background preloader

NPF ADHD Autism etc

Facebook Twitter

NPF-podden: Utbrott för minsta lilla grej - UR Skola. Emotion Games. Saker som barn med autism önskar du visste – Dagens Hälsa. Självhjälp - Självhjälp På Vägen. Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson. Den 2 april firas världsautismdagen och jag tänkte avsluta månaden med ett inlägg om ett begrepp som är nödvändigt för att arbeta med barn som befinner sig i ett autismspektrumtillstånd (AST), med eller utan diagnos.

Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas” - Rosana Månsson

Tekniken gynnar även neurotypiska barn: att ”prompta”. Att ”prompta” inom beteendevetenskapen är att visa hur man gör eller vad man säger vid ett tillfälle, och därmed leda personen att göra eller säga något. En nordirländsk studie ”Applied Behaviour Analysis (ABA) in Context” från Ulster University om barn med autism framhäver att det går att ändra på barnets beteende. Även om dysfunktionen har biologiska skäl är det fel att påstå att det inte finns något som man kan göra. Det gäller att agera. ADHD ingen förklaring för allmänt oönskade beteenden. Publicerad: 2017-04-04T05:00:55+02:000000005530201704 En utbredd missuppfattning av ADHD-diagnosen gör att många människor felaktigt läser in andra negativa beteenden i den än vad som egentligen innefattas.

ADHD ingen förklaring för allmänt oönskade beteenden

Detta skadar den diagnostiserades möjligheter till att bli välfungerande i samhället. Det råder begreppsförvirring runt diagnosen ADHD. Diagnosen har ingenting med respektlöshet, aggressivitet eller våldsamhet att göra. Ändå hörs den dyka upp som förklaringsmodell till det ena oönskade beteendet efter det andra. Amazing Things Happen. Sesame Street ska lära barn om autism med dockan Julia. ”Sesame Street” har varit ett populärt barnprogram i många år.

Sesame Street ska lära barn om autism med dockan Julia

Nu slår programmakarna ett slag för mångfalden. I april flyttar den autistiska flickan Julia in i kvarteret. – ”Meet Julia”-avsnittet är något som jag önskar att min sons vänner hade haft tillgång till när de var små, säger Stacey Gordon, som spelar karaktären, till 60 Minutes. Julia är ny i kvarteret Sesame Street. Hon är nyfiken och älskar att leka och sjunga.

Det amerikanska barnprogrammet, som har sänts i 38 år och blivit en av världens mest kända tv-serier, vill slå ett slag för mångfalden. Filmer – Nytida. Can you make it to the end? Få skolan att funka för elever med NPF. Hur du gör barnkalas tillgängliga för autistiska (och andra neurodivergenta) barn – Funkisfeministen. Har du ett barn som ska ha kalas?

Hur du gör barnkalas tillgängliga för autistiska (och andra neurodivergenta) barn – Funkisfeministen

Ska ni bjuda autistiska eller andra neurodivergenta barn eller föräldrar på kalaset? Bjuder du de neurodivergenta barnen för att inte framstå som en osympatisk person eller är du genuint intresserad av att även de barnen och föräldrarna ska kunna komma på kalaset? Om svaret är det senare så kommer här några tips på vägen. Bjud in i god tid. Petra Krantz Lindgrens bästa råd till föräldrar. Petra Krantz Lindgren är en populär föreläsare, bloggare och författare.

Petra Krantz Lindgrens bästa råd till föräldrar

Hon har inspirerat tusentals föräldrar och pedagoger som vill utveckla sina relationer med barn, där grunden är ömsesidig respekt och samarbete. (Foto: Caroline Andersson) Ansvaret att uppfostra och vägleda barn kan kännas som en av de svåraste utmaningarna i livet, och vardagens många gånger stressiga tillvaro får oss att pendla mellan hopp och förtvivlan. Vad är ADHD? – lättillgänglig film från Attention. Ge mig tydliga instruktioner. Att ge tydliga instruktioner till mig är oerhört viktigt.

Ge mig tydliga instruktioner

Att höra någon säga ”du kan ta disken om du vill i eftermiddag” fungerar inte för mig. Jag fokuserar på varje ord – ”jag kan alltså ta disken i eftermiddag om jag vill, men jag behöver inte. Och eftermiddag? Det kan ju vara när som helst! Inte vet jag vilken tid jag kan påbörja att diska då.” Min pojkvän har lärt sig att han måste vara rak och tydlig i kommunikationen med mig, för annars blir inget gjort. ADHD - Webbschema. Adhd - Diagnos som väcker känslor. Vad är skillnaden mellan en spontan personlighet och en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?

Adhd - Diagnos som väcker känslor

Gränserna är svåra att dra, men det hindrar inte forskarna vid Karolinska Institutet från att försöka förbättra livet för personer med diagnosen adhd. Oj, varför gjorde jag så där!? Alla har upplevt hur jobbigt det kan kännas att tappa kontrollen för ett ögonblick, att agera utan att tänka efter eller att helt enkelt inte kunna koncentrera sig på det man borde. – Allvarliga problem med uppmärksamhet och hämning av beteendet har uppmärksammats under lång tid, även om det har kallats olika saker. Det finns få psykiatriska tillstånd med debut i barndomen som har studerats så mycket, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt föreståndare för kunskapscentret KIND vid Karolinska Institutet.

Snart verklighet: Nya verktyg för att ge rätt stöd vid NPF. Att du har diagnos behöver inte säga inte så mycket.

Snart verklighet: Nya verktyg för att ge rätt stöd vid NPF

Viktigare är att fråga sig vad det betyder i vardagen. Vad familjen och skolan kan göra. Och hur miljön i övrigt kan förändras så att du kan utvecklas och växa. På KIND på Karolinska Institutet utvecklas nya världsledande instrument för att ge bättre stöd till personer med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Sven Bölte, chef för KIND, är initiativtagare och presenterar framstegen på NPF forum i maj 2016. Det handlar om ett pågående paradigmskifte. Visar allt du måste veta om adhd – det tar 45 minuter. Socialstyrelsen har producerat fyra suveräna informationsfilmer, 10–12 minuter korta, som sammantaget är en mer eller mindre perfekt introduktion till vad adhd är, vilka problem adhd skapar, och olika vägar till lösningar – för både barn och vuxna med adhd och deras omgivningar.

visar allt du måste veta om adhd – det tar 45 minuter

Filmerna innehåller både dramatiserade möten och intervjuer och har huvudsyftet att utgöra ett diskussionsunderlag, exempelvis på arbetsplatser. Se alla fyra filmerna här! Kidnappad kunskap: Hur kan motoriken sänka inlärningen? Om vi läser en bok samtidigt som vi lyssnar till en film på tv, så kommer vi förmodligen bara att minnas antingen det vi läser eller det vi lyssnar på.

Kidnappad kunskap: Hur kan motoriken sänka inlärningen?

De flesta av oss har inte en hjärna som klarar av att processa båda kanaler samtidigt. Lyckligtvis gäller inte detta allt vi måste göra samtidigt! De flesta av oss kan skära och tugga maten och samtidigt lyssna på lunchkonversationen. NPF (ADHD & Aspergers) - Svenska Ishockeyförbundet. NOLLVISION.SE Patientsäkerhet och Nyheter om Svensk Sjukvård. ADHD är en diagnos som ökat kraftigt de senaste åren och de långa köerna inom psykiatrin gör att många barn tvingas vänta i flera år på att en utredning ska påbörjas. För flickor är situationen än mer komplicerad då symptomen ofta upptäcks senare. – Flickor söker ofta BUP långt senare, i 15-16 års-åldern, och då efter att den obehandlade ADHD:n tagit sig uttryck i form av depression och ångest, berättar Emma Hybbinette, överläkare på BUP och doktorand på medicinska fakulteten på Luns universitet. ”Påtagliga skillnader” Hon har i studien tittat på flickor mellan sju och 17 år som kommit in för utredning i Lund och Eslöv.

Innan den ordinarie utredningen fick dessa flickor lyssna på klickljud i ett par hörlurar samtidigt som man med hjärnstamsaudiometri mätte hjärnstammens aktivitet. . – Det är signifikanta skillnader, påtagliga skillnader. Autism & ADHD: En skoldag genom ett barns ögon. Hur skulle vår arbetsdag se ut om vi upplevde den genom de svårigheter en elev med autism eller ADHD vanligen har? Hur skulle det vara att jobba om vi själva saknade förmågan att filtrera bort sinnesintrycken runt omkring oss och vad hade hänt om vi tog bort enkla stöd som annars hjälpte oss möta arbetskraven?

Låt oss i översätta svårigheterna och de för höga kraven till vuxenvärldens arena. Perceptionsproblematik skapar en överväldigande värld. Semestern är slut. Rapport från Smer: ADHD – etiska utmaningar. Vad innebär det för den enskilde individen att få en ADHD-diagnos? Kan det få både positiva och negativa konsekvenser? Vad innebär den stora ökningen av ADHD-diagnoser för samhället? Och för synen på sjukdom och normalitet? En språkstörning kommer sällan ensam. – Jag tror att språkförmåga är en av våra viktigaste kognitiva förmågor.

Det kan säkert finnas en liten grupp barn som enbart har problem med språket men ofta hänger de språkliga svårigheterna samman med andra saker, t.ex. annorlunda kontakt och beteende säger Carmela Miniscalco, logoped och universitetslektor. Hon har arbetat som logoped sedan 1986. I hennes forskning har det visat sig att fler än hälften av de barn som vid 2,5 års ålder har språkliga svårigheter senare visar sig ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Skillnaden kvarstår över tid Forskningen gjordes i Göteborg & Bohuslän och utgick från en BVC-screening som Carmela Miniscalco utvecklat efter en förlaga från England. Shire - ADHD. Den här texten om ADHD är bland det bästa vi någonsin läst. Detta borde alla läsa! Jag är precis som du men ändå alldeles olik. Jag känner samma känslor, upplever samma saker.

Bara lite mer. När jag är glad är jag överlycklig. När jag är arg är jag förbannad. "Barn med autism är som tåg – var deras spårläggare" ”Det finns alternativa metoder till TBA” "Barn med autism är som tåg – var deras spårläggare"

Pedagogisk psykologi

​DEBATT: Fyra råd för föräldrar till autistiska barn. DEBATT: När det talas om autism är det ofta från ett utifrånperspektiv. Det är föräldrar, lärare och andra som talar om autister, men autister själva kommer inte till tals. Därför tänkte jag nu tala till er föräldrar och anhöriga till autister utifrån mitt autistiska perspektiv. Pandas - en autoimmun neurologisk sjukdom. Ethan's Story - Severe Autism, it is all a matter of perspective. Barnet med Asperger: Basiskunnskap for foreldre, skoler og barnehager. Information för barn - Riksförbundet Attention. Adhd - Socialstyrelsen on Vimeo. Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter - Riksförbundet Attention. Hem Nyheter Samhällsguiden – en hjälp bland lagar och rättigheter Attentions projekt Egen styrka vill uppmärksamma föräldrar till barn med Aspergers syndrom och de utmaningar den här gruppen möter. Förutom oron för barnet möter de ofta på svårigheter när de försöker ta sig fram bland lagar och olika direktiv.

Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)

Unik familj NPF

Skolor med npfinriktning. Tips i vardagen för dig med NPF - Riksförbundet Attention. Specialpedagogisk konsult. Autismpedagog. ADHD. Föreläsningar, Kurser och handledning. ADD. 10 fakta som alla borde känna till om Aspergers syndrom. Trots att kunskapen om Aspergers syndrom och autism ökat något, har jag stött på många kunskapsluckor ute i samhället när jag föreläser. Här har jag samlat de 10 viktigaste fakta som jag anser att alla som träffar personer med Aspergers syndrom och autism bör känna till: 1. Vi som har Aspergers syndrom är extremt olika. Informationsbroschyrer för barn om ADHD, Asperger och Tourette - Riksförbundet Attention. Förslag om ny typ av ADHD-diagnos - Nyheter (Ekot) I USA anser en del tongivande barnpsykiatriker att det man kallar SCT bör bli en ny typ av ADHD-diagnos. Fakta om ADHD. Flickor och kvinnor med adhd/add - www.lul.se. Utbrott - En film om ADHD, kriminalitet och missbruk. Adhd. 2014 - Gillbergcentrum, Göteborgs universitet.

Elever med AD/HD får inte tillräckligt med stöd. Mer kunskap om adhd behövs i skolorna. ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande. Ny teknik hjälper studenter med adhd organisera plugget. Kalla fakta om npf. TILL DIG SOM INTE HAR ADHD.

Birgitta Andersson