background preloader

Slarva inte med instruktionerna!

http://tvapedagoger-ettklassrum.bloggo.nu/Slarva-inte-med-instruktionerna-/

Related:  Undervisningen - ideerStrukturFramgångsfaktorerNPFPedagogik

20 reflektioner om undervisningen ur elevperspektiv Den här veckan har jag följt elever på högstadiet under två heldagar. En dag följde jag en klass och en annan dag följde jag en annan klass. De lektioner där eleverna har haft eget arbete har jag gjort samma uppgifter som eleverna gjort (i de ämnen där detta varit möjligt – jag har inte gjort det på språkvalslektioner där jag inte kunnat språket eleverna läst). I de fall där eleverna jobbat två och två eller i grupper har jag gjort motsvarande uppgifter själv. Att utveckla ett talmanus – formativ retorikundervisning i Svenska 3 I det här inlägget tänkte jag berätta om en övning som i all sin enkelhet stöttar eleverna i att vidareutveckla en första version av ett talmanus till en ännu bättre slutversion. Jag försöker hela tiden hitta olika sätt att engagera eleverna i att ge respons till varandra och själva få syn på hur texterna de skriver kan utvecklas. Givetvis är min riktade och specifika respons till den enskilda eleven också väldigt viktig – men som komplement till detta, menar jag.

Så kan du bemöta barn som bråkar |Barns raseriutbrott är en utmaning för vuxna. En metod från bland annat psykiatrin kan minska vardagsbråken även för alldeles vanliga barn. – Det här sättet att jobba med beteendeproblem är väldigt effektivt. Det är lite korkat att det bara ska vara för professionella. Det säger psykologen Bo Hejlskov Elvén. Ett inkluderande klassrum? Bara om eleverna anser det! I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande.

Vilket mindset har du när du möter dina elever? Har du någonsin funderat över varför vissa elever fortsätter försöka trots motgångar medan andra ger upp? Det här är ett område som har intresserat forskaren Carol Dweck under många år. I sin forskning har hon kommit fram till att det finns två huvudkategorier av tänkesätt som styr vårt handlande; ett fixerat – ”Så här är det! Tydlighet med målen en balansgång Vad ska man som lärare tänka på, utifrån din forskning, gällande formativ bedömning? - Att formativ bedömning innebär ett annat sätt att tänka och arbeta, där man som lärare försöker ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för att lära och utvecklas. - För att kunna arbeta med formativ bedömning måste man som lärare bli medveten om hur man själv arbetar med bedömning och varför man gör på ett visst sätt. Detta för att ha möjlighet att upptäcka och förändra sätt att arbeta som inte gynnar elevernas lärande. Ger man till exempel alla elever förutsättningar att klara uppgifterna genom stöd, återkoppling, etc. - eller vill man att vissa ska klara dem och andra inte? Internationell forskning visar att goda ämnesdidaktiska kunskaper är en viktig faktor för att den formativa bedömningen ska bli verkningsfull.

PP matte år 3. Första PP:n är igång och eleverna har sagt sitt. Jag startar PP-arbetet med en alignmentmall. Där ser jag till att få med kunskapskrav och centralt innehåll och gör sedan den konkretiserade målen utifrån dem. Titta på länken om du vill se hur jag gjort. Sedan går jag över till att börja med själva pedagogiska planeringen. Lärare lär lärare lära I skrivande stund ger en googling på kollegialt lärande 84 000 träffar. Det är ett trendande begrepp som enkelt uttryckt kan sägas vara en form av kompetensutveckling där kollegor på ett strukturerat sätt, genom observation och feedback, utvecklar och förbättrar sitt yrkeskunnande. Enligt OECD leder det till bättre elevresultat och är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för skolan.

Related: