhället som historiskt sett haft mycket begränsade rättigheter även om detta förhållande håller på att förändras. Jag vill i den här bloggen peka på ett problem som upptagit mig i många år och som har med barns rättigheter att göra. I forskning och styrdokument har det länge framhållits som viktigt att skolan ska ompröva sitt sätt att arbeta när elever hamnar i svårigheter. I praktiken är det ofta precis tvärtom. När en elev får svårigheter i skolan så är det eleven och/eller dennes hemmiljö som pekas ut som problemet.

Så här fungerar Stava Rex för Google Docs på en iPad I och med att Stava Rex nu finns som tillägg till Google Docs finns det möjlighet att rätta sin text även på en iPad. Detta är en funktion som har varit väldigt efterlängtad, särskilt ute på skolor. För att det ska fungera behöver du använda dig av "skrivbordsläget" i webbläsaren och inte av "mobilläget". Alternativa Lärverktyg - Skoldatatek Följande verktyg har Fosie stadsdelslicens på. Det innebär att de får lov att användas på alla skolorna i Fosie. Det är verktyg som är bra för många elever men särskilt viktiga för elever med läs och skrivsvårigheter: ViTal Talsyntes som omvandlar text till tal.

Fem strategier för läsning av faktatexter Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)? Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. Särskilt stöd utanför klassen Elever som är i stort behov av särskilt stöd kan bli placerade i särskild undervisningsgrupp eller få enskild undervisning, då får de undervisning utanför sin ordinarie klass. Skolinspektionens granskning av 16 skolor visar att detta ofta ger positivt resultat, men den visar också på flera svårigheter. I granskningsrapporten finns exempel på arbetssätt, som kan vara vägledande för dig som arbetar i skolans värld. Skolinspektionen har gått igenom hur 16 skolor i 8 kommuner arbetar med elever i särskild undervisningsgrupp.

page Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta.

SpellRight för Google Docs nu med 91 språk Idag lanseras SpellRight för Google Docs med en ny extrafiness som ger dig översättningar på 91(!) språk med hjälp av Google Translate. Det innebär att du kan få dina engelska rättningsförslag översatta till alla de språk som ingår i Google Translate, t.ex. arabiska, somaliska, albanska mm. Detta kan väsentligt underlätta stavning på engelska för de personer som har ett annat modersmål än svenska (som SpellRight först var utvecklat för). Inuti SpellRight inställningar, som du når genom att klicka på Tillägg > SpellRight > Inställningar, finns det en språkvalsknapp. Där väljer du önskat språk som det engelska orden i SpellRight-rutan ska översättas till.

Svensk TalTeknologi AB Här skriver Aggie om barn & unga, skola, annorlunda barn & unga, skolrätt, diagnoser, särbegåvade, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), unika funktionsuppsättnngar, pojkkrisen, särskilda behov, rätt till anpassningar, åtgär Svenska Verb: lär dig verbformer i svenska språket online! Changes: Now you can select yourself which verbs you want to practice! Please read below about how to do it. I should thank Laura for some inspiration. Minor CSS issues in IE7 have been fixed. Skolbanken Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Den växer dessutom så det knakar.

Tips på pedagogiska bloggar Det finns ett delat Googledokument som innehåller tips på pedagogiska bloggar. Den som har en pedagogisk blogg kan själv lägga in uppgifter om vad bloggen heter, var man hittar den, vem som driver bloggen, vad den handlar om etc. För den som är intresserad av något särskilt (t ex IKT) är det lätt att se vilka bloggar som skriver om IKT.

Related:  Lärverktyg