background preloader

Matematik

Facebook Twitter

Tarningbingo. TIM.pdf. Intensivundervisning i matematik TIM 2015 ok (3) Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning. Vi har nyligen genomfört de nationella proven i matematik för åk 3.

Goda förutsättningar för framgångsrik matematikundervisning

Utfallet och resultatet blev mycket bra. Vårt förhållningssätt kring förberedelserna inför provet har varit att se de nationella proven som en naturlig del i undervisningen, inte som ett enskilt och isolerat mål i sig. Det goda resultaten förvånar inte oss. Vi har lyckats att lyfta våra elever till en högre nivå. Efter utvärdering av förberedelser, genomförande och resultat har vi kommit fram till en antal faktorer som möjliggjort det goda resultaten på proven och den höga kunskapsnivån. Prata matematikSkriftliga räknemetoderRepetition – remsorDubbel bemanningProblemlösningar Prata matematik Mina erfarenheter är att det matematiska samtalet i klassrummet är grundläggande för att undervisningen ska vara effektiv och för att eleverna ska få en matematisk förståelse. Språkutvecklande arbete i matematik. Vi försöker arbeta språkutvecklande i alla ämnen och när vi började med problemlösning så var det verkligen läge att försöka förändra vårt arbetssätt i matematik.

Språkutvecklande arbete i matematik

Mera tiotal – nu på idrotten. Matematik4. Läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang - Hitta läromedel. Bedomning_matematik. Bedomning_matematik. Innehall. Torkel Klingberg: Alla kan påverka sin förmåga att lära. Chanserna att lyckas i skolan förbättras snabbt.

Torkel Klingberg: Alla kan påverka sin förmåga att lära

Skolor skulle kunna flerfaldiga övningarna i att läsa, skriva och räkna. Metoderna och hjälpmedlen finns redan. Det som behövs är mer ”jävlar anamma”, anser Torkel Klingberg. Barn är olika snabba på att lära sig, men skillnaderna kan delvis kompenseras genom bättre och mer träning av matte, läsning och arbetsminne. Det här är frågor som Klingberg har jobbat länge med. . – Det handlar om att kämpa för att det är meningsfullt.

Torkel Klingberg har har själv gjort en lång resa med både motgångar och framgångar, på jakt efter kunskap om hur barn lär sig, vad som skiljer olika barn och vilka faktorer som är viktiga för motivationen. Parallellt med forskning och bokskrivande är Torkel Klingberg engagerad i konkreta skolprojekt genom stiftelsen Cognition Matters som han grundat och leder. Det viktigaste är att ägna sig åt mer träning, och rätt sorts träning, baserad på vetenskapliga studier, menar Torkel Klingberg. . – Det händer otroligt mycket nu. Egenskapen "grit" – nyckeln till framgång. I den nya boken “Hjärna, gener och jävlar anamma” (Natur & Kultur) försöker hjärnforskaren Torkel Klingberg reda ut hur barn lär sig, vad som motiverar dem till att öva, särskilt när det handlar om matematisk och kognitiv träning. – Vilken typ av motivation det är som får barn att nå sina mål har länge varit en fråga inom psykiatrin och pedagogiken, säger han.

Egenskapen "grit" – nyckeln till framgång

Flera typer av motivation Motivation kan se ut på många olika sätt. Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe. Veckan innan höstlovet använde jag det nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1-3 i min klass.

Att använda det nya bedömningsstödet - Mia Kempe

Bedömningsstödet är obligatoriskt i åk. 1, men frivilligt i övriga årskurser. Jag har i år en 3:a och i bedömningsstödet finns ett skriftligt prov för höstterminen i åk.3. Dessutom finns provet i olika nivåer, ett för grundnivå, ett för lägre nivå och ett för högre nivå. ”Kan man ens öva bort matematiksvårigheter?” Svaret är ofta att de ­tränat hur mycket som helst – utan framgång.

”Kan man ens öva bort matematiksvårigheter?”

I debatten om elever med matematiksvårigheter dyker hela tiden upp nya dundermediciner som ska hjälpa elever med problem med matten. Professor Torkel Klingberg ansluter sig till denna skara och meddelar oss i sin senaste bok att receptet är att träna hårt, att ha jävlar anamma så ordnar det sig! UR Samtiden - Matematik i kubik: En lärare + en elev = Intensivmatte - UR Skola. UR Samtiden - Underbar matematik: Vad vet vi om dyskalkyli? - UR Skola. Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér. Fick ögonen på en artikel om att lära barnen att de kan påverka sin hjärna.

Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér

Väldigt intressant. ”Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor” Det finns många missförstånd när det handlar om inlärning.

”Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor”

Ett fel som många lärare gör sig skyldiga till är att kalla vissa barn för ”svaga” och andra för ”starka”. I stället borde vi säga att en del är långsamma och andra är snabba. Det är mer konstruktivt och kan påverka barnen och deras syn på inlärning i en mer positiv riktning, menar Torkel Klingberg. Mattegalen. Matematik5. En lektion på lågstadiet om likhetstecknets innebörd. Beta Pedagog - Förstå multiplikation (textad) Matematik. Mattestationer Ute (såklart) - Undervisning från hjärtat. Matematikmatriser-åk-1-3. Förtrollande matematik - Undervisning från hjärtat. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Förstelärare i Svedala. Människan hjärna är skapt för att organisera, systematisera och hitta de enkla lösningarna för att komma ihåg och lagra information.

Förstelärare i Svedala

Men är detta alltid det bästa? Vi har alla en tendens att övergeneralisera och göra inkommande information konceptuellt. Tyvärr är våra goda intentioner inte alltid det bästa för våra elever. Vi ger dem gärna genvägar och tips som dessvärre inte alltid utvecklar elevernas tänkande och förståelse, utan det motsatta. För att undvika och motverka att elever missuppfattar vanliga matematiska regler som inte håller hela vägen är det viktigt att vi känner till tänkbara svårigheter och dess orsaker som kan sätta hinder under resans gång. När man multiplicerar ett tal med 10, lägger man bara till en nolla i slutet av talet. Fungerar bra när man multiplicerar med heltal, men är inte hållbart då man tidigt börjar använda decimaltal .

Ex. 25 x 10 = 250 0.25 x 10 = 2.5 Störst först. Detta funkar om du är säker på en metod att räkna subtraktion. Expert: Så kan Sverige utbilda fler mattetalanger. Singaporeeleverna toppresterar i matematik i internationella tester som Pisa och Timss.

Expert: Så kan Sverige utbilda fler mattetalanger

I veckan besökte Yeap Ban Har, själv lärare och forskare vid National Institute of Education i Singapore, Sverige för att utbilda lärare i konceptet som hyllas för att ha höjt resultaten i den asiatiska landet. – Det viktigaste är lärarna. Hur påverkar vi lärare så att de använder de här metoderna i klassrummet, säger Yeap Ban Har. Hör vi ihop?: Matematik – Kooperativt Lärande. I matematiken har vi använt strukturen Hör vi ihop? För att dela upp tal. Varje elev fick ett tal, t.ex. 2×30. De fick först själva fundera på vad svaret blev. Orosanmälan. Lärare och annan personal inom skolan kan känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten trots att det kan finnas en oro för att ett barn eller en elev far illa. Varför är det så, och vad leder egentligen en anmälan till? Som ett stöd i resonemangen runt detta har vi tagit fram denna film och ett antal diskussionsfrågor som rör orosanmälan. Bakgrund Frågor om anmälningsplikt och barn som riskerar att fara illa väcker många frågor och känslor.

Det blev inte minst tydligt när personal från skola och socialtjänst träffades tillsammans på Skolverket vid flera semiarier för att samtala om anmälningsplikt. Från klassrummet till skogen! Matematik på lågstadiet. / Majemas blogg Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online. Detta inlägg postades den 16 september 2015 av Mony Alderbrant. Gästbloggare Ylva Öhman, Björknässkolan, Nacka Jag arbetar på lågstadiet på en skola i stockholmsförorten Nacka.

På lagom promenadavstånd från skolan finns en liten skog. Den skogen har kommit att bli mina klassers andra klassrum. Nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1. Säkerligen har ni, precis som jag, tillsammans med kollegor många gånger diskuterat vad som är den lägsta godtagbara nivån för elever i årskurs 1. Detta eftersom kunskapskraven i de olika ämnena är kunskapskrav som stäcker sig upp till årskurs 3. Hur ska jag veta vad som är den lägsta godtagbara nivå i årskurs 1 i förhållande till kunskapskraven i årskurs 3? Därför har nu Skolverket tagit fram ett bedömningsstöd i årskurs 1-3 i matematik, taluppfattning samt bedömningsstöd i årskurs 1-3 i läs- och skrivutveckling. Bedömningsstödet blir obligatoriskt från 1 juli 2016. Materialet som jag ska beskriva är framtaget för årskurs 1, för att stödja lärarnas bedömning och tidigt upptäcka om det finns elever med behov av extra anpassning, men också identifiera elever som behöver extra utmaning. (Skolverket har givit sitt tillstånd till publicering av bild) Materialets uppbyggnad.

Strukturerad undervisning under lärares ledning - vad är det? - Nicklas Mörk. I ett tidigare blogginlägg “Värdeorden i kunskapskraven – läroplanens svarta får” resonerar jag kort om hur olika ämnen har olika karaktär och jämför bland annat matematik och historia. Med hänvisning till bland andra Paul Hirst beskrev jag matematik som ett ämne vilket i högre grad än kanske något annat ämne har karaktärsdraget att begrepp är beroende av och har sin betydelse i relation till andra begrepp. Begreppen i ämnet har en hierarkisk ordning. Gångertabellen på-5-veckor (1)pdf. Håll formen. Prima Julkalender 2015. Mappia-visuella lärstrategier. Det nationella provet sätter annat än kunskap på prov - SPSM.

De nationella proven i matematik i årskurs tre är ett tillfälle för skolan att ta reda på vad eleverna kan. Livet i Mattelandet: Likheter och olikheter. Synliggöra lärandet i matematikundervisningen. Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Dan Meyer, problemlösning och aktiva elever som tänker (del 2) - Nicklas Mörk. Matteplanen_a5_2013-2014_0.pdf. MiniBladet Sydsvenskan. Vi ska få nya sedlar. Siffror-med-produkter. Föräldrars mattegnäll smittar barnen. Forskare på Chicagos universitet har redan kommit fram till att om matteläraren, medvetet eller omedvetet, visar att hon eller han inte är särskilt förtjust i ämnet så lär sig eleverna mindre, enligt en artikel i tidningen Psychological Science.

Nu har forskarna kommit fram till att även föräldrarnas attityd fick samma resultat. Men bara om föräldrarna försökte hjälpa till med matteläxorna. "Vi tänker kanske inte så ofta på hur viktiga föräldrarnas attityder är för barnens inlärning. Symmetri på geobräden. Genomgång av: Uppställning addition – additionsalgoritmen. MattePortal - Matematikträning online. Att förändra matematikundervisningen. Matematik i grupp ska höja resultaten. Matteappar för barn - en översikt. Det här är en helt unik sammanställning över de populäraste matteapparna för barn. Filtrera resultatet för att hitta fler appar för en viss åldersgrupp eller plattform. Genomgång talet 13. Sweden Academy.

Forskning

Home - Mr Printables. Spela Talpar - addition och subtaktion. Klarade omgångar: 0 nivåerIntjänade kunskapspoäng: 0 poäng 3 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. Talet 11 som tog 57 sekunder. 15 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1. Talet 11 som tog 1 minut. 17 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. 22 minuter sedan: En elev hade problem på nivå 1. Matematikmaterialet. Montessorimaterial formpilar. Ny vecka och nya möjligheter, min vecka börja med en ledig dag och det känns helt okej! I förmiddags besökte jag Fyrklöverns Montessoris nyöppnade förskola och skola på Gustavslund i Helsingborg, vilka underbara lokaler med mycket ljusinsläpp.Jag var med när Fyrklövern startade sin förskola i Ramlösa 2007 och har tidigare kollegor som arbetar i förskolan och skolan på Gustavslund idag, det var jätte skoj att träffa några av dem. Spela Talkompisar. Begrepp. En struktur för synligt lärande. Josefins matte. Josefins matte. 7762-706-7Multibasspelet.pdf.

Flip Chute. Att lära in matematik ute 2 - Outdoor Teaching. I huvudet på en fröken… Planering och bedömning i matematik. Safariwebben. Kikora.se. Mattemaskin. Pärmar/Kopieringunderlag - utdrag. Montessoriinspirerad matematik. MadeleineLinkoping. Start?_afrLoop=82295191319000&_afrWindowMode=0&_adf. Annelis matteböcker. IKT i matematikundervisning: visioner för en modul i mattelyftet. Problemlösning 2ans tabell by Susanne Jönsson. Huvudräkning: addition 0-20. Förmågor i matematik. Samtiden - Inspirerande matematik: Att lära sig matte med huvudräkning. Ullis skolsida. Mattelyftet Geometri.