background preloader

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen

http://www.naturskyddsforeningen.se/

Related:  KlimatHållbar utveckling

Johan Rockström 12 juli kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1 2015 är ett ödesår för vår planet men också året då hoppet om en förändring är större än någonsin. Världens alla korallrev och Amazonas regnskogar kommer att kollapsa, Grönland och delar av Antarktis kommer att smälta och höja havsnivån med upp till 14 meter. Johan Rockström ger i sitt Sommarprogram tydliga exempel på de katastrofala följderna som en global uppvärmning kommer att få. Men samtidigt finns det stora förhoppningar om att globala överenskommelser och gemensamma klimatmål kommer att sättas under 2015. I år träffas nämligen världens alla ledare inte mindre än tre gånger för gemensamma överläggningar. Och runtom i världen kommer hela tiden nya exempel på städer, länder, företag och enskilda personer som går före i arbetet med förnyelsebara energikällor och ekologiskt hållbara system.

Väder och klimat Väder: Vinden, molnigheten, nederbörden och temperaturen på en viss plats under en kortare tid. Klimat: Den typ av väder som finns i ett visst område över en längre tid. Klimatzoner: Områden som har liknande klimat räknas till samma klimatzon. Det finns fyra olika klimatzoner i världen, tre av dem förekommer i Europa. Tropisk zon: Klimatzon närmast ekvatorn med tropiskt klimat. Kulturhuset blir Klimathuset 2-3 oktober! Vi vill inspirera Sverige och sätta press på den svenska regeringen inför de globala klimatförhandlingarna i Paris. Vi vill att Sverige visar resten av världen att offensiv klimatpolitik och välfärd kan gå hand i hand, idag finns inget land som kan visa det - vi vill att Sverige blir det landet! Forskare, artister, kockar, filmare, musiker, politiker, stadsplanerare och författare kommer ta plats på Kulturhuset Stadsteaterns scener. Vi vill sprida hopp och visa på lösningar. Vi menar att det är fullt möjligt, ofta till och med lustfyllt, att lösa mänsklighetens just nu största utmaning – klimathotet.

Se de 800 000 år gamla luftbubblorna som överraskade klimatforskarna SVT Vetenskap ringde Margareta Hansson, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, för att ta reda på mer om den här typen av forskning. Hur tillförlitliga är resultaten man får fram ur de här luftbubblorna? – Resultaten är väldigt tillförlitliga så länge man tittat på luftbubblor i is från Antarktis. Nya fynd visar vad som hände när Golfströmmen stannade För 8 200 år sedan befann sig världen i en intensiv värmeperiod, och i Skandinavien var det ungefär en grad varmare än idag. Befolkningen hade spritt sig över stora delar av landet i takt med att inlandsisen drog sig tillbaka, och tiderna var goda för jakt och fiske. Då slog klimatet om.

Film - Hållbar utveckling i skolan Lärarportalen för gratis nedladdning av undervisningsfilm På skolmedia.se kan landets lärare hitta filmer och annat nedladdnings­bart material från myndigheter, organisationer och företag. Lärare kan direkt och helt gratis använda materialet i sin undervisning. Filmer för alla skolår och ämnen, på svenska eller främmande språk. Allmänheten om klimatet 2018 Undersökningen är genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet med undersökningen är att mäta allmänhetens kunskaper och attityder till vägar framåt med ett klimatneutralt samhälle och uppfattningar om olika lösningar på klimatfrågan över tid. Resultaten från 2018 års matning visas tillsammans med mätningar som Naturvårdsverket genomförde 2002 – 2015 där svenska folkets kunskap om och attityd till klimatförändringen undersökts. Exempel från undersökningen De allra flesta, nästan 8 av 10, tror att vi i Sverige kan bromsa vår klimatpåverkan. Det är en minskning från 2009, då det var ännu fler som trodde vi kan bromsa vår klimatpåverkan.

Mina bästa miljöfilmer Den här vintern har jag sett otroliga mängder film, så som det lätt blir när det är mörk och kallt och tråkigt. Ibland vill man fly verkligheten och ibland vill man berikas och skakas om. På det temat har jag sammanställt mina bästa och viktigaste spelfilmer med miljötema. Miljöfilmer är ju sällan helt upplyftande och kan lätt bli överdramatiska och i vissa fall övertydliga. Men det är ju någonting visst när en film spänner och spelar på alla ens strängar i olika försök att få folk att förstå, reagera och förändra. Filmerna nedan är helt utan inbördes ordning, men jag gillar dem alla på ett eller annat sätt.

Umeås satsning på elbussar prisas Nära. Umeå kommun har tilldelats en utmärkelse för sin satsning på elbussar. Det handlar om Civitas Award, Europas främsta utmärkelse för hållbar stadstrafik, som går till Umeå kommun för sin satsningen på Hybricons elbussystem. Solceller i Sahara kan driva Europa Solen i Sahara kan förse hela Europa med tillräckligt mycket förnybar el för att klara klimatmålet till 2020. Och bygger man vindkraft utefter Nordafrikas kust blir det ännu bättre. Det var budskapet från det internationella forskningsinstitutet IIASA vid en vetenskapskonferens i Köpenhamn i går där 2 000 forskare samlats för att lägga grunden för den stora klimatkonferensen i Köpenhamn i höst. IIASA ägs av ett konsortium av myndigheter och motsvarande i 19 länder, där Sverige är representerat av forskningsstiftelsen Formas. IIASA-forskaren Anthony Patt hävdar att Europa skulle få tillräckligt mycket förnybar el från Sahara för att klara klimatmålet om att 20 procent av energiförbrukningen inom EU ska komma från förnybara energikällor år 2020. - Nordafrika kan förse Europa med all energi som behövs.

Related: