background preloader

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen
Related:  KlimatHållbar utveckling

Climate of the World: Diagrams for 2000 stations In this category you can have a look on the multiple different climates of far more than 2000 stations worldwide. The climate of every location on the Earth"s surface is controlled mainly by the amount of the receiving solar radiation. The distribution of this incoming heat is extremely variable and is a function of latitude. However, atmosphere and oceans are storing and transporting this heat, thus levelling the extreme differences. Continents and mountain ranges are obstacles for both, the oceanic and atmospheric heat exchange system. The annual temperature curve of a location will instantly tell you whether this station is situated in the Northern or Southern Hemisphere. Have a look at the climate diagram of Duesseldorf. No annual amplitudes and a high number of monthly rain days without any sign for seasonal climate are typical for tropical stations. Sydney is a good example for Southern Hemisphere station.

Medveten grön, klimatsmart, ekologisk och miljövänlig - Minplanet.se Vad göra med sin frustration när klimatfrågan inte får den politiska uppmärksamhet den förtjänar? Annika Elmqvist inspirerades av 1800-talets Folkriksdagar och drog igång en symbolisk riksdag som fick namnet Klimatriksdagen. Den 6-8 juni kommer minst tusen personer att mötas vid Klimatriksdagen i Norrköping, knyta kontakter, diskutera och rösta fram en topplista med sju motioner inom lika många områden. I alla fall om det blir som initiativtagaren Annika Elmqvist vill och hoppas. – Vi ordnar en symbolisk riksdag under högtidliga former som kommer att märkas i staden, berättar hon när vi ses i Stockholm en solig morgon. Hon har åkt nattåg från Umeå där hon pratat om Klimatriksdagen inför ett studieförbund, och ska om några timmar vidare hem till Linköping. Besviken på politikerna Men det var i Stockholm allt började, en höstdag 2012 då Naturskyddsföreningen hade sin årliga höstkonferens. – Jag fick känslan att partipolitiken gått i baklås i den här frågan, säger hon. Olika åsikter ryms

Johan Rockström 12 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1 2015 är ett ödesår för vår planet men också året då hoppet om en förändring är större än någonsin. Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få. Men samtidigt finns det stora förhoppningar om att globala överenskommelser och gemensamma klimatmål kommer att sättas under 2015. I år träffas nämligen världens alla ledare inte mindre än tre gånger för gemensamma överläggningar. Och runtom i världen kommer hela tiden nya exempel på städer, länder, företag och enskilda personer som går före i arbetet med förnyelsebara energikällor och ekologiskt hållbara system. Professor i Miljövetenskap, agronom, 49 år. Miljömäktigast i Sverige två år i rad enligt tidningen Miljöaktuellt. Producent: John Swartling

Earth Portal Community World Climates - world climate and weather information Smarta vardagstips Kulturhuset blir Klimathuset 2-3 oktober! Vi vill inspirera Sverige och sätta press på den svenska regeringen inför de globala klimatförhandlingarna i Paris. Vi vill att Sverige visar resten av världen att offensiv klimatpolitik och välfärd kan gå hand i hand, idag finns inget land som kan visa det - vi vill att Sverige blir det landet! Forskare, artister, kockar, filmare, musiker, politiker, stadsplanerare och författare kommer ta plats på Kulturhuset Stadsteaterns scener. Vi vill sprida hopp och visa på lösningar. Vi menar att det är fullt möjligt, ofta till och med lustfyllt, att lösa mänsklighetens just nu största utmaning – klimathotet. Kulturhuset blir under 2-3 oktober platsen där kultur och klimatfrågor vävs samman. Välkommen att göra Klimathuset till en minnesvärd helg tillsammans med oss – skriv in datumet i din kalender redan idag! När: Fredagen 2 oktober och lördagen 3 oktober Var: Kulturhuset Stadsteatern (Hörsalen, Foajén, Klarabiografen, Ekoteket, Panorama m.m.) Hur: Öppet för allmänheten, med fri entré.

forskarbloggen Av Dag Lindgren, professor emeritus (skogsgenetik), SLU, Umeå. Risk för nationellt artutdöende verkar ha överdrivits som motiv och styrning av inriktning för den skogliga naturvården. Förändringar i skogsbruket, såsom den sedan 1950 ökande andelen av skog som uppkommit efter kalavverkning, verkar inte haft en spårbar negativ effekt på artutdöendet. Tidigare har uppfattningen spritts att vi nu lever i en fas av artutdöende, som är jämförlig med vad som hände för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut. Skogen hade en intressant webbartikel av Mats Nordberg. Antal arter utdöda i Sverige fördelade på senaste observation Före 1950 551950-1969 131970-1979 11980-1989 31990-1999 22000-2012 0 Det är en lång karenstid mellan sista observationen tills en art klassificeras som utdöd, vilket gör att utdöendetakten de sista decennierna i tabellen underskattas. Det finns också ett mörkertal med otillräckligt kända arter, det kan kanske ändra antalen, men kanske inte relationerna.

Climate Change Knowledge Portal 2.0 Serious game | 2020 Energy Click on the image to start the game Scenario For more than a century people have been using and depleting energy resources carefree, as if they were endless. The player’s objective: to reduce the consumption of energy, increase energy efficiency and choose the best renewable energies. Why a serious game ? Inspired by active learning, the serious game proposes an immersive learning mode to develop critical thinking and motivation. 2020 Energy offers a perspective for debate and adds to traditional learning, which it couldn’t replace. The game offers complex questioning on the issues of efficiency and the reduction of our energy consumption, renewable energies and sustainable development. Based on the codes and rules of video games, 2020 Energy‘s gameplay is at the crossroads between playing and learning. One tiny change in the traditional teaching method: participants have the possibility to « play against » and the subjective point of view of the player is taken into account.

Related: