background preloader

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning

Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning
– Barnen lär sig läsa snabbare, det vill säga de får upp hastigheten i läsningen, men framför allt förbättras skrivandet och kommunikationsförmågan oerhört mycket. Eleverna skriver längre texter med bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer genomarbetat språk, säger Åke Grönlund. Metoden har utvecklats och testats i skolor i Sollentuna och den bygger på att barn redan i tidig läs- och skrivutveckling kan börja med själva förståelsen. Det är inte nödvändigt att vänta tills barnen kan skriva snygga bokstäver tillräckligt snabbt för att kunna uttrycka allt de vill säga. – Det är ett mödosamt arbete att forma bokstäver med blyertspenna, i alla fall för små barn. Men att trycka på tangenter på en dator klarar barn tidigt. Studien är publicerad i Computers & Education Underlätta själva skrivandetI Sollentuna använder skolorna surfplattor men de benämns som lärplattor för att det ska vara tydligt vad de används till. Tekniken gör att alla kan vara med på sina villkor.

VillMer -Att skriva sig till läsning Tangentdansen | Att skriva sig till läsning … och lite till Forskning: Vad händer när datorn används i skriv- och läsinlärningen? Vad händer hos elever och lärare när digitala skrivverktyg används i skriv- och läsinlärningen i år 1-2? Vilka förutsättningar krävs för ett framgångsrikt arbete med att skriva sig till läsning? Den 19 september var skolforskaren Maria Westman i Malmö och berättade om den studie hon och kollegan Eva Hultin har gjort i Sandvikens kommun. I Sandviken arbetar alla lärare i de yngsta skolåren med Att Skriva sig till Läsning med dator (ASL). Westman inleder med att ge oss en kort bakgrund för studien, samt redogör för några teorier om barns väg till att bli läsande och skrivande individer. En syntetisk eller analytisk ingång Westman förklarar att det finns två vägar in i läsandet. Det finns ingen metod som passar alla barn! Westman menar att det inte finns någon metod som är bättre än den andra. en fonlogisk medvetenhetett stort ordförrådförmåga att kunna återge satser och berättelserförmåga att vara aktiv samtalspartner Teknik utan en didaktiskt tanke utgör ingen framgång! Metod för studien

januari | 2012 | Villanskolan Skriver sig till läsning Barnen tränar på att hitta rätt tangenter snabbt och att använda rätt fingersättning. Idag provade vi WebTouch Basic. Skrivarkompisen använde penna och papper och gjorde motoriska övningar för bokstavsinlärning. Barnen i 1d har stor nytta av att höra bokstavsljuden från det ljudande tangentbordet när de trycker ner tangenterna. Vi använder programmet Skolljuda och talsyntesen ClaroRead som vi har kommunlicens på.Idag när uppgiften var att skriva om när VillMer träffar apan Fabian var det en elev som sa:- Jag hör inte vad jag skriver så jag vet ju inte om det blir rätt! Hjälp oss att få igång ljudet! Idag var skrivuppgiften att berätta vad som händer när VillMer och Berta ses. Nu är vi igång igen efter jullovet! I det här filmklippet får du följa hur ett 1b arbetar vid datorerna!

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan. Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. ASL möter barnet där den är Många barn lär sig att skriva och läsa oavsett metod och arbetssätt men Rehn-Lindberg tror att det framför allt är barn som i annat fall skulle ha det tufft med att lära sig skriva och läsa som är hjälpta av ASL – samtidigt som strategin även stimulerar de barn som redan är eller som är på god väg att bli läsare och skrivare. Varför är det bra att först lära sig skriva?

ASL-tipsblogg Malmö: forskning Arne Trageton har meddelat att han nu (2012) skriver på en totalreviderad ny utgåva av ”Att skriva sig till läsning” med nya kapitel om förskolan och år 3-6. Kapitlet om skolutveckling blir uppdaterat och kommer att ta upp 30 mastersuppsatser i Norden, varav 11 i Finland, samt två påbörjade doktor- och en fullförd doktorgrad. Hela kapitel 1 blir omskrivet med utgångspunkt i den nya läroplanen Lgr11. Baksidestext: I denna bok presenterar Arne Trageton en ny syn på den första läs- och skrivinlärningen. Tala, lyssna, skriva och läsa kopplas tätare samman med datorn som centralt verktyg. Boken bygger på ett treårigt forskningsprojekt där elever i 14 klasser från fyra nordiska länder deltagit. Boken är främst riktad mot lärarstuderande och praktiserande lärare men även föräldrar och andra anhöriga kan ha glädje av den. Innehåll:

ASL-tipsblogg Malmö SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling – Omvärldsbloggen 12 maj samlades utvecklingsledare, rektorer och blivande utvecklingsagenter från tjugo skolor i elva kommuner hos SKL i Stockholm för en första träff i fortbildningssatsningen STL – Skriva sig till lärande. Sollentuna kommun arbetar sedan fem år med en framgångsrik modell som kopplar samman användningen av digitala verktyg och tjänster med de nyckelfaktorer som enligt forskningen främjar elevernas språkutveckling och lärande. Lärarna delar med sig av sina erfarenheter och hjälper varandra att komma vidare med utvecklingen av undervisningen. SKL vill bidra till att det här sättet att digitalisera undervisningen sprids vidare ut i landet för att ge lärare och elever bättre möjligheter att utvecklas och lära. STL är en vidareutveckling av Arne Tragetons modell Att skriva sig till läsning som på ett kraftullt sätt förenar teknik och pedagogik. STL är ett språkutvecklande arbetssätt med it och digitala medier som bygger på synligt lärande. STL-modellen ser ut så här:

Att Skriva sig till Läsning – men sen då? Publicerad av Charlotte Christoffersen Jenny Olsson Mohammad-Ali, Kirsebergsskolan och Anette Liuzzi, Fridhemsskolan Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali, tidigare kollegor på Kirsebergsskolan, hur genrepedagogiken för dem blev ett verktyg där elevernas skrivande gick från från kvantitet till kvalitet. I åk 2 har deras eleverna skrivit både för hand och på dator. Gå på djupet i textskapandet Anette och Jenny fick bekanta sig med genrepedagogiken genom en utbildning i sitt skolområde. - Genrepedagogiken har gjort det naturligt att gå djupare i textarbetet. Varje genre kräver sin tid Anette och Jenny förklarar att det inte går att avverka en genre på en vecka. Cirkelmodellen Varje genre kräver mycket övning och att man lägger tid på kunskapsinhämtning i ämnesområdet. - För oss har fas två i cirkelmodellen blivit jätte viktig. Textmall

Struktur, eller hur? | Pedagog Staffanstorp Hur kan vi få eleverna att utveckla sitt skrivande av faktatexter? Adrienne Gear har skrivit två böcker som handlar som om att läsa och skriva faktatexter. Vem är då Gear? Hon är verksam lärare i Vancouver och läsmentor för lärare i Kanada. Olika textstrukturer Eleverna började med att sortera olika titlar på böcker och kom då fram till att det finns faktatexter samt skönlitterära texter. Vi presenterade olika sorters faktatexter och sorterade dem efter deras textstruktur. De olika strukturerna är: Beskrivande texterInstruerande texterFörklarande texterArgumenterande texterÅterberättande texter Skrivmål Vi samtalade om vad syftet med texten är? Skrivmålen kan delas in i två delar, dels att intressera mina läsare och för det andra att inte förvirra mina läsare. Textens särdrag Vilka särdrag har en text? Intressanta detaljer Hur kan vi då få en faktatext att bli mer intressant för läsaren? Treskopsord Vill du ha en skopa eller tre skopor glass i struten? Organisation Hur ser det ut i din byrå?

Related: