background preloader

Forskning och fortbildning

Facebook Twitter

Skriva för hand ger förbättrade kunskaper – Håkan Fleischer. Jag forskar om IT i skolan och har skrivit boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. Jag tror verkligen på att IT kan användas för att fördjupa elevers kunskapsbildning. Men det betyder inte att IT skall ersätta allting i skolan, exempelvis att skriva för hand. Låt mig säga det rakt ut: Det är förödande med ogenomtänkt IT-användning. I gårdagens DN kan artikeln Skriva för hand bra för minnet.

Att skriva för hand förbättrar minnet. Jag har tidigare skrivit om att skriva för hand i blogginlägget Därför ger analoga anteckningar bättre resultat som refererar forskning presenterad i Psychology Science. Jag menar att skolan faktiskt måste ta ansvar för att vi nu har kunskaper om detta. Håkan Fleischer är fil dr i pedagogik med förskolans och skolans digitalisering som forskningsområde.

Learning styles & the importance of critical self-reflection | Tesia Marshik | TEDxUWLaCrosse.

Digital läsning

Chomsky was right, researchers find: We do have a 'universal grammar' in our head. A team of neuroscientists has found new support for MIT linguist Noam Chomsky’s decades-old theory that we possess an “internal grammar” that allows us to comprehend even nonsensical phrases. “One of the foundational elements of Chomsky’s work is that we have a grammar in our head, which underlies our processing of language,” explains David Poeppel, the study’s senior researcher and a professor in New York University’s Department of Psychology. “Our neurophysiological findings support this theory: we make sense of strings of words because our brains combine words into constituents in a hierarchical manner–a process that reflects an ‘internal grammar’ mechanism.” The research, which appears in the latest issue of the journal Nature Neuroscience, builds on Chomsky’s 1957 work, Syntactic Structures (1957). In an effort to illuminate this debate, the researchers explored whether and how linguistic units are represented in the brain during speech comprehension.

Normativ bedömning etc. ”Sverige borde inte satsa på Pisa-toppen” Sverige är ofta riktigt bra i vinter-OS, men inte lika starka i sommar-OS. Det är inte så konstigt. Det handlar om våra prioriteringar. Det är en omöjlighet att vara bäst på allt. Precis så är det med skolan. Jämförelsen kommer från den brittiska skolutvecklaren James Nottingham. Det han pratar om är Pisarapporten, den internationella kunskapsjämförelse vars resultat skakade Sverige och som har präglat den svenska skoldebatten sedan det damp ner för snart ett år sedan. Varför denna hysteri? – Var försiktig med vad du önskar dig, säger han angående debatten och utbildningsminister Jan Björklunds (FP) uttalade mål att sätta Sverige i Pisatoppen. För det handlar just om prioriteringar, menar han. . – Pisa mäter vissa saker, inte allt, slår han fast.

Istället så poängterar han att många representanter för de länder som gör bra ifrån sig i Pisa; Korea, Singapore, Finland, faktiskt tittar på Sverige. . – Jag skulle inte vilja att mina barn var delaktiga i ett skolsystem som är i Pisatoppen. Español Salamanca A2 (3.ª edición) Distribuido en 6 módulos, el curso se orienta más hacia la comunicación y la interacción social que al dominio de los recursos formales de la lengua española: el objetivo final del curso es proporcionar a los seguidores los medios para resolver tareas o problemas básicos de la vida cotidiana usando el español como instrumento.

Organizado en torno a núcleos funcionales fundamentales (véase más abajo), el curso ofrecerá materiales audiovisuales destinados a la presentación de contenidos y a su contextualización. También se pondrán a disposición de los aprendientes otros materiales en diversos soportes (materiales convencionales en PDF, presentaciones en Power Point, foros, wikis, etc.). El curso se ha diseñado para estimular la autonomía y el aprendizaje cooperativo. The course is organized around fundamental functional nuclei (see below), and provides audio-visual material for the presentation of the contents and its contextualization.

EU Gateway - Homepage. Language Teaching - Display Special Article. Läsning på papper ökar förståelsen - Kultur & Nöje. Läsa på papper eller i datorn? För en webbhängande tonåring är valet inte svårt. Men sanningen är att digitalläsning ger sämre läsförståelse. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet. – Jag blev överraskad, säger Maria Rasmusson, doktorand i pedagogik. I dag sker en stor del av ungdomars läsande på internet och kombinationen av text, bild, ljud och länkar gör att det ställs delvis andra krav på läsaren än när det gäller traditionellt tryckta texter. I avhandlingen, som bygger på fyra delstudier med bland annat data från PISA-undersökningen och egna studier av 230 åttonde- och niondeklassare, visar Maria Rasmusson hur eleverna hade något lättare att sammanställa och dra slutsatser när informationen fanns på papper än på skärm.

I en av delstudierna fick eleverna göra exakt samma läsförståelsetest på dator och på skärm och klarade testet på papper något bättre än på dator. Hon menar att resultatet tyder på att läsning på skärm med till exempel skrollande kräver mer av läsaren än man tror.

Kollegialt lärande

Language Teaching - Display Special Article.