background preloader

Vägledd läsning – så gick det!

Vägledd läsning – så gick det!
- När lektionen är slut, kommer ni att veta mer om andra världskriget! Ungefär så sa jag när lektionen började, sedan satte vi oss vid rundabordet och jag tog fram mitt exemplar av ”Anne Franks dagbok”. Vi pratade om vad en dagbok är och jag berättade att just denna dagbok var mycket speciell och har blivit översatt till många språk. Därefter satte vi igång att läsa. Därefter fick de turas om att inleda samtalet. När vi hade läst en stund, bad jag dem fundera på vilka strategier vi använder och de pratade en stund två och två. Därefter fortsatte de att läsa ett stycke (tyst för sig själv) och därefter turades de om att leda diskussionen: ”Jag tror att det betyder…”. dagbokvärldskrigockupationförföljdakoncentrationslägerfirmaöverleva Lektionen tog så klart längre tid än vad jag hade planerat, så huxflux ramlade alla 4:orna in i klassrummet och undrade vad vi gjorde.

De dem Undervisning i svenska och psykologi på gymnasiet: Lässtrategier i kursen Svenska 2 De elever jag undervisar i Svenska 2 har i ettan på olika sätt och i olika situationer bekantat sig med de olika lässtrategierna. Trots detta tycker jag inte att eleverna behärskar dem självständigt i alla sammanhang, och i takt med att texterna blir svårare behövs också mer stöttning och modellering. Att eleverna i dessa klasser håller på att ta ett stort kliv framåt i sin läsutveckling var något som jag skrev om i förra inlägget. Vi har dels arbetat med svårare faktatext i Svenska 2, dels läst antingen Candide av Voltaire eller Dvärgen av Pär Lagerkvist. Både skönlitteraturen och faktatexterna blir mer utmanande i tvåan och jag vet att många även har svårt för de ämnesspecifika texterna i till exempel Psykologi 2a, som jag själv undervisar i. Jag tyckte helt enkelt att det behövdes en lektion då vi kunde prova, diskutera och lyfta fram strategierna lite mer intensivt. I årkurs ett har vi arbetat utifrån följande mallar: Under dagens lektion utgick jag från den här presentationen: Åsa

Hård dom över svensk skola Den där blicken, leendet. Från läraren eller föräldern. Blicken som säger: Fantastiskt, du klarade det! Det är då motivationen kickar i gång, viljan att återuppleva framgångskänslan, att klara något nytt. Martin Ingvar, hjärnforskare med inriktning mot inlärning och professor vid Karolinska Institutet, har tillsammans med vetenskapsjournalisten Gunilla Eldh skrivit boken Hjärnkoll på skolan. – Alla bra lärare har det här. Det är nämligen så barn tränar sitt motivationssystem, visar forskningen. För barn vill lyckas – viljan att uppleva det positiva i att klara något är biologisk, konstaterar Martin Ingvar. Till att börja med blir lärarens/förälderns uppskattning kvittot, så småningom känner man själv att man lyckas. Föräldrarnas roll är därmed viktig för hur väl barnet sedan motiveras i skolan. – Barn som har det här med sig hemifrån har lättare att koppla det till skolsituationen, säger Gunilla Eldh. Men inte alltid. – Barn är arbetsmyror av naturen. – Det här kostar 3 000 spänn per unge.

Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter. Deltagarna undrade om jag kunde dela materialet, så här nedan samlar jag både mina - ytterligt stilrena - presentationer, och sammanfattningar av de olika exempel från klassrummet jag berättade om under workshopparna. Inspiration till många av övningarna har jag fått från boken Lyft språket - lyft tänkandet av Pauline Gibbons! Övning 1 - Gemensamma tankekartor För att ta sig in i ett ämnesområde är denna övning särskilt bra. Övning 3 - Titel, rubriker och bilder Övning - bilder

Snättringeskolan Vi är många föräldrar som går med en gnagande känsla av att våra barn borde läsa lite mer böcker. Men hur får man dem att göra det? Prova något av detta. Eller prova alltihop. Lycka till! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Varför ska man läsa högt för barnen? Det ger förälder och barn en både fysisk och psykisk närhet.Det stimulerar språkutveckling och ökar ordförrådet.Högläsning förbättrar inlärningsförmågan, koncentration och minne.Barnet kan spegla sig själv i bokens innehåll, vilket är utvecklande.Barnen lär sig förstå hur böcker fungerar.Det väcker deras empati och ökar kunskap.Det blir ett gemensamt äventyr som man kan fantisera kring.Och man får en gemensam läsupplevelse att samtala om. Allmänna råd vid lästräning Alla barn vill bli ”läsare”. Så småningom lockas barnet självmant att titta på orden/bokstäverna i texten. Lusten att få veta vad det står blir en drivkraft hos barnet att lära sig läsa.

Läsning i en digital miljö Hej! 1-1-skolor och nya utmaningar för elevernas läsning När min skola blev en 1-1-skola fokuserade vi i övergången mycket på hur pedagogiken skulle få stå i fokus framför tekniken, vilket var jättebra. I och med avhandlingen fick jag på djupet upp ögonen för vilka förmågor som krävs när man läser på datorn och hur jag kunde anpassa min läsundervisning ytterligare när vi arbetade med digitala texter. Hur gör jag själv när jag läser texten? Det finns inga färdiga recept för de digitala texterna heller utan jag behöver göra en kort analys av texten och situationen i klassen för att komma fram till hur jag bäst lyfter fram den för eleverna. Maria Rasmussons avhandling Maria Rasmusson har i sin avhandling studerat hur ungdomars läsning av digitala texter skiljer sig från läsningen av traditionella texter i pappersform. ”Läsförståelse är valt som ett överordnat begrepp som inkluderar förståelse av såväl digitala som traditionella texter. Förändrade läsvanor och digital kompetens Se texten!

Svenska språkappar för barn | Språkträning Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska. För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (10+) appar › Gratis iOS Permanent och tillfälligt gratis svenska språkappar. Bolibompa · 0 kr · TV-programmet i app med barnvänlig spelare och bokstavsträning Läs mer! Minilobes Ordkronan · 0 kr · Para ihop ord med rätt bild och samla kristaller Läs mer! Guldlock och de tre björnarna · 0 kr · Interaktiv bokapp på rim Läs mer! Minilobes Bildlådan · 0 kr · Pekbok som pratar svenska Läs mer! Boli Kamera · 0 kr · Ta ett foto med Bolibompadraken Läs mer! Minilobes ABC · 0 kr · Träna på bokstäverna i svenska alfabetet Läs mer! Rim

Monstret -ett romanprojekt | Josef Sahlin Arbetet med ett romanprojekt som detta rör nästan allt som ryms i kursplanen för svenska, förutsatt att man jobbar utöver själva materialet. Diskussioner, bearbetning, jämförelser och analyser ska vara centrala moment utöver själva skrivandet. Här nedan har jag markerat (understruket) ord, fraser och begrepp som jag direkt kan härleda till arbetet. Syfte (Svenska Lgr11) Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att ut­veckla sitt tal­ och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

Related: