background preloader

NO

Facebook Twitter

Länktips för appar och program (Utforska vidare, Appar och program) – Kodboken. Vill du spara sidan som PDF görs detta från utskriftsdialogen som du får fram när du klickar på länken ovan.

Länktips för appar och program (Utforska vidare, Appar och program) – Kodboken

Se instruktioner nedan för var man klickar i respektive operativsystem: Windows & Chrome OS I webbläsaren Chrome kan du spara ner webbsidor som PDF. I utskriftsidalogen väljer du en annan skrivare och sedan kan du välja att spara som PDF: Macintosh På macen kan man spara webbsidor från Chrome (se instruktioner ovan) eller i Safari. Här hittar du appar och program för att komma igång med programmering och skapa saker digitalt med kod. Koda med block Code.org: Introducerande spelliknande övningar med blockprogrammering, på teman som Minecraft, Frost och Star Wars.

Koda med text. Matris i NO åk 1-3. Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar. I det samhälle våra elever kommer möta vet vi att ny kunskap hela tiden skapas och att de kan få reda på saker de inte vet enkelt.

Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar

Däremot behöver vi elever som i framtiden kan bedriva f orskning av hög kvalité och då behövs förmågan att genomföra systematiska undersökningar. I läroplanens kunskapskrav i NO-ämnena ingår många olika delmoment som eleverna ska utveckla och bedömas i när det gäller systematiska undersökningar. “Genomföra undersökningar” och “Dokumentation” är två av dessa, vilka jag upplever att eleverna redan från skolår 1 får möta och träna på.

Däremot “Ställa egna frågor som går att undersöka” och “Planera egna undersökningar” är några av de förmågor som jag upplever att många elever får träna betydligt mindre på i sin NO-undervisning. E471099606. Att träna eleverna i att genomföra systematiska undersökningar. Kemikalendern Experiment: Hypotesprövning med hjälp av jäst. Begreppsmaskin. TV-aksjonen 2013. KS2 Science. Finding out how you move and grow.

KS2 Science

Can you label the human skeleton? When you've finished move onto the animal skeletons. Do you know which groups living things belong to? Look at the plants and animals as they go past. Can you drag them into the correct groups? Magnets have north poles and south poles. What does a year look like in space? © v2vtraining.co.uk The application consists of two sorting activities and one writing frame to support work towards the end of the unit. Solid, liquid and gas are called the three states of matter. Materials have different properties that make them useful for different jobs. Pupils can research information about teeth types, tooth structure and tooth decay.

Use an information panel where pupils can research details about food groups and a balanced plate approach to a healthy diet.Balanced Plate lesson outline An information panel to explains the terms used in, and concepts behind, food chains. Water Cycle WorksheetsWorksheets. Sagolika såpbubblor – Hedenljung. Mitt Vatten. Det färdigrenade vattnet pumpas tillbaka ut i sjöar och hav.

Mitt Vatten

Nu är det fritt från skräp och smuts. Men resan tar inte slut här, förr eller senare blir det dricksvatten igen. Det är precis därför det kallas det eviga kretsloppet! 1. Tips på övning. Vilka innovationer är du mest tacksam över?

Tips på övning

Finns de med i listan nedan? Vad saknas? Låt dig inspireras av Tekniska museet lista över de 100 viktigaste innovationerna genom tiderna, framröstade av svenska folket. Läs mer om undersökningen och utställningen. Topp 100 innovationer enligt Tekniska museets undersökning. 1b.NT-inspiration.pdf. Bonden i skolan. Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena. Att ge eleverna ett ämnesspråk i de naturvetenskapliga ämnena är en viktig del och en utmaning för läraren och eleverna.

Att tidigt utveckla begreppslig förmåga i de naturvetenskapliga ämnena

Hur kan du som lärare få eleverna att förstå innebörden av begrepp, relatera dem till varandra, samt använda dem i nya sammanhang? I denna artikel ger jag exempel på några arbetsuppgifter t ex bilder och begrepp, begreppskort och begreppskartor där eleverna utvecklar sin begreppsliga förmåga genom fokus på att samtala.

Mina elever i årskurs 3 arbetar just nu med arbetsområdet “Material och ämnen i vår omgivning”. När jag planerade arbetsområdet tittade jag igenom texter, experiment och filmer där jag hittade/plockade ut de språkliga ord och begrepp som eleverna skulle möta och som jag ville att de skulle förstå och kunna använda. En utgångspunkt och bra hjälp när man tittar och planerar för språket/begreppen i ett ämne är Pauline Gibbons-frågor: Vilken språknivå ligger mina elever på? Talets roll är viktig och central i alla ämnen i LGR 11.

Begreppskort: Att diskutera: Experimentera mera. S experimentfabrik. Film "Jordbrukets historia" » Gratis i Skolan.  Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) Naturskyddsföreningen. Teknik tillsammans. Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial i teknik för barn i förskola till årskurs 6.

Teknik tillsammans

The Water Cycle. Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Teknik & Natur. Teknik, naturvetenskap, datorer, bredband, elektronik, juridik, solsystemet, robotar. Teknikspanarna.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM. Från och med hösten 2011 gäller nya kursplaner för grundskolan.

Kemilektioner för grundskolan - Tolv månadsteman- IKEM

Jämfört med tidigare är det nu tydligare vad barn ska lära sig när det gäller kemi och annan naturvetenskap. Barnen ska tillägna sig ett naturvetenskapliga arbetssätt. De ska kunna göra praktiska undersökningar, designa experiment som är rättvisa, ställa hypoteser et cetera. Kemilektionerna för grundskolan togs fram med anledning av att det år 2011 var Kemins år och är inspirerade av de teman som användes under kemiåret, teman som ville göra det tydligt att kemin finns överallt och att det inom de mest skilda samhällsfunktioner behövs kemisk kunskap. Experimentskafferiet. Konkret och kreativ NO.