background preloader

Ny forskning

Facebook Twitter

New Wi-fi technology transmits both energy and Internet from one router. These days we’re surrounded by Wi-Fi pretty much everywhere we go, but are we leaving a lot of the potential of this technology untapped?

New Wi-fi technology transmits both energy and Internet from one router

Yes, according to a team of engineers at the University of Washington, who have developed a new system called Power Over Wi-Fi (PoWiFi), which can power devices within a wireless network using the inherent energy of Wi-Fi signals. “For the first time we’ve shown that you can use Wi-Fi devices to power the sensors in cameras and other devices,” said Vamsi Talla, an electrical engineer and lead author of the study. ScienceDump - Your dog's tongue is a genius piece of... Untitled. Bilderna som förändrade vetenskapen: Martellus världskarta. Ett steg närmare protes med känsel - Vetenskap & miljö. Att skapa proteser med känsel är något av en önskedröm för många forskare.

Ett steg närmare protes med känsel - Vetenskap & miljö

Och kanske har teknologin kommit ett litet steg närmare. Nu rapporterar ett amerikanskt forskarteam om en slags konstgjord hud i plast, som känner av olika tryck som känsel. Att skapa artificiell känsel i proteser är något forskare arbetar hårt med idag. En sådan protes skulle öka livskvaliten för patienterna, men känsel är en komplex apparat. I huden finns en slags sensorer som känner av tryck. Det är just det här forskarna vid Stanforduniversitetet i USA nu lyckats härma.

Men det är fortfarande en lång väg att gå till dess att amputerade patienter kan känna med hjälp av sin protes. . – Men tekniken är långt före det vi kan göra kliniskt i patienter idag, säger Max Ortiz Catalan vid Chalmers tekniska högskola. Katarina Sundbergkatarina.Sundberg@sverigesradio.se Referens: "A skin-inspired organic digital mechanoreceptor," by B.C.K.

Theory vs. Hypothesis vs. Law… Explained! Study adds to evidence that viruses are alive. A new analysis supports the hypothesis that viruses are living entities that share a long evolutionary history with cells, researchers report.

Study adds to evidence that viruses are alive

The study offers the first reliable method for tracing viral evolution back to a time when neither viruses nor cells existed in the forms recognized today, the researchers say. The new findings appear in the journal Science Advances. Until now, viruses have been difficult to classify, said University of Illinois crop sciences and Carl R. Woese Institute for Genomic Biology professor Gustavo Caetano-Anollés, who led the new analysis with graduate student Arshan Nasir. In its latest report, the International Committee on the Taxonomy of Viruses recognized seven orders of viruses, based on their shapes and sizes, genetic structure and means of reproducing. "Under this classification, viral families belonging to the same order have likely diverged from a common ancestral virus," the authors wrote.

"This is no more," Caetano-Anollés said. Here's what happens when you crack your knuckles. A whole lot of people crack their knuckles.

Here's what happens when you crack your knuckles

And they don't just do it occasionally - many people do it habitually, barely even noticing that they're doing it. But is it bad for you? As the Vox video above explains, it all comes down to the fluid that surrounds our joints, called synovial fluid. Prima ZOOM. Usain Bolts världsrekord jämfört med alla OS-finaler sedan 1896. Svarta hål och stjärnstatus - hur hänger allt ihop? - Vetenskap & miljö. Veckans stora vetenskapshändelse har varit Hawkings besök i Sverige där han deltog under konferensen om svarta hål.

Svarta hål och stjärnstatus - hur hänger allt ihop? - Vetenskap & miljö

Camilla Widebeck besökte konferensen och reder ut vad det handlade om. Att beskriva svarta hål närmare är svårt tycker även forskarna, och det pågår diskussioner om hur de fungerar. Men på 1970-talet lanserade Hawking teorin att det förekommer strålning ur svarta hål. Insikten om att det kommer så kallad Hawkingstrålning ur svarta hål ställde till med en problem. Det handlar nämligen om strålning helt utan struktur. Och när Hawkingstrålningen till slut gör att hela det svarta hålet har dunstat bort, då är den informationen helt borta. Hawking menar att han har lösningen, men hur hänger allt ihop egentligen och varför är han så enormt populär? The Week UK Biets första 21 dagar. Hon fick en ny skalle av 3d-printat titan. Den treåriga flickan Han Han led av sjukdomen hydrocephalus.

Hon fick en ny skalle av 3d-printat titan

Det innebär att hjärnans hålrum innehåller för mycket vätska. Flickans skalle var mer än fyra gånger för stor och läkare fruktade att den skulle spricka. Tillståndet var livshotande, men familjen hade inte råd med en operation. Tack vare en insamling på nätet lyckades familjen dock samla ihop drygt en halv miljon kronor till en banbrytande operation. Läkarna ansåg att flickans tillstånd krävde en operation som aldrig tidigare har utförts, skriver 3dprint.com, en nyhetssajt som bevakar nyheter om 3d-teknik. Titannät Ovandelen av treåringens skalle avlägsnades och överflödig hjärnvätska sögs bort.

Hela operationen tog 17 timmar och resultatet var förbluffande. Om Nukunskap. Vem/vilka står bakom sajten?

Om Nukunskap

Företaget Nukunskap AB. Det drivs och ägs av Lisa Blohm, journalist med drygt 20 års erfarenhet från bland annat nyhetsbyrån TT, Dagens Medicin och lokaltidningar. Tidningen är helt fristående från politiska partier, intresseorganisationer etcetera. Hur finansieras nukunskap.se? WHO:s globala antibiotikaplan möts av motstånd. Förhandlingarna om den första globala planen mot antibiotikaresistens pågår fortfarande vid Världshälsoförsamlingen i Geneve.

WHO:s globala antibiotikaplan möts av motstånd

Planen väntades bli antagen redan i förra veckan, men har stött på patrull. De afrikanska staterna vill ha en säkrad finansiering av planen, medan Indien har motsatt sig flera av förslagen som skulle hota den indiska läkemedelstillverkningen. Världshälsoorganisationen, WHO, som förra året fick uppdraget att ta fram en global handlingsplan har nu diskuterat förslaget ända sedan i mitten av förra veckan. Planen innehåller åtgärder för att minska överförskrivningen, ta fram bättre diagnosmetoder och en utvecklad information till allmänheten om hur antibiotika ska användas. Men det är mycket kvar att göra för att hejda den annalkande antibiotika-krisen.

Enligt den senaste beräkningen från den brittiske ekonomen Jim O'Neill kan resistensen orsaka tio miljoner döda årligen redan år 2050.