background preloader

Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande

I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev. Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar. Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming. Grundstruktur Skapa minst 3 bord som har frågor eller arbetsuppgifter på sig kring ett tema. Variant 2 Roller I "Allmänt"

https://kooperativt.com/2016/05/04/struktur-karusellen/

Related:  Kooperativt lärandepedagogikBlandat

Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande Denna struktur stärker klasskänslan och engagerar eleverna att samtala och diskutera med alla i sin grupp. Vi ger två varianter på strukturen där den ena är en variant av EPA och den andra är uppgiftsbaserad där man vill arbeta igenom olika numrerade arbetsuppgifter genom Kooperativt Lärande. På engelska kallas denna ”StandUp, HandUp, PairUp!”. Om du använt dig av strukturen EPA ett tag i en klass kommer dessa vara en naturlig fortsättning! Vandrande reportern Alla elever ställer sig upp och sträcker upp handen! Föreläsningar – Bo Hejlskov Elvén Jag föreläser om hantering av problemskapande beteende utifrån ett låg-affektivt förhållningssätt. Föreläsningarna handlar om både teori och praktik, och målet är att ge åhörarna både praktiska metoder och en teoretisk grundval för att kunna utveckla egna metoder. Öppna föreläsningar 2017: Läs mera om varje föreläsning genom att klicka på staden. Jag lägger upp alla länkar till anmälningssidor så fort de är på plats. Föreläsningar

Struktur: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande Vill du variera vanlig handuppräckning? Gillar du EPA och Par På Tid? Att arbeta elevaktivt och med Kooperativt Lärande kräver ofta att man växlar olika strukturer för att motivera eleverna med nya strukturer och frågekonstellationer. Olika strukturer vid frågor ger motiverade elever och samtalen får ett större djup.

Förklaringsmodeller till folkmord som utgår från olika begrepp I årskurs 9 börjar det snart bli dags att avsluta arbetsområdet "Folkmord". För andra gången har jag byggt upp arbetsområdet utifrån två olika förklaringsmodeller som tar sin utgångspunkt i olika begrepp. Båda dessa modeller har jag hämtat från lärarhandledningen till Libers SOS Historia, skriven av Göran Svanelid. Vi har även använt den "vanliga" samhällsvetenskapliga analysmodellen. Arbetssättet bygger på att ge eleverna stödstrukturer i form av begrepp och förklaringsmodeller för att de sedan i slutet av arbetsområdet ska kunna föra ett självständigt resonemang: Eleven får fylla i en stödstruktur utifrån historiska exempel kring ett folkmord. Struktur: Rondellen – Kooperativt Lärande I strukturen Rondellen får alla elever komma till tals. Eleverna turas om och låter en i taget få lyfta sina tankar inom gruppen. Du kan enkelt anpassa övningen för ditt syfte och/eller numrera eleverna för att skapa paruppgifter.

Minnesmästaren: Lär dig dubbelt så mycket på hälften av tiden Minnesträning kan ge konkurrensfördelar, både för en student som siktar på högsta betyg, eller för den som snabbt vill klättra på karriärstegen. Oavsett om ditt mål är att komma ihåg portkoder, inköpslistor eller tre tjocka böcker innan tentan, så kan din hjärna optimeras med minnesträning. Och ett superminne kan alla träna upp, menar Sveriges minnesmästare Mattias Ribbing. Vid minnesträning tränar man i praktiken även upp koncentration, analytisk förmåga, snabbtänkthet, kreativitet och visualiseringsförmåga. Dessa är de samlade komponenterna som krävs för att öva upp ett minne i mästarklass, menar Sveriges minnesmästare Mattias Ribbing. Minne är ett resultat av hela hjärnans samlade arbete, och hjärnan är platsen där hela vårt liv avgörs, berättar han.

Entreprenören Alfred Nobel » Gratis i Skolan Alfred Nobel förverkligade sin idé om ett nytt sprängmedel och utvecklade en lönsam och internationell verksamhet. Men hur gick det till? Och är alla Nobelpristagare entreprenörer? Genom berättande faktatexter och illustrationer, tar eleverna del av Alfred Nobels idéer och arbete. Trots flera motgångar kvarstod hans vision om att ständigt förbättra och förnya – en ambition som tydligt avspeglas i Nobelpriset. Ett kompletterande elevmaterial berättar vidare om hur olika Nobelpristagare har förverkligat sina idéer. Film i historieundervisningen – problem och möjligheter Historiedidaktisk forskning har konstaterat att visning av film är en relativt vanlig aktivitet i historieklassrummet. Det gäller både spel- och dokumentärfilm. Exemplen i artikeln tar dels upp den mer principiella frågan om filmmediets förhållande till det förflutna dels den konkreta frågan om problem och möjligheter för den historiska filmen i klassrummet. Hollywoods förhållande till det förflutna I översiktsverket Clio på bio analyserar historikern Ulf Zander en stor mängd amerikanska filmer och tv-serier med historiska referenser, registret omfattar närmare 500 titlar. Boken visar hur Hollywoods historiska gestaltningar påfallande ofta har kretsat kring den egna nationens tillblivelse, kriser och krig.

Struktur: Multisvar – Kooperativt Lärande Som lärare är det viktigt att få en överblick över sin elevgrupp och deras kunskaper. Ett sätt att arbeta på för att få snabb feedback från eleverna och samtidigt kontrollera om de uppfattat det som lärs ut är att använda sig av det vi kallar Multisvar. I multisvar aktiveras alla elever, och alla elevers svar synliggörs för dig som lärare och för gruppen. Inspirationen kommer från Dylan Wiliam där vi kombinerat hans metoder med en nypa Kooperativt Lärande. Det finns en mängd variationer på hur du gör med Multisvar och vilket medium du använder. Vi kommer här att presentera flera alternativ som vi använt oss av.

Hjälp! Konsekvenserna biter inte! Hur gör du när ett barn gör fel? De flesta av oss säger helt sonika till barnet att sluta med att göra fel. Och många gånger hjälper det. Men det är faktiskt inte säkert att det hjälper för att tillrättavisningar egentligen fungerar. Tänk så mycket bra material det finns... I dag kommer jag att tipsa om en del länkar och material som jag brukar använda i min undervisning. Kanske hittar du något som du kan ha nytta av i ditt eget klassrum med dina elever. Ibland vill man kunna arbeta med film i sina ämnen. Ett alternativ till att arbeta med vanliga filmer är att arbeta med kortfilm. På svt.se finns många riktigt bra kortfilmer. De byts ut då och då, så det finns hela tiden nya att välja mellan.

Related: