background preloader

Logopeden i skolan

Logopeden i skolan
Högläsningens viktiga roll för språkutvecklingen kan inte överskattas. Vårt ordförråd kommer till 80 % från böckernas värld och faktiskt är det så att en barnbok innehåller ett mer rikt och varierat språk än ett vanligt vuxensamtal gör. Trots detta minskar högläsningen mycket, framför allt i hemmen. Föräldrars högläsningen för sina barn har de senaste åren sjunkit drastiskt. Vad detta beror på är svårt att peka ut. men vi lever i ett väldigt föränderligt samhälle med högre tempo och fler föräldrar som arbetar heltid. En stor anledning till att högläsningen sjunker, tror jag personligen, kan vara att föräldrar faktiskt inte är medvetna om hur viktig högläsningen faktiskt är för sina barns språkutveckling.

http://logopedeniskolan.blogspot.com/

Om skolan i allmänhet och specialpedagogik i synnerhet Det är väl känt att barn är en grupp i samhället som historiskt sett haft mycket begränsade rättigheter även om detta förhållande håller på att förändras. Jag vill i den här bloggen peka på ett problem som upptagit mig i många år och som har med barns rättigheter att göra. I forskning och styrdokument har det länge framhållits som viktigt att skolan ska ompröva sitt sätt att arbeta när elever hamnar i svårigheter. I praktiken är det ofta precis tvärtom. När en elev får svårigheter i skolan så är det eleven och/eller dennes hemmiljö som pekas ut som problemet.

Ipad som ett pedagogiskt verktyg i förskolan Förstelärare i Svedala - Inspiration och tips 2014 är året då Svedala kommuns Förstelärare bloggar publicerades på nätet. Sedan dess har det gjorts 110 inlägg av kommunens 10 första förstelärare. Sammantaget har bloggarna genererat mer än 145.000 träffar. Första inlägget, den 20 januari, skrevs av Hanna Claesson och handlade om Förväntan inför BETT och sista inlägget Aktivera eleverna under högläsning publicerades den 18 december av Joakim Nilsson. Där emellan har ni bland annat kunnat läsa om nationella prov av Richard Linde, kamratbedömning av Lisbeth Bern, VÖL av Annica Eld till arbetet med att vända en klass av Malin Sjöberg och didaktiska kontrakt av Björn Persson.

Balabolka Balabolka is a Text-To-Speech (TTS) program. All computer voices installed on your system are available to Balabolka. The on-screen text can be saved as an audio file. Alternativa verktyg - Läsa e-böcker Alternativa verktyg - Läsa e-böcker är en "prova på" kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator, smartphone eller pekplatta. Aktivitets-ID: 29657 Tid 2 - 27 februari 2015 Plats Distans Typ av aktivitet Distanskurs Målgrupp Pedagog, Assistent, resursperson Sista anmälningsdag 2015-01-09 Platser kvar: 18 Anmäl Beskrivning I kursen spelar erfarenhetsutbytet som inspirations- och kunskapskälla stor roll. page Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter. Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Kommer du på nya saker som du vill tipsa om finns möjlighet att göra detta.

UPPSATSER.SE: Implementering av ipad i förskolan : En enkätundersökning om pedagogers erfarenheter av barns utveckling genom införande av ipad i verksamheten - både för och nackdelar Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete Sammanfattning: I denna undersökning är syftet att ta reda på hur ipad implementeras i förskolan.

Tidigare webbseminarier Här publiceras tidigare webbseminarier. Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in. HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan Lilla kommissionens sista möte Det är nu två år sedan Lilla kommissionen tillsattes, som Digitaliseringskommissionens allra första expertgrupp, innan vi ens fick en ”vanlig”, yrkesverksam expertgrupp utsedd åt oss av regeringen. Så viktigt tyckte vi att det var att bredda vårt synfält, och ta del av nya och andra röster om digitalisering än dem som oftast hörs. Under de här två åren har vi haft glädjen att jobba ihop med Elsa Rahm från Nynäshamn, Emma Wiksfors från Partille, Johannes Björkman från Boden, Ansgar Brenden Linna från Gotland, Juhán Niila Stålka från Sirges sameby, Armik Khosrovian från Nacka, Jenny Karlsson från Umeå, Louise Andersson från Skara och Felicia Mattsson från Tibro. När vi började var den yngsta av dem 7 år och den äldsta 18, men redan då kunde de allihop ge oss nya perspektiv, nya infallsvinklar på digitaliseringen. Hela listan – 10 digitala saker att göra innan man blir vuxen

Lärmiljö - Umeå Det vägledande stödmaterialet har utvecklats i nära samarbete med pedagoger, specialpedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Materialet består av formulär och en anpassnings- och åtgärdsbank. Det hjälper skolpersonal att skapa en konstruktiv och arbetsbar beskrivning för att sedan komma igång med relevanta stödinsatser i lärmiljön. En förskoleversion av formulären har utformats med anpassad terminologi och illustrationer.

DIGITALA VERKTYG Följande rubriker hittar du på den här sidan: Kollaborativa kommentars- & delaytor, Kollaborativa skrivytor, Källkritik, Upphovsrätt, Egna bloggar, hemsidor och wikis, Ytor för att flippa videoklipp, Digitala responssystem, Flippytor, Namnslumpare & gruppskapare, URL-förkortare, Film & livesändning, Skärminspelning, Serier & animeringar, Presentationer, Tankekartor, Tidslinjer, Infografik, Sociala bokmärken, Ordmoln, Fria bilder, Bildredigering, Kartor & statistik, Podcast & ljudredigering, Programmering & kodning, Spel, Alternate reality spel, Samarbeta med andra lärare/klasser. För att slippa skrolla så mycket på sidan föreslår jag att du gör en sökning på den rubrik du vill läsa mer om. Prova ”Kringla+F/H” (Mac) eller ”Ctrl+F/H” (PC). Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet.

Appar och webbsidor om språkutveckling - Kod-Knäckarna Här samlar vi användbara appar och webbplatser som hjälper ditt barn att hitta nya ord och utveckla sitt språk . Begrepp–Ordförråd Småbarnsljud, Ipad, Iphone, Android 22:-, 1–2 år En bra pekbok i telefon eller surfplatta som kan användas för att lära nya ord. Fina fotografier med riktiga ljud.

Related:  Söksidor apparewadmariehansenpernilla_t