background preloader

KS2 Science

KS2 Science
Finding out how you move and grow. Can you label the human skeleton? When you've finished move onto the animal skeletons. Do you know which groups living things belong to? Look at the plants and animals as they go past. Can you drag them into the correct groups? Magnets have north poles and south poles. What does a year look like in space? © v2vtraining.co.uk The application consists of two sorting activities and one writing frame to support work towards the end of the unit. Solid, liquid and gas are called the three states of matter. Materials have different properties that make them useful for different jobs. Pupils can research information about teeth types, tooth structure and tooth decay. Use an information panel where pupils can research details about food groups and a balanced plate approach to a healthy diet.Balanced Plate lesson outline An information panel to explains the terms used in, and concepts behind, food chains. Related:  NO

Science Classroom Science Discovery Days (Student worksheets provided) Scientific Method Unit & Safety Rules (Unit notes, worksheets, and lab ideas provided) Consumer Challenge (Student worksheets provided) Old Wives Tales Investigation (Student worksheets provided) Silly Science (Classification) (Student worksheet provided) Mystery Bags Film Canister Fun Bioglyphs (Student worksheets provided) Pottery Pieces Innovative Inventions - Internet project (Sites from the Kid Zone) (Student worksheet provided) Inventor's Challenge - Internet project (Sites from the Kid Zone) (Student worksheet provided) A Journey Through Time -Internet project (Sites from the Kid Zone) (Student worksheet provided) Science A to Z Puzzle (Student worksheet provided) Super Scientist Challenge (Student worksheets provided) Also check out ... Metric Mania - An assortment of lessons and links for the metric system! | Back to top | Science Discovery Days (T. The response from my students has been very positive! Mrs. Mrs.

Sagolika såpbubblor – Hedenljung Det är kallt just nu i nästan hela landet och trenden att prova blåsa såpbubblor är riktigt het just nu. Men många frågar sig: Hur gör jag då? Hur får jag bubblorna att hålla medan de fryser och att landa hela? Jag ska försöka ge er lite hjälp på traven. 7,5 dl vatten 2,25 dl diskmedel 0,75 dl sirap Rör ihop allt och låt stå i fyra timmar. Jag vet att det finns de som tagit vanlig köpesåpbubbleblanding och blandat i lite glycerin och fått det att fungera. När det gäller själva verktygen så går det att göra själv med ståltråd. Det mindre verktyget använder jag för att göra bubblor som klarar en landning i snön eller på en gren. Det är inte svårare än så.

The Physics Classroom Topics 1-D Kinematics The motion of objects in one-dimension are described using word, diagrams, numbers, graphs, and equations. Newton's Laws Newton's three laws of motion are explained and their application to the analysis of the motion of objects in one dimension is discussed. Vectors - Motion and Forces in Two Dimensions Vector principles and operations are introduced and combined with kinematic principles and Newton's laws to describe, explain and analyze the motion of objects in two dimensions. Momentum and Its Conservation The impulse-momentum change theorem and the law of conservation of momentum are introduced, explained and applied to the analysis of collisions of objects. Work, Energy, and Power Concepts of work, kinetic energy and potential energy are discussed; these concepts are combined with the work-energy theorem to provide a convenient means of analyzing an object or system of objects moving between an initial and final state. Circular Motion and Satellite Motion Thermal Physics Waves

Science ks1 & ks2 teaching resources The current national curriculum programmes of study for science at key stages 1 and 2 have been disapplied with effect from 1 September 2013 for pupils in years 3 and 4 and are no longer statutory in relation to those year groups. This means that schools are free to develop their own curriculums for science that best meet the needs of their pupils, in preparation for the introduction of the new national curriculum from September 2014 Science remains a compulsory national curriculum subject at all 4 key stages, and the existing programmes of study and attainment targets remain statutory for pupils in years 1, 2, 5 and 6 in 2013 to 2014, because they will underpin the statutory key stage 1 and 2 tests in 2014 and 2015. New statutory programmes of study and attainment targets will be introduced from September 2014 for all year groups except years 2 and 6: for those year groups, the new curriculum will take effect from September 2015. For more information visit the DfE website: Word 2003

Mitt Vatten Det färdigrenade vattnet pumpas tillbaka ut i sjöar och hav. Nu är det fritt från skräp och smuts. Men resan tar inte slut här, förr eller senare blir det dricksvatten igen. Det är precis därför det kallas det eviga kretsloppet! 1. Det naturliga kretsloppet Vi har vatten i sjöar och vatten i haven, vatten i molnen och vatten i kranen. 2. I Sverige renar vi både ytvatten och grundvatten till dricksvatten. 3. Någonstans i din kommun sitter en stor pump och ett rör. Vattnet tas till en sedimenteringsbassäng.Här tar man bort sand, lera och smuts som sjunker till botten och skrapas ihop. För att inte bakterier ska trivas lyser man på vattnet med ultraviolett ljus och/eller tillsätter ett ämne som heter klor. 6. Innan det färdiga dricksvattnet når din kran så stannar det till i vattentornet. Vattentornen hjälper också till att skapa tryck i ledningarna. 8. Nu når det färdiga dricksvattnet din kran. 9. 10. Nu transporteras det nerspolade smutsiga vattnet till avloppsrensningsverket.

Scinet Nelson Thornes is now part of Oxford University Press The Nelson Thornes website is no longer operational, and all Nelson Thornes products have now been made available to purchase from the Oxford University Press (OUP) online shop. Bond 11 Plus and Kerboodle are now also part of Oxford University Press. Please browse this site to find all your favourite Nelson Thornes brands, and place your order online or via the OUP Customer Service team. For orders, returns and all other aspects of customer service, please contact OUP rather than Nelson Thornes. View all Nelson Thornes Primary resources here.Call OUP Customer Service for Primary on 01536 452610 or email: schools.enquiries.uk@oup.com View all Nelson Thornes Secondary and Vocational resources here.Call OUP Customer Service for Secondary and Vocational on 01536 452620 or email: schools.enquiries.uk@oup.com View all Bond resources here.Call OUP Customer Service for Bond on 01536 452610 or email: schools.enquiries.uk@oup.com Visit Bond Online

Science Resource Page Welcome to the new themed science area! Science is a curriculum requirement but many concepts can be difficult for children to understand. I have produced a large number of items that link to many science topics covered in Key Stage 1 and Key Stage 2. Click on the links below to visit a themed science area or visit the Fact Sheet sections. Please click on the next two buttons for mini workbooks on the topics below. You can also download presentations about the following scientific topics: Magnets, Basic Circuits, Food Groups, Condensation and Evaporation Simple Science Vocab Cards (Electricity or Light and Dark): click the images to download Scientific Enquiry Poster Set: click the image to download Science Vocabulary Flash cards: click the image to download Solids, Liquids and Gases Posters: click on the image to download Reversible and Irreversible Change Posters: click on the image to download New: Food Pyramid A4 Poster: click the image to download

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar | Förstelärare i Svedala I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt. Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. Förmågan att ställa frågor handlar om att träna eleverna i kunna ställa just sådana frågor som det går att undersöka på ett systematiskt sätt. Ett bra sätt att få elever att ställa frågor är att utgå från bilder. – Vilka frågor kan du ställa om detta ni ser på bilderna? När eleverna har skrivit ner sina frågor får de i uppgift att titta närmare på sina frågor. – Hur kan du ta reda på svaret på dina frågor? Sedan arbetar vi alla tillsammans och samlar de frågor som eleverna tycker att de kan få svar på i en undersökning. Vid vilken temperatur stelnar flytande vatten till fast form (is)? Ett annat sätt att uppmuntra eleverna till att ställa frågor kan vara att demonstrera naturvetenskap i praktiken. Att diskutera:

Key Stage 2 Science ReThink Super Flash games and animations which can help you with the 3 R's - Reduce, Reuse, Recycle. Resources and information for teachers and parents too. First class! Super Science A fantastic, free resource which comprises of 12 online science experiments. Cool Creations A superb collection of teaching resources including skill-builder videos, animations, worksheets, photos and detailed teacher guidance notes which can help to teach science through Design and Technology projects. All about Autumn Find out about autumn in simple, illustrated text for children by Topmarks. ARKive Education ARKive is multimedia resource for teachers and educators. All About Spring Our feature on Spring looks at why we get Spring and what happens in Spring. BBC Bitesize Science Key Stage 2 Colourful, interactive science activities from the BBC Bitesize on the key areas: materials, energy, light and sound, humans, plants and animals. Are You Eco Friendly? ARKive Images of Life on Earth Eco - Schools

Micro-organisms Welcome to Micro-organisms Hello, I'm Dr David Moore and I am a mycologist at the University of Manchester. So, what is a mycologist? Well, let me explain, a mycologist is someone who has studied, and therefore knows quite a lot about fungus. The fungus Kingdom includes mushrooms and yeast and much, much more. As a mycologist, I know the common (Penny Bun) and Latin (Boletus edulis) names of many species of fungi, but more than 100,000 species exist, so I learn more every day! Why do we need fungi? We depend on fungi every day of our lives. How do fungi relate to micro-organisms? Fungi can be classified as micro-organisms along with Bacteria, Viruses, Algae and Protozoa and we will be looking at these in more detail in this section of the Children's University. Lets Learn now! I hope you have fun learning about micro-organisms with me.

Tips på övning | Finn upp Vilka innovationer är du mest tacksam över? Finns de med i listan nedan? Vad saknas? Låt dig inspireras av Tekniska museet lista över de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna, framröstade av svenska folket. Läs mer om undersökningen och utställningen. Topp 100 innovationer enligt Tekniska museets undersökning. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Har du en lösning på ett problem i din vardag som du kan lösa genom en uppfinning? Kom ihåg - även den enklaste idén kan premieras.

Related: